UTORAK – VEČERNJA (07. VAZ)

UTORAK – VEČERNJA (07. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

PSALMODIJA

Ps 125 (124). Bog štiti svoje

Na Izraela Božjega – mir (Gal 6, 16).

Ant. 1. Mir vama, ja sam: ne bojte se, aleluja.

Tko se uzda u Gospodina, †
on je kao brdo Sion: *
ne pomiče se, ostaje dovijeka.

Bregovi okružuju Jeruzalem: †
Gospodin okružuje narod svoj *
odsada i dovijeka.
I neće potrajati žezlo bezbožnieko *
nad udesom pravednih,
da ne bi pravedni *
ruke za bezakonjem pružili.

Učini, Gospodine, dobro dobrima *
i čestitima u srcu.
A koji na krive skreću putove, †
nek ih istrijebi Gospodin sa zločincima! *
Mir nad Izraelom!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Mir vama, ja sam: ne bojte se, aleluja.

Ps 131 (130). Djetinji pokoj u Bogu

Učite od mene jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11, 29).

Ant. 2. Neka se Izrael uzda u Gospodina, aleluja.

Gospodine, ne gordi se moje srce *
niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim *
ni za čudima što su iznad mene.

Ne, ja sam se smirio, *
i upokojio dušu svoju;
kao dojenče na grudima majke, *
kao dojenče duša je moja u meni.

U Gospodina se, Izraele, uzdaj *
od sada dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Neka se Izrael uzda u Gospodina, aleluja.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10-12). Hvalospjev otkupljenih.

Ant. 3. Neka ti služi sve stvorenje tvoje, jer ti reče i postade, aleluja.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Neka ti služi sve stvorenje tvoje, jer ti reče i postade, aleluja.

KRATKO ČITANJE Rim 8, 26-27

Duh potpomaže našu nemoć. Doista, ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A onaj koji proniče srca, zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.

KRATKI OTPJEV

R. Duh Branitelj, * aleluja, Duh.
O. Poučit će vas o svemu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Duh.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Primit ćete snagu Duha Svetoga i bit ćete mi svjedoci sve do kraja zemlje, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Primit ćete snagu Duha Svetoga i bit ćete mi svjedoci sve do kraja zemlje, aleluja.

PROŠNJE

Slava i čast Kristu koji vjernike učini dionicima Duha Svetoga. Uskliknimo:

Kriste, čuj nas.

Izlij od Oca u Crkvu Duha Svetoga
-da je čisti, jača i svijetom širi.

Gospodine, svojim Duhom vodi one koji nas vlašću vode
-da budu tvoji službenii na dobro svih ljudi.

Pošalji svoga Duha, oca siromašnih,
-da sve potrebite svojom pomoću pridigne.

Molimo te za sve djelitelje tvojih otajstava
-da budu uvijek vjerni tebi.

Svoje otkupljenje koje si izveo smrću, uskrsnućem i uzašašćem
-privedi punini na dušama i tjelesima pokojnika.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući i milosrdni Bože, nek siđe na nas Duh Sveti, nastani se u nama i učini nas hramom tvoje slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Oglasi