POHOD BLAŽENE DJEVICE MARIJE – 2. VEČERNJA

POHOD BLAŽENE DJEVICE MARIJE – 2. VEČERNJA

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Pohodi nas, o Djevice,
Što nosiš dare duhovne!
Tvoj pohod radost donije
Još nerođenom Ivanu.

O ti što nosiš pod srcem
Mališana božanskoga,
Sa svojim svetim Porodom
Pohodi naše domove!Nek pozdrav tvoj sad uzbudi
Svu Crkvu Božju, Božji dom:
I ona neka radosna
Sva puna Duha zapjeva:

»Blagoslovljena Djevice
Što riječi Božjoj vjerova!
Ti prva od svih vjernice,
Ti sretna Majko Gospodnja!«

Probudi vjeru u nama,
Ti, službenice Gospodnja,
Da riječi Božjoj poslušni
Svi provodimo život svet.

Veliča sad nam duša sva
Sa dušom tvojom Gospoda:
Kroz vječnost cijelu, blaženu
Veličat daj nam Gospoda! Amen.
Psalmodija

Ps 122 (121). Pozdrav Jeruzalemu

Ant 1 Marija dođe u  kuću Zaharijinu i pozdravi Elizabetu, Aleluja.

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!« †
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Marija dođe u kuću Zaharijinu i pozdravi Elizabetu, Aleluja.

Ps 127 (126). Uzaludan je rad bez Boga

Ant 2 Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi i napuni se Duhom Svetim, aleluja.

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika – *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi i napuni se Duhom Svetim, aleluja.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Ant 3 Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje (Aleluja).

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje (Aleluja).

KRATKO ČITANJE 1 Pt 5,5b-7

Svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas

KRATKI OTPJEV

R. Zdravo, Marijo, milosti puna; * Gospodin s tobom.
Zdravo, Marijo, milosti puna; Gospodin s tobom.

O. Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Zdravo …
Evanđeoski hvalospjev – Veliča

Ant. Blago tebi, Marijo, jer si povjerovala: na tebi će se ispuniti ono što o tebi reče Gospodin ( Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blago tebi, Marijo, jer si povjerovala: na tebi će se ispuniti ono što o tebi reče Gospodin ( Aleluja).

PROŠNJE

Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, Majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i ponizno ga zamolimo:

Nek milosti puna nas zagovara.
ili: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.

Mariju si majkom milosrđa i dobrote učinio: daj svima koji se nalaze u opasnostima da osjete njezinu majčinsku ljubav. R.
Htio si da Marija bude majkom u domu Isusovu i Josipovu:
njezinim zagovorom daj da sve majke u obiteljima promiču ljubav i svetost. R.
Mariju si podno križa ojačao a o uskrsnuću svoga Sina radošću ispunio: nevoljnike utješi i vazda im nadu učvršćuj. R.
Marija je tvojoj riječi bila poslušna i tvojom je snagom bila vjerna službenica tvoja: njezinim zagovorom i nas učini slugama i učenicima svoga Sina. R.
Mariju si na nebu okrunio za kraljicu: daj da se pokojni u kraljevstvu tvome zauvijek raduju sa svetima tvojim. R.
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Svemogući vjekovječni Bože, ti si nadahnuo blaženu Djevicu Mariju, dok je nosila tvoga Sina, da pohodi Elizabetu. Daj da budemo poslušni poticajima tvoga Duha te s Djevicom sveudilj tebe veličamo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi