POHOD BLAŽENE DJEVICE MARIJE – SLUŽBA ČITANJA

POHOD BLAŽENE DJEVICE MARIJE – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

Ant. Slaveći pohod blažene Djevice Marije kliknimo Gospodinu.

 

HIMAN

Kog zemlja, more, zvjezdan svod
Uzvisuju, navješćuju,
Vladara triju svjetova
U krilu nosi Marija.

Kom sunce, mjesec, svaki stvor
Kroz vjekove se klanjaju,
Tog nosi Djeva pod srcem
U tijelu punu milosti.

O Majko, Gospo blažena,
Božanski svijeta graditelj,
U čijoj ruci sav je svijet,
U tebi se zatvorio.

Nebeski glas te usreći,
Duh Gospodnji te osjeni,
Iz tebe dođe Spasitelj
Očekivan od narodâ.

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (sv. Irenej).

Ant 1. Slaveći pohod blažene Djevice Marije kliknimo Gospodinu.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama – *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Slaveći pohod blažene Djevice Marije kliknimo Gospodinu.

 

Ps 46 (45). Bog nam je utvrda i snaga

I nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog (Mt 1, 23)

Ant. 2. Od rane zore Bog joj pomaže: Svevišnji posveti svoj šator, aleluja.

Bog nam je zaklon i utvrda, *
pomoćnik spreman u nevolji.
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, *
kad se bregovi ruše u srce mora.
Nek buče i bjesne valovi morski, *
nek bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, *
presveti šator Višnjega.
Bog je sred njega, poljuljat se neće, *
od rane zore Bog mu pomaže.
Ma bjesnjeli puci, rušila se carstva, *
kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Dođite, gledajte djela Gospodnja, *
strahote koje on na zemlji učini.
Do nakraj zemlje on ratove prekida, †
lukove krši i lomi koplja, *
štitove ognjem sažiže.
Prestanite i znajte da sam ja Bog, *
uzvišen nad pucima,
nad svom zemljom uzvišen!

S nama je Gospodin nad Vojskama, *
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Ant. Od rane zore Bog joj pomaže: Svevišnji posveti svoj šator, aleluja.

Ps 87 (86). Jeruzalem – majka svih naroda

Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je: on je majka naša
(Gal 4, 26).

Ant. 3. Divote se govore o tebi, Djevo Marijo, aleluja

Zdanje svoje na svetim gorama*
ljubi Gospodin; draža su mu vrata sionska*
nego svi šatori Jakovljevi.

Divote se govore o tebi,*
grade Božji!
“Rahab i Babilon brojit ću*
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski −*
i oni su rođeni ondje.”
O Sionu se govori: †
“Ovaj i onaj u njemu je rođen!*
Svevišnji ga utemelji!”

Gospodin će zapisati u knjigu naroda:*
“Ovi su rođeni ondje.”
I pjevat će igrajući kolo:*
“Svi su izvori moji u tebi!”

Ant. Divote se govore o tebi, Djevo Marijo, aleluja

R. Marija u svom srcu pohranjivala sve događaje, aleluja.
O. I razmišljala o njima, aleluja.

PRVO ČITANJE

Iz Pjesme nad pjesmama (2, 8-14, 8, 6-7)

Glas dragoga moga! Evo ga, dolazi, prelijeće brda, preskakuje brežuljke. Dragi je moj kao srna, on je kao jelenče. Evo ga za našim zidom, gleda kroz prozore, zaviruje kroz rešetke. Dragi moj podiže glas i govori mi: “Ustani, dragano moja, ljepoto moja, i dođi,  jer evo, zima je već minula, kiša je prošla i nestala. Cvijeće se po zemlji ukazuje, vrijeme pjevanja dođe i glas se grličin čuje u našem kraju. Smokva je izbacila prve plodove, vinograd, u cvatu, miriše. Ustani, dragano moja, ljepoto moja i dođi. Golubice moja, u spiljama kamenim, u skrovištima vrletnim, daj da ti vidim lice i da ti čujem glas, jer glas je tvoj ugodan i lice je tvoje krasno.”

Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina. Mnoge vode ne mogu  ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe.

OTPJEV: (Lk 1, 41b – 43.44)
Elizabeta ispunjena Duhom Svetim povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! * Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega, aleluja?
Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi * Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega, aleluja?

DRUGO ČITANJE:  Iz homilije  sv. Bede Časnog, duhovnika (1. knj., 4)

Marija veliča Gospodina

Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju. . S tim riječima Marija najprije  priznaje  da joj je Bog dao posebne darove, pa zatim navodi opća dobra, s kojima Bog obasipa čovječanstvo

Duša veliča Gospodina , kada posveti sve svoje unutarnje sile Božjoj hvali i Božjoj volji, kada s poslušnoću božjim zapovjedima kaže, da uvijek misli na Božje veličanstvo i  božju slavu.

Duh veliča Boga, svojega spasitelja, kada se sa svim veseljem sjeća, da ga je on stvorio, i nada se, da će ga vječno usrećiti.

Ove riječi jasno izražavaju, kako misle sve svete duše, posebno su prikladne, da ih je izrekla sveta božja Majka. Zbog izuzetne milosti, koju je dobila, svim svojim srcem gorjela je za jednoga, kojem se začetom u sebi radovala. Njoj je stvarno moguće, više nego drugim svecima, poskakivala od veselja u Isusu,  odnosno u svojem spasitelju, Jer je znala, da će on, koji silazis nebesa spasiti čovječanstvo, postao čovjek po njoj i da je to jedna te ista osoba, njen sin i njen Gospodin.

Velike stvari mi  učinio Svemogući, sveto je ime njegovo. Zasluge ne pripisuje sebi, svu veličinu pripisuje dobroti onoga, koji je po svojem bistvu moguć i velik, i ne zaustavlja se davati moć i veličinu svojim blagim i  slabim vjernicima.

Ovdje i nastavlja: Sveto je ime Njegovo. S tim hoće kazati onima koji ju budu slušali, i poučiti sve, do kojih budu došle njene riječi, da imaju povjerenje u božje ime i zbog toga kliču Bogu, jer će tako postati sudionici vječnog i istinskog spasenja, kako je rekao prorok : Svi, koji budu klicali ime Gospodinovo, biti će spašeni. To je isto ime, o kojemu  je rečeno gore: Moje srce se raduje u Bogu, mojem spasitelju

Tako je u svetoj Crkvi nastao običaj, odličan i nadasve spasonosan, da svi svakoga dana pjevaju Marijin himan s psalmima večernje pohvale. češće sjećanje tim himnom na Gospodnje utjelovljenje potiče dušu vjernika na duh pobožnosti. Jednako tako i češće razmatranje primjera njegove Roditeljice osnažuje u postojanosti kreposti. Dobro je što se ljudima svidjelo da to čine kod večernje, da naša pamet, kroz dan zamorena i rastresena raznolikim mislima, postane tako na početku vremena za počinak sabrana u sjedinjenju svoga razmišljanja.

OTPJEV (Lk 1, 45-46; Ps 65,16)
Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!. Marija reče: * Veliča duša moja Gospodina, aleluja.
Dođite, počujte, koji se Boga bojite, pripòvjedit ću što učini duši mojoj! * Veliča duša moja Gospodina, aleluja..

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Svemogući, vjekovječni Bože, ti si nadahnuo blaženu Djevicu Mariju, dok je nosila tvoga Sina, da pohodi Elizabetu. Daj da budemo poslušni poticajima tvoga Duha, te s Djevicom sveudilj tebe veličamo! Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi