SV. JUSTIN – SLUŽBA ČITANJA

SV. JUSTIN – SLUŽBA ČITANJA

Psalmi od četvrtka III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika, aleluja.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju mučenika, aleluja.

HIMAN

O mučeniče blaženi,
Tvoj pobjedni dan slavimo
Kad Krist te nebom usreći
Za tvoju krv prolivenu.

Pobijedio si krvnika
I krutog suca zemaljskog,
A Krist ti, Sudac preblagi,
Nebesku radost dosudi.

Sa anđelima kraljuješ,
U svijetloj blistaš odjeći
Što smrt je tvoja ubijeli
U krvi Krista Jaganjca.

Zagovaraj nas molitvom,
Izmoli Kristov blagoslov:
Da savjest teret odbaci,
Proštenja milost osjeti.

Pohiti nama u pomoć,
Kod Krista za nas posreduj:
Da molitve nam usliši
I sve nam grijehe oprosti.

Sa Sinom Ocu slava sva
Ko Tješitelju presvetom
Što neuvelim vijencem te
Za ljubav vjernu okruni.
Amen.

PSALMODIJA

Ps 89 (88). 39−53. Žalopojka nad razorenjem kuće Davidove

I podiže nam snagu spasenja u domu Davida (Lk 1, 69)

IV.

Ant. 1. Pogledaj, Gospodine, i vidi sramotu našu, aleluja.

A sada ti ga odbi i odbaci, *
silno se razgnjevi na pomazanika svoga.
Prezre Savez sa slugom svojim, *
i krunu njegovu do zemlje ponizi.
Razvali sve zidine njegove, *
njegove utvrde u ruševine baci.
Pljačkaju ga svi što naiđu, *
na ruglo je susjedima svojim.

Podiže desnicu dušmana njegovih *
i obradova protivnike njegove.
Otupi oštricu mača njegova, *
u boju mu ne pomože.
Njegovu sjaju kraj učini, *
njegovo prijestolje na zemlju obori.
Skratio si dane mladosti njegove, *
sramotom ga pokrio.

Ant. Pogledaj, Gospodine, i vidi sramotu našu, aleluja.

V.

Ant. 2. Ja sam Izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica, aleluja.

Ta dokle ćeš, Gospodine? †
Zar ćeš se uvijek skrivati? *
Hoće li gnjev tvoj k`o oganj gorjeti?
Sjeti se kako je kratak život moj, *
kako si ljude prolazne stvorio!
Tko živ smrti vidjeti neće? *
Tko će od ruke Podzemlja dušu sačuvati?

Gdje li je, Gospodine, tvoja dobrota iskonska *
kojom se Davidu zakle na vjernost svoju?
Sjeti se, Gospodine, sramote slugu svojih: *
u srcu ga nosim od naroda mnogih:
ruže dušmani tvoji, Gospodine, *
ruže korake pomazanika tvoga.
Blagoslovljen Gospodin dovijeka! *
Tako neka bude. Amen!

Ant. Ja sam Izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica, aleluja.

Ps 90 (89). Neka slava Gospodnja bude nad nama

Jedan je dan u Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan (2 Pt 3,8)

Ant. 3. Godine naše prolaze poput trave: od vijeka, Bože, ti jesi, aleluja.

Gospodine, ti nam bijaše okrilje *
od koljena do koljena.
Prije nego se rodiše bregovi, †
prije nego postade kopno i krug zemaljski, *
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

Smrtnike u prah vraćaš *
i veliš: “Vratite se, sinovi ljudski!”
Jer je tisuću godina u očima tvojim †
k`o jučerašnji dan koji je minuo *
i kao straža noćna.

Razgoniš ih k`o jutarnji san, *
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni, *
a uvečer − već se suši i vene.

Zaista, izjeda nas tvoja srdžba *
i zbunjuje ljutina tvoja.
Naše si grijehe stavio pred svoje oči, *
naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, *
kao uzdah dovršismo godine svoje.
Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, *
ako smo snažni, i osamdeset;
a većina od njih muka je i ništavost: *
jer prolaze brzo i mi letimo odavle.
Tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega, *
tko proniknuti srdžbu tvoju?

Nauči nas dane naše brojiti, *
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? *
Milostiv budi slugama svojim!
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, *
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao, *
za ljeta kad smo stradali!
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje *
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, *
nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku, *
djelo ruku naših nek uspije.

Ant. Godine naše prolaze poput trave: od vijeka, Bože, ti jesi, aleluja.

R. Bog koji je Gospodina uskrisio, aleluja.
O. I nas će uskrisiti snagom njegovom, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve poslanice blaženoga Ivana, apostola
(5, 13-21)

Molitva za grešnike

Ljubljeni, to napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni. I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali. Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište, i dat će mu život — onima koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt. Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego Rođeni od Boga čuva ga, i Zli ga se ne dotiče. Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim. Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni. Dječice, klonite se idola!

OTPJEV (1 Iv 5, 20; Iv 1, 18)

R. Znamo: Sin Božji došao je * i dao nam razum da spoznamo istinitog Boga, aleluja.
O. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac — Bog — koji je u krilu Očevu, on nam ga objavi. * I dao nam.

DRUGO ČITANJE: Iz Govorā svetog Augustina, biskupa
(Govor 304, 1-4; PL 38, 1395-1397)

Posluživao je svetu Kristovu krv

Ti uhvaćeni sveti bjehu dovedeni u Rim pred upravitelja imenom Rustik. Kada su stavljeni pred sudište,upravitelj Rustik reče Justinu: »Prije svega trebaš vjerovati u bogove i biti poslušan carevima.« Justin odvrati: »Nije dopušteno optužiti nas ili uhvatiti poradi toga što se pokoravamo zapovijedima našega Spasitelja Isusa Krista.«
Rustik reče: »Kojih si nauka sljedbenik?« Justin odgovori: »Sve sam doduše nauke pokušavao izučiti, ali sam pristao uz istine, to jest kršćanske, makar se ne dale dokazati onima koji se nalaze u zabludama.«
Upravitelj Rustik kaza: »Zar su, bijedniče, te nauke za te dokazane?« Justin odvrati: »Da, dokle god ih slijedim s ispravnom vjerom.«
Upravitelj Rustik upita: »Kakva je to vjera?« Justin reče: »Mi kršćani štujemo Boga, o kojemu držimo daje od početka jedan, da je stvoritelj i rukotvorac svega stvorenja, vidljivoga i nevidljivoga.
Štujemo i Gospodina Isusa Krista, Sina Božjega. Proroci su ga unaprijed najavili da će doći ljudskome rodu kao vjesnik spasenja i učitelj izvrsnih učenika. A ja, jer sam čovjek, smatram da pred njegovim neizmjernim božanstvom izgovaram samo neznatne stvari. Priznajem proročku moć jer njome je bio unaprijed najavljen onaj o kojemu maločas rekoh daje Sin Božji. Ja znam da su o njegovu dolasku proricali proroci nadahnuti od Boga.«
Rustik doda: »Ti si, zar ne, kršćanin?« Justin će na to: »Da, kršćanin sam.«
Upravitelj kaza Justinu: »Slušaj, veliŠ da si učen i smatraš da su ti poznate istinite nauke. Ako izbičevan bičevima platiš glavom, jesi li uvjeren da ćeš uzići na nebo?« Justin odgovori: »Nadam se da će mi to biti dom, ako ovo podnesem. Znadem da je božanska milost sačuvana sve do svršetka svega svijeta onima koji pošteno žive.«
Upravitelj Rustik kaza: »Prema tome, ti sumnjaš da ćeš uzići na nebo i da ćeš dobiti neku prikladnu nagradu?« Justin odvrati: »Uopće na sumnjam, već pouzdano znam i držim za najstalnije.«
Upravitelj Rustik kaza: »Uostalom, prijeđimo na samu stvar.
Ona je nužna i hitna. Skupite se dakle i jednodušno žrtvujte bogovima.« Justin reče: »Nitko tko ispravno misli ne će iz pobožnosti pasti u bezbožnost.«
Upravitelj Rustik reče: »Ako ne izvršite što je zapovjeđeno, bit ćete bez milosrđa mučeni.« Justin će na to: »Baš nam je želja da se mučeni poradi Gospodina našega Isusa Krista spasimo. To će nam pribaviti spasenje i povjerenje pred strašnijim i općim sudom Gospodina našega i Spasitelja.«
Na isti način rekoše i ostali mučenici: »Čini što te volja, mi smo kršćani i ne ćemo žrtvovati krivim bogovima.«
Upravitelj Rustik izreče zatim ovu presudu: »Budući da nisu htjeli žrtvovati bogovima i poslušati carsku naredbu, neka budu odvedeni, izbijeni bičevima i neka podnesu smrtnu kaznu prema odredbi zakona.« Sveti su mučenici, slaveći Boga, izvedeni na uobičajeno mjesto. Bila im je odrubljena glava i tako su dovršili mučeništvo u ispovijedanju Gospodina.

OTPJEV (Dj 20. 24; Rim 1, 16)

R. Ničega se ne bojim dok svjedočim vjeru u Gospodina našega Isusa Krista. * Ni najmanje mi nije do života, samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za evanđelje milosti Božje.
O. Ne stidim se evanđelja. Ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje – Židovu najprije, pa Grku. * Ni najmanje.

MOLITVA

Bože, ti si svetog Justina po ludosti križa naučio najizvrsnije znanje, Isusa Krista. Daj da se i mi, njegovim zagovorom, odupremo svim zabludama i postignemo čvrstoću vjere! Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi