07. VAZ – PETAK – VEČERNJA

SEDMI VAZMENI TJEDAN – PETAK
VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona Ja sam Gospodin, spasitelj i otkupitelj tvoj, aleluja.

PSALAM 135 (134), 1 – 12 (I) Vazmeni hvalospjev
Vi ste narod stečeni… da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu (usp. 1 Pt 2, 9).

Hvalite ime Gospodnje, *
hvalite, sluge Gospodnje
koji u Domu Gospodnjem stojite, *
u predvorjima Doma Boga našega!

Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *
pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!
Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *
Izraela za dragu svojinu.

Znadem da je velik Gospodin, *
da je Gospodin naš nad svim bozima.
Što god se Gospodinu svidi, †
to čini na nebu i na zemlji, *
na moru i u bezdanima.
Oblake diže s kraja zemlje, †
stvara kiše i munje, *
vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

On Egiptu pobi prvorođence, *
ljude i stoku podjednako.
On učini znamenja i čudesa †
usred tebe, Egipte, *
protiv Faraona i svih slugu njegovih.
On pobi narode mnoge *
i pogubi kraljeve moćne:
Sihona, kralja amorejskog, †
i Oga, kralja bašanskoga, *
i sva kraljevstva kanaanska.
I dade njihovu zemlju u baštinu, *
u baštinu Izraelu, narodu svom.

1^ Antifona Ja sam Gospodin, spasitelj i otkupitelj tvoj, aleluja.

2^ Antifona Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi, aleluja.

PSALAM 135 (134), 13-21 (II) Vazmeni hvalospjev
Riječ bijaše Bog…. Tijelom postade i nastani se među nama ( Usp.Iv 1,14).

Ime tvoje, Gospodine, ostaje dovijeka, †
i spomen na te, Gospodine, *
od koljena do koljena.
Jer Gospodin štiti narod svoj, *
slugama svojim on je milostiv.

Kumiri poganski, srebro i zlato, *
ljudskih su ruku djelo:
usta imaju, a ne govore; *
oči imaju, a ne vide;
uši imaju, a ne čuju; *
i nema daha u ustima njihovim.
Takvi su i oni koji ih napraviše *
i svi koji se u njih uzdaju.

Dome Izraelov, Gospodina blagoslivljaj! *
Dome Aronov, Gospodina blagoslivljaj!
Dome Levijev, Gospodina blagoslivljaj! *
Štovatelji Gospodnji, Gospodina blagoslivljajte!

Blagoslovljen sa Siona Gospodin *
koji prebiva u Jeruzalemu!

2^ Antifona Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi, aleluja.

3^ Antifona Zapjevajmo Gospodinu, jer se slavom proslavio, aleluja.

Hvalospjev (Otk 15, 3−4). Poklonstvena pjesan

Velika su i čudesna djela tvoja, *
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
Kralju narodâ!

Tko da te se ne boji, Gospodine, †
tko da ne slavi Ime tvoje! *
Ti si jedini svet!

I zato svi će narodi doći †
i klanjati se pred tobom, *
jer se očitovahu pravedna djela tvoja!.

3^ Antifona Zapjevajmo Gospodinu, jer se slavom proslavio, aleluja.

KRATKO ČITANJE (Heb 5, 8-10)

Krist, premda je Sin Božji, iz onoga što prepati naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja – proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu.

KRATKI OTPJEV

R. Duh Branitelj, * aleluja, aleluja. Duh.
O. Poučit će vas o svemu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Duh.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 46-55) Kliktaj duše u Gospodinu

Antifona Svi bijahu jednodušno postojani u molitvi s Marijom , majkom Isusovom, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona Svi bijahu jednodušno postojani u molitvi s Marijom , majkom Isusovom, aleluja.

PROŠNJE

Kristu, koji je Put, Istina i Život, kliknimo vapijući:

Sine Boga živoga, blagoslovi svoj narod.

Molimo te, Kriste, za sve službenike tvoje Crkve,
da lomeći braći kruh života, sami se hrane i jačaju.
Molimo te za sav kršćanski puk da živi dostojno svoga poziva
i čuva jedinstvo duha u svezi mira.
Molimo te za one koji nad nama vladaju da svoju službu obavljaju pravedno i čovjekoljubno;
pomozi da sloga i mir među narodima prevlada.
Molimo te da usavršiš nas koji te slavimo iskrena srca u zajedništvu svetih,
sa svojom pokojnom braćom koju preporučujemo tvojoj dobroti.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, proslavio si Krista i prosvijetlio nas Svetim Duhom da nam otvoriš pristup u vječnost: molimo, da ti po tom daru odanije služimo i rastemo u vjeri. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

 

Oglasi