PETAK – SLUŽBA ČITANJA (07. VAZ)

PETAK – SLUŽBA ČITANJA (07. VAZ)

Psalmi od petka III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Nebeski Kralju vječiti,
Otkupitelju vjernika,
Što smrt na križu pogubi
I beskrajno se proslavi.

Put kraja krećeš zvjezdanog,
Da svijetom vladat započneš,
Gospodujuć po ovlasti
Ne čovječjoj, već Očevoj.

I do tri evo svijeta se,
Nebeski, zemni, podzemni,
Podložiše i ponizno
Pokloniše se pred tobom.

Zapanjuju se anđeli,
Gdje kob se ljudska okreće:
Gle, grešnom tijelu dođe spas
Po tijelu Boga-Čovjeka.

O budi našom radosti
I plaćom našom na nebu,
Ti, koji svijetom upravljaš,
Od svjetskih slasti miliji!

Svom dušom tebe molimo:
Oprosti nam opačine
I u vis k sebi srca nam
Povuci višnjom milosti.

Pa kada na oblaku se
Ko sudac javiš iznenad,
Oprostit jad ćeš zaslužen,
Povratit vijenac izgubljen.

Sva slava tebi, Isuse,
Koj’ povrati se u nebo,
Sa Ocem, s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 69 (68), 2−22. 30−37. Izjeda me revnost za dom tvoj

Dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano (Mt 27, 34)

I.

Ant. 1. Iznemogoh od vikanja čekajući Boga svoga, aleluja.

Spasi me, Bože: *
vode mi dođoše do grla!
U duboko blato zapadoh *
i nemam kamo nogu staviti;
u duboku tonem vodu, *
pokrivaju me valovi.
Iznemogoh od vikanja, †
grlo mi je promuklo, *
oči mi klonuše Boga mog čekajuć`.
Brojniji su od vlasi na glavi mojoj *
oni koji me mrze nizašto.
Tvrđi su od kostiju mojih †
oni što mi se nepravedno protive: *
zar mogu vratiti što nisam oteo?

Bože, ti znadeš bezumnost moju, *
moji ti grijesi nisu sakriti.
Nek` se ne postide zbog mene †
koji se u te uzdaju, *
Gospode, Bože nad Vojskama!
Neka se ne posrame zbog mene *
koji traže tebe, Bože Izraelov!

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, *
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći *
i stranac djeci majke svoje.

Jer me izjela revnost za Dom tvoj *
i poruge onih koji se rugaju tebi
padoše na me.
Dušu sam postom mučio, *
okrenulo mi se u ruglo.

Uzeh kostrijet za haljinu, *
i postah im igračka.
Koji sjede na vratima protiv mene govore, *
vinopije mi rugalice poju.

Ant. Iznemogoh od vikanja čekajući Boga svoga, aleluja.

II.

Ant. 2. U jelo mi žuči umješaše, u mojoj me žeđi octom napojiše, aleluja.

No tebi se molim, Gospodine, *
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši *
po svojoj vjernoj pomoći!
Izvuci me iz blata da ne potonem, †
od onih koji me mrze izbavi me − *
iz voda dubokih.
Nek me ne pokriju valovi, †
nek me ne proguta dubina, *
nek bezdan ne zatvori usta nada mnom!

Usliši me, Gospodine, jer je dobrostiva milost tvoja, *
po velikom milosrđu pogledaj na me!
Ne sakrivaj lica pred slugom svojim; *
jer sam u stisci, usliši me brzo!

Približi se duši mojoj i spasi je; *
zbog dušmana mojih oslobodi me!
Ti mi znadeš porugu, stid i sramotu, *
pred tvojim su očima svi koji me muče.

Ruganje mi slomilo srce i klonuh; †
čekao sam da se tko sažali nada mnom,
ali ga ne bi; *
i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.
U jelo mi žuči umiješaše, *
u mojoj me žeđi octom napojiše.

Ant. U jelo mi žuči umješaše, u mojoj me žeđi octom napojiše, aleluja.

III.

Ant. 3. Gospodina tražite i srce će vam oživjeti, aleluja.

A ja sam jadnik i bolnik − *
nek` me štiti tvoja pomoć, o Bože!
Božje ću ime hvaliti popijevkom, *
hvalit ću ga zahvalnicom.
Bit će to milije Gospodinu no bik žrtveni, *
milije nego junac s papcima i rozima.

Gledajte, ubogi, i radujte se, *
nek` vam oživi srce,
svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje, *
on ne prezire sužanja svojih.
Neka ga hvale nebesa i zemlja, *
mora i sve što se u njima miče.

Jer Bog će spasiti Sion − †
on će sagraditi gradove Judine − *
tu će oni stanovati, imati baštinu.
Baštinit će ga potomci slugu njegovih; *
prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

Ant. Gospodina tražite i srce će vam oživjeti, aleluja.

R. Tvome se uskrsnuću, Kriste, aleluja.
O. Nebo i zemlja raduju, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Druga poslanica blaženoga Ivana, apostola
(1, 1-13)

Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina

Starješina izabranoj Gospođi i djeci njezinoj koju ja ljubim u Istini — a ne samo ja nego i svi koji upozna še Istinu — radi Istine koja ostaje u nama i bit će s na ma dovijeka.
Bila s nama milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Sina Očeva Isusa Krista u istini i ljubavi! Obradovah se veoma što sam medu tvojom djecom našao takve koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca.
I sada te molim, Gospodo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo imali od početka: da ljubimo jedni druge.
A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim.
To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.
Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist. Čuvajte se da ne izgubite što ste stekli, nego da primite potpunu plaću. Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina. Ako tko dolazi k vama i ne donosi tog nauka, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Jer tko ga pozdravlja, sudjeluje u njegovim zlim djelima. Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh na papiru i crnilom, nego se nadam da ću doći k vama i iz usta u usta govoriti, da radost vaša bude potpuna. Pozdravljaju te djeca tvoje izabrane sestre.

OTPJEV (Usp. 2 Iv 5,3: Pnz 5, 33)

R. Ovo je zapovijed koju primismo od Oca, ne kao novu, nego kao onu koju smo imali od početka. * Živite u istini i ljubavi, aleluja.
O. Slijedite potpuno put koji vam je Gospodin Bog oz načio, da tako uzmognete živjeti. * Živite.

DRUGO ČITANJE: Iz Rasprave o presvetom Trojstvu, svetoga Hilarija, biskupa
(Knj. 2, i. 33. 35.: PL 10, 50-51. 73-75)

Uloga Oca u Kristu

Gospodin Isus je zapovjedio da se krsti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, to jest u ispovijedanju i Začetnika, i Jedinorođenoga i Dara.
Jedan je Začetnik svega. Jedan je Bog Otac od koga sve potječe. Jedan je Jedinorođeni, Gospodin naš Isus Krist, po kojemu je sve stvoreno. Jedan je i Duh, dar u svima.

Sve je, dakle, uređeno njegovom snagom i dobrotom: jedna moć od koje postoji sve, jedan porod po kojemu također sve postoji i jedan dar savršene nade. I ne vidimo da što nedostaje tolikoj savršenosti po kojoj je u Ocu i Sinu i Duhu Svetome neizmjernost u vječnome, lik u slici, uživanje u daru.
A koja je njegova uloga u nama, kaže nam sam Gospodin Isus: Imao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete shvatiti. Bolje je za vas da ja odem. Ako odem, poslat ću vam Branitelja.
I opet: ja ću moliti Oca i poslat će vam drugoga Branitelja, Duha istine, koji će ostati s vama zauvijek. On će vas uvesti u svu istinu. On neće govoriti od sebe, nego će govoriti što čuje i objavit će vam budućnost. On će me proslaviti, jer će uzeti od onoga što je moje i to objaviti vama.
To je samo nešto od onoga što se može nazvati kao put razumijevanja što zapravo hoće sam Darovatelj i koji je razlog i smisao dara. Budući da smo mi slabi i ne možemo shvatiti ni Oca ni Sina, to nas Duh Sveti iz velike ljubavi prema nama dobrostivo prosvjetljuje da shvatimo gotovo neshvatljivo otajstvo Utjelovljenja.
Dar Duha Svetoga primamo, dakle, zbog znanja. To će protumačiti ova usporedba. Narav ljudskog tijela ostaje besplodna ako prestanu postojati neki uvjeti njegova djelovanja. Na primjer, očima se nikako ne možemo služiti ako nema svjetla ili ako nije dan; uši ne mogu vršiti svoje službe ako nema glasa ili zvuka; nos neće znati za svoju službu ako nema nikakva mirisa. U tim slučajevima ljudska narav zadržava svoje sposobnosti, ali ne može djelovati bez određenih uvjeta. Isto tako ljudski duh može, doduše, po naravi spoznati Boga, ali pravo znanje ima samo onda kad po vjeri primi dar Duha Svetoga.
Očito je da je taj Kristov dar — Duh Sveti — jedan i potpun za sve nas. Uvijek je i svugdje obilan, a daje se u tolikoj mjeri koliko tko hoće uzeti; u tolikoj mjeri ostaje u kolikoj tko želi zaslužiti. On je s nama do svršetka svijeta. On nas tješi u našem iščekivanju, on nam je zalog buduće nade da ćemo djelovati po njegovim darovima, on je svjetlo naše pameti, on je sjaj našega duha.

OTPJEV

R. Vrijeme je da se vratim Onome koji me je poslao, govori Gospodin. Nemojte se žalostiti i nek se ne uznemiruje vaše srce. * Za vas molim Oca da vas on čuva, aleluja.
O. Ako ja ne otidem, neće doći Branitelj; kad budem uzet, njega ću vam poslati. * Za vas.

MOLITVA

Bože, proslavio si Krista i prosvijetlio nas Svetim Duhom da nam otvoriš pristup u vječnost: molimo, da ti po tom daru odanije služimo i rastemo u vjeri. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi