Subota – Večernja molitva – 07. VAZ

Subota – Večernja molitva – 07. VAZ

Isuse i ovaj dan priveo si kraju.
Čuvaj nas Isuse i ove noći i blagoslovi nas sve.
Pošalji nam svoje svete anđele da nas čuvaju,
da bdiju nad nama dok spavamo.
Daj nam mirnu noć i sladak san.
Daj da ujutro otvorimo opet svoje oči
i pozovi nas Ti Isuse u novi dan.
Amen.

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Oglasi

NEDJELJA DUHOVA (PEDESETNICE) – 1. VEČERNJA

NEDJELJA DUHOVA (PEDESETNICE) – 1. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja!

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom. Nastavi čitati

Sveti Charles Lwanga i ugandski mučenici

 

Charles Lwanga i ugandski mučenici

Sveti Charles Lwanga i ugandski mučenici
Danas slavimo svetog Charlesa Lwangu i ostale ugandske mučenike koji su dali svoj život za Krista Spasitelja. Sjeme katoličke vjere u Ugandi (istočna Afrika) posijali su 1879. „bijeli očevi“, svećenici iz francuske Družbe afričkih misionara. Između 1885. i 1887. u Ugandi su pogubljena 22 mučenika katoličke vjere i mnogi anglikanci. Njihova krv nije prolivena uzalud. Nastavi čitati

KARLO LWANGA I DRUGOVI, MUČENICI – JUTARNJA

KARLO LWANGA I DRUGOVI, MUČENICI – JUTARNJA

Psalmi su od subote III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika, aleluja.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva. Nastavi čitati

Subota – Jutarnja molitva – 07. VAZ

Subota – Jutarnja molitva – 07. VAZ

Budući da vjerujemo i znamo da je Isus Krist za nas patio, umro i uskrsnuo od mrtvih, kako bi naše smrtno tijelo zamijenio besmrtnim, ta bi vjera i znanje morali u nama stalno pobuđivati volju da budemo s njime nošeni za novi život te nas poticati na pronalaženje novih puteva koji će nas k tome voditi. Nastavi čitati

Subota – Misna čitanja – 07. VAZ

Subota – Misna čitanja – 07. VAZ

📖:Dj 28,16-20.30-31; Ps 11,4-5.7; Iv 21,20-25

Prvo čitanje: Dj 28, 16-20.30-31
Osta u Rimu propovijedajući kraljevstvo Božje.

Čitanje Djela apostolskih
Kad uđosmo u Rim, Pavlu su dopustili stanovati zasebno, zajedno s vojnikom koji ga je čuvao.
Nakon tri dana sazva on židovske prvake. Kad se sabraše, reče im: »Ja, braćo, ne učinih ništa protiv naroda ni običaja otačkih, a ipak me okovana u Jeruzalemu predadoše u ruke Rimljana. Oni me nakon istrage htjedoše pustiti jer nije na meni bilo ništa čime bih zaslužio smrt. Kako se Židovi tome opriješe, bio sam prisiljen prizvati se na cara; ne dakle stoga što bih imao bilo za što tužiti svoj narod. S toga dakle razloga zamolih vidjeti vas i obratiti vam se jer zbog nade Izraelove nosim ove verige.«
Pavao osta pune dvije godine u svom unajmljenom stanu gdje je primao sve koji su dolazili k njemu, propovijedao kraljevstvo Božje i naučavao o Gospodinu Isusu Kristu sa svom slobodom, nesmetano.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

KARLO LWANGA I DRUGOVI, MUČENICI – SLUŽBA ČITANJA

KARLO LWANGA I DRUGOVI, MUČENICI – SLUŽBA ČITANJA

Psalmi su od subote III. tjedna

POZIVNIK
R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (93). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika, aleluja.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!

Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika, aleluja.

HIMAN

O Kralju mučenika svih,
što krunom slave kruniš njih,
Ti sve što zemlju prezreše,
u rajske dižeš krajeve.

Dobrostivo nas pogledaj,
i molitvu nam uslišaj,
Mi pobjednike slavimo,
proštenje grijeha prosimo.

U njima Ti pobjeđuješ,
svjedoke svoje miluješ,
Pobijedi naše pakosti,
o djelitelju milosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA
Ps 107 (106). Zahvala: Bog spasava čovjeka iz svake nevolje
Riječ posla sinovima Izraelovim, navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu (Dj 10, 36).

I.
Ant. 1. Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim, aleluja.

Hvalite Gospodina jer je dobar, *
jer je dovijeka ljubav njegova!
Tako nekreknu svi otkupljenici *
koje Gospodin otkupi iz ruke dušmanske
i koje skupi iz svih zemalja, *
s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga.
Lutahu pustinjom, u samoći pustoj, *
puta ne nalazeć
do naseljena grada.
Gladni su bili, žeđu izmoreni, *
duša je klonula u njima.
Tada zavapiše Gospodinu u svojoj tjeskobi, *
i on ih istrže iz svih nevolja.
Pravim ih putem povede *
da stignu ka gradu naseljenu.
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu, *
za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Jer gladnu dušu on nasiti, *
dušu izgladnjelu on napuni dobrima.
U mraku sjeđahu i u tmini, *
sputani bijedom i gvožđima,
jer su prkosili besjedama Božjim *
i prezreli naum Svevišnjega.
Srce im stoga skrši patnjama: *
posrtahu, a ne bješe nikog da im pomogne.
Tada zavapiše Gospodin u svojoj tjeskobi *
i on ih istrže iz svih nevolja.
Izvede ih iz tmina i mraka, *
raskide okove njihove.
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu, *
za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Jer razbi vrata mjedena *
i gvozdene polomi zasune.

Ant. Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim, aleluja.

II.

Ant. 2. Oni vidješe djela Gospodnja i čudesa njegova, aleluja.

Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, *
ispaštajuć` svoje opačine:
svako se jelo gadilo duši njihovoj, *
do vrata smrti oni dođoše.
Tada zavapiše Gospodinu u svojoj tjeskobi *
i on ih istrže iz svih nevolja.
Riječ svoju posla da ih ozdravi *
i život im spasi od jame grobne.
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu, *
za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Nek prinose žrtve zahvalnice *
i kličući nek djela njegova kazuju!
Oni koji lađama zaploviše morem *
da po vodama silnim trguju:
oni vidješe djela Gospodnja, *
čudesa njegova na pučini.
On reče i olujni se vjetar uzvitla *
što u visinu diže valove mora.
Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, *
u nevolji duša im ginula.
Teturahu i posrtahu kao pijani, *
sva ih je mudrost izdala.
Tada zavapiše Gospodinu u svojoj tjeskobi *
i on ih istrže iz svih nevolja.
Smiri oluju u tih povjetarac, *
valovi morski umukoše.
Obradovaše se tišini, *
u željenu luku on ih povede.
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu, *
za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, *
neka ga hvale u vijeću staraca!

Ant. Oni vidješe djela Gospodnja i čudesa njegova, aleluja.

III.

Ant. 3. Videći to, čestiti neka se raduju i nek uvide dobrotu Gospodnju, aleluja.

On pretvori rijeke u pustinju, *
a izvore vodene u žednu zemlju;
plodonosnu zemlju u slanu pustaru *
zbog zloće žitelja njezinih.
On obrati pustinju u jezero, *
a zemlju suhu u vodene izvore
I naseli ondje izgladnjele *
te podigoše grad gdje će živjeti.
Zasijaše njive, posadiše vinograde *
što im doniješe obilnu ljetinu.
I on ih blagoslovi te se namnožiše silno *
i stada im se ne smanjiše.
Prorijeđeni bjehu i savijeni *
pod teretom patnja i nevolja.
Onaj što izlijeva prezir na knezove *
pusti ih da po bespuću pustom lutaju.
Iz nevolje podiže ubogog *
i obitelji ko stada umnoži.
Videć to, čestiti neka se raduju, *
a zloća neka sebi usta začepi!
Tko je mudar nek o svemu tom razmišlja *
i nek uvidi dobrotu Gospodnju!

Ant. Videći to, čestiti neka se raduju i nek uvide dobrotu Gospodnju, aleluja.

R. Bog nas nanovo rodi za životnu nadu, aleluja.
O. Uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Treća poslanica blaženoga Ivana, apostola (1,1 – 15)

Živimo po istini

Starješina ljubljenom Gaju koga ljubim u Istini. Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro, i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši. Veoma se obradovah kada dodoše braća i posvjedočiše za tvoju istinu: kako ti živiš po Istini. Čuti da moja djeca po Istini žive! — nema mi veće radosti od toga.
Ljubljeni, pravi si vjernik u svemu što činiš za braću, i to za došljake. Oni posvjedočiše tvoju ljubav pred Crkvom, i dobro ćeš učiniti ako ih ispratiš Boga dostojno. Jer poradi Imena iziđoše, i ne primaju ništa od pogana. Mi smo, dakle, dužni takve primati, da budemo suradnici Istine.
Pisao sam nešto Crkvi: ali Diotref, koji hoće da bude prvi medu njima, ne prima nas. Zato, ako dođem, spočitnut ću mu djela koja čini naklapajući zlobne riječi o nama. Ni to mu nije dosta, nego ne prima braće, a onima koji bi to htjeli, brani i izgoni ih iz Crkve. Ljubljeni! Ne nasljeduj zlo, nego dobro. Tko dobro čini, od Boga je; tko zlo čini, nije vidio Boga. Za Demetrija svjedoče svi, i sama Istina, a i mi svjedočimo. A znaš da je naše svjedočanstvo istinito.
Mnogo bih ti imao pisati, ali neću da ti pišem crnilom i perom. Nadam se da ću te uskoro vidjeti pa ćemo iz usta u usta govoriti. Mir tebi! Pozdravljaju te prijatelji. Pozdravi prijatelje poimence.

OTPJEV (3 lv 11, 1 Pt 2,19)

R. Ne nasljeduj zlo, nego dobro. * Tko dobro čini, od Boga je, aleluja.
O. To je, uistinu, milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje. * Tko dobro čini.

DRUGO ČITANJE: Iz Homilije Pavla VI., pape, prilikom proglašenja ugandskih mučenika svetima
(Mss. III, 186. 264; IV. 716: Djela S. M. Magdalene Pacijske, Firenca 1965., 4 str. 200. 269; str. 194)

Slava mučenika – znak preporođenja

Ovi afrički mučenici nadodaju novu stranicu popisu pobjednika, to jest martirologiju. Tu su na djelu u isti mah i najžalosnije, ali i odlične stvari. Rekosmo stranicu, a ona je, nema sumnje, dostojna. Ona je nadodana onim izvrsnim izvješćima davne Afrike. Mi, živeći u ovom vremenu, kao ljudi male vjere, smatrali smo da ta izvješća neće nikada imati takav nastavak.Tko je igda mogao i pomisliti – iznosimo tek primjer – da će onim uzbudljivim djelima scilitanskih mučenika, mučenika kartaških i utičkih mučenika ’bijeloga tijesta’, o kojima govore sveti Augustin i Prudencije, pa onda slavnim djelima egipatskih mučenika, o kojima je najpotpuniju pohvalu napisao Ivan Zlatousti, i napokon mučeničkim djelima iz vandalskog progonstva biti u naša vremena nadodana nova izvješća koja opisuju stvari učinjene ne s manje odvažnosti i jednako tako sjajne?
Tko je mogao u duhu predosjetiti da ćemo odličnim svetim afričkim mučenicima i ispovjedaocima, poznatim iz povijesti kao što su Ciprijan, Felicita i Perpetua, te Augustin, veliki muž, pribrojiti jednom Karla Lwangu, Matiju Murumba Kalembu, čija su nam imena draga kao i imena njihovih dvadeset drugova? I drugi su dostojni spomena, oni koji su služeći se anglikanskim vjerskim ustanovama bili pogubljeni za Kristovo ime.Ovi afrički mučenici, zaista, znače početke novoga razdoblja. Naravno, neka se pamet ne okrene prema progonstvima i vjerskim sukobima, nego prema kršćanskom i građanskom preporodu. Afrika, naime, koja je orošena krvlju ovih mučenika, prvih u ovom novom razdoblju (kamo sreće, ako je to Božja volja, da su i posljednji, jer je njihova žrtva tako dragocjena!), ta se Afrika, oslobođena i samosvojna, preporađa. Ono zlodjelo kojim su oni uništeni tako je strašno i tako važno te postoje dostatni i veoma očiti razlozi po kojima se u moralnom pogledu oblikuje taj novi narod. Sve snažnijima postaju nove duhovne navike koje treba predati potomstvu. Gotovo je na simboličan način izražen i potaknut unaprijed prijelaz iz jednostavnog i priprostog načina življenja, u kojemu doduše nisu nedostajala neka iznimna ljudska dobra, ali je to bilo nečisto, slabašno i kao u svom vlastitom sužanjstvu, prijelaz prema građanskoj izobrazbi u kojoj se traže uzvišenija značenja ljudske pameti i viši oblici društvenoga života…

OTPJEV

R. Nas koji se borimo i ostajemo u vjeri združeni gleda Bog, gledaju nas njegovi anđeli, gleda nas i Krist. * Kolika li dostojanstva, kolike li slave i sreće stupiti pred Boga i od Krista suca biti okrunjen!
O. Borimo se svim silama i u smrtni čas pokazat ćemo se nepokvarena duha, cjelovite vjere i krepostima urešeni. * Kolika

MOLITVA

Bože, ti hoćeš da krv mučenika bude sjeme novih kršćana. Oplodi njivu svoje Crkve, natopljenu krvlju afričkih mučenika Karla i drugova, da donosi obilnu žetvu! Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.