KARLO LWANGA I DRUGOVI, MUČENICI – JUTARNJA

KARLO LWANGA I DRUGOVI, MUČENICI – JUTARNJA

Psalmi su od subote III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika, aleluja.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.
»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama – *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika.

HIMAN

Veselja puni pjevajmo
Krv prolitu za Isusa
I mučeničke pobjede
I lovor neba dostojan.

Sve Crkve to su knezovi,
U boju vođe pobjedne,
Nebeskog dvora dvorani
I trajno svjetlo puku tvom.

Nadvladali su svjetski strah
I muke tijela prezreli,
Smrt svetu trenom podnijeli
I vječnu slavu dobili.

Njih razdirao mučitelj,
Krv posvećena lila se,
Al ostaše neslomljivi
Na vječni život misleći.

U vjeri svojoj stameni,
U ufanju nepomični,
U žarkoj svojoj ljubavi
Izvojštili su pobjedu.

Nebeskog Oca slava su,
I dika Sina Božjega,
Duh Sveti ih nadahnjiuje,
Sve nebo im se raduje.

Otkupitelju Isuse,
Čuj sluga svojih molitvu,
I mučeničkom društvu nas
Pridruži za sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 119 (118), 145−152. XIX. (Kof)

Ant. 1. Riječi koje sam vam govorio duh su i život, aleluja.

Iz sveg srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
glas mi poslušaj, *
i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
da si ih sazdao zasvagda.

Ant. Riječi koje sam vam govorio duh su i život, aleluja.

Hvalospjev (Mudr 9, 1−6. 9−11). Molitva za mudrost

Dat ću vam usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti svi vaši protivnici (Lk 21, 15).

Ant. 2. Sagradio si hram i oltar na svetoj gori svojoj, Gospodine, aleluja.

Bože otaca naših i Gospodine milosrđa, *
ti koji si riječju svojom stvorio svemir,
i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom, *
da vlada nad stvorovima tvojim,
i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti, *
i da sud sudi dušom pravičnom:
daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja, *
i ne odbaci me između djece tvoje.
Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, †
čovjek slab i malovjek, *
nesposoban shvatiti pravdu i zakone.
Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, †
ali bez mudrosti koja od tebe dolazi, *
opet ne bi ničemu vrijedio.

S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja, *
koja je bila nazočna kad si stvarao svijet;
ona zna što je milo tvojim očima, *
i što je pravo po tvojim zapovijedima.

Pošalji je s nebesa svetih, *
i otpravi je od svoga slavnog prijestola,
da uza me bude i potrudi se sa mnom, *
i da spoznam što je tebi milo.
Jer ona sve zna i razumije, †
ona će me razborito voditi u pothvatima mojim, *
i štititi svojom moći.

Ant. Sagradio si hram i oltar na svetoj gori svojoj, Gospodine, aleluja.

Ps 117 (116). Poziv za hvalu

Velim… pogani da za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Ant. 3. Ja sam put, istina i život, aleluja.

Hvalite Gospodina, svi puci, *
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

Ant. Ja sam put, istina i život, aleluja.

KRATKO ČITANJE (2 Kor 1, 3-5)

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe. On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.

KRATKI OTPJEV

R. Pravednici * žive dovijeka. Pravednici * žive dovijeka.
O. I u Gospodinu je nagrada njihova. * Žive dovijeka. Slava Ocu. Pravednici.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko, aleluja.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko, aleluja.

MOLBENICA

Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje, te mu uskliknimo:

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po svojim mučenicima koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere:
daj nam, Gospodine, pravu slobodu duha.
Po mučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom:
daj nam, Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništvo i tako tvojim stopama pošli:
daj nam, Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života.
Po svojim mučenicima koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj:
daj nam, Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti hoćeš da krv mučenika bude sjeme novih kršćana. Oplodi njivu svoje Crkve, natopljenu krvlju afričkih mučenika Karla i drugova, da donosi obilnu žetvu! Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi