NEDJELJA DUHOVA (PEDESETNICE) – 1. VEČERNJA

NEDJELJA DUHOVA (PEDESETNICE) – 1. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja!

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

PSALMODIJA

Ps 122 (121). Pozdrav Jeruzalemu

Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom (Heb 12, 22).

Ant. 1. Kad je došao dan Pedesetnice, svi bijahu zajedno na istome mjestu, aleluja.

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Ant. Kad je došao dan Pedesetnice, svi bijahu zajedno na istome mjestu, aleluja.

Ps 130 (129). Pouzdanje u Boga

On će spasiti narod svoj od grijeha njegovih (Mt 1, 21).

Ant. 2. Apostolima se pokažu kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te Duh Sveti siđe na svakog od njih, aleluja.

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

Ant. Apostolima se pokažu kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te Duh Sveti siđe na svakog od njih, aleluja.

Hvalospjev (Fil 2, 6−11). Vazmeno otajstvo

Ant. 3. Duh koji od Oca izlazi, on će me proslaviti, aleluja.

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni «
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« −
na slavu Boga Oca.

Ant. Duh koji od Oca izlazi, on će me proslaviti, aleluja.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 2, 9-10)

Ako li Duh Bog onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i vaša smrtna tijela po Duhu Svetomu koji prebiva u vama.

KRATKI OTPJEV

R. Duh Branitelj, * aleluja, aleluja. Duh.
O. Poučit će vas o svemu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Duh.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Dođi Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernih i ražezi u njima oganj svoje ljubavi, ti koji si narode različitih jezika sabrao u jedinstvo vjere, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Dođi Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernih i ražezi u njima oganj svoje ljubavi, ti koji si narode različitih jezika sabrao u jedinstvo vjere, aleluja.

PROŠNJE

Silnom hvalom proslavimo Boga koji je, kad su se navršili dani Pedesetnice, svoje apostole ispunio Duhom Svetim s neba, te radosno i pobožno zaprosimo od njega:

Pošalji svoga duha i obnovi svijet.

Ti si u početku stvorio nebo i zemlju, a u punini vremena sve si obnovio po Kristu
− lice zemlje po svom Duhu vazda obnavljaj za spasenje.
Ti si životni dah udahnuo u Adamovo lice
− pošalji Crkvi svoga Duha da njime živi, pomlađuje se i oživljuje svijet.
Svjetlom Duha svoga prosvijetli sve ljude i rastjeraj maglu našeg vremena
− da se mržnja okrene u ljubav, bol u radost, ratovi u željeni mir.
Natopi ljudski rod vodom svoga Duha koja teče iz Kristova boka
− da našu zemlju oslobodi od korova zla.
Ti po Duhu Svetome ljude uvodiš u život i slavu
− daj da po njemu pokojnici uživaju u vječnoj domovini radost posvemašnje ljubavi.

Oče naš…
MOLITVA

Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika: nek stado tvojih vjernih, makar skromno, prispije onamo kamo ga predvodi hrabri Pastir. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi