Subota – Jutarnja molitva – 07. VAZ

Subota – Jutarnja molitva – 07. VAZ

Budući da vjerujemo i znamo da je Isus Krist za nas patio, umro i uskrsnuo od mrtvih, kako bi naše smrtno tijelo zamijenio besmrtnim, ta bi vjera i znanje morali u nama stalno pobuđivati volju da budemo s njime nošeni za novi život te nas poticati na pronalaženje novih puteva koji će nas k tome voditi.Nužno je u životu Isusova Duha – vječnom životu koji je već sada u nama – redovno davati hranu. Krštenje nam je taj život dalo, euharistija ga čuva, a različite duhovne vježbe kao što su molitva, meditacija, duhovna lektira i duhovno vodstvo pomažu nam u njegovu produbljivanju i učrvšćivanju. Primajući sakramnte i slušajući Božju riječ mi postajemo sve spremniji da svoje smrtno tijelo zaodjenemo odjećom besmrtnosti. Tako nam smt neće više biti neprijatelj koji svemu navješta kraj, nego prijatelj koji nas uzima za ruku i vodi u kraljevstvo vječne ljubavi.

Oglasi