DUHOVI (PEDESETNICA) – VEČERNJA

DUHOVI (PEDESETNICA) – VEČERNJA

10264291_664674953585764_5532054653665499792_nR. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

PSALMODIJA

Ps 110(109), 1−5.7. Mesija − kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Ant. 1. Duh Gospodnji ispunja svemir, aleluja.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. Duh Gospodnji ispunja svemir, aleluja.

Ps 114 (113). Bog oslobađa Izrael iz Egipta.

I vi koji se odrekoste ovog svijeta, znajte, iz Egipta iziđoste (Sv. Augustin).

Ant. 2. Utvrdi ovo, Bože, što si izveo u nama od svetoga hrama svojega koji je u Jeruzalemu, aleluja.

Kad izađe Izrael iz Egipta, *
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište, *
a Izrael kraljevstvo njegovo.

Vidje more i uzmače, *
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova, *
i brežuljci poput jaganjaca.

Što ti je, more, da uzmičeš? *
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?

Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
pred licem Boga Jakovljeva.
On hrid pretvara u slap vodeni *
i stijenu u izvor vode.

Ant. Utvrdi ovo, Bože, što si izveo u nama od svetoga hrama svojega koji je u Jeruzalemu, aleluja.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1−7). Svadba Jaganjčeva

Ant. 3. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti, aleluja.

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar, *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

Ant. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti, aleluja.

KRATKO ČITANJE (Ef 4,3-6)

Trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira. Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i u svima.

KRATKI OTPJEV

R. Duh Gospodnji ispunja svemir, * aleluja, aleluja. Duh.
O. I on, koji drži sve, zna i sve što se govori. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Duh.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Danas se navršila Pedesetnica, aleluja; danas se Duh Sveti u ognju pojavi učenicima i podijeli im darove – karizme; posla ih po svem svijetu da propovijedaju i da svjedoče. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Danas se navršila Pedesetnica, aleluja; danas se Duh Sveti u ognju pojavi učenicima i podijeli im darove – karizme; posla ih po svem svijetu da propovijedaju i da svjedoče. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, aleluja.

PROŠNJE

Radosno se pomolimo Bogu Ocu, koji je svoju Crkvu u Kristu sabrao, i njemu recimo:

Pošalji Duha Svetoga u Crkvu.

Ti želiš sve ljude, urešene Kristovim imenom, jednim krstom u Duhu sabrati;
− daj da vjernici postanu jedno srce i jedna duša.
Ti si Duhom ispunio krug zemaljski;
− daj da svi ljudi izgrađuju svijet u miru i pravednosti.
Gospodine Bože, Oče svega stvorenja, ti želiš u jednoj vjeri sabrati raspršenu djecu;
− prosvijetli sav svijet milošću Duha Svetoga.
Ti po Duhu sve obnavljaš;
− iscijeli bolesne, utješi žalosne, a svima udijeli spasenje.
Ti si Duhom svoga Sina od mrtvih uskrisio;
− smrtna tjelesa oživi za svu vječnost.

Oče naš…
MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kčeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi