Vjera je Most

Vjera je Most

između gdje sam i gdje me Bog vodi

Oglasi

Sveti Norbert

Sveti Norbert

Sveti Norbert, osnivač premonstratenza (1085-1134)

Norbert se rodio oko g. 1085. u plemićkoj obitelji Gennep, u rajnskoj oblasti. Njegov rodni kraj pripada danas Nizozemskoj, no nije daleko od njemačke granice. Norbertov otac bio je Heribert van Gennep, koji se nalazio u službi kolnskoga nadbiskupa. Majka mu se zvala Adviga. Još kao mladić postade kanonik zborne crkve u Xantenu, dakako bez svećeničkog reda. Kasnije pode u Koln, gdje bi odgojen u nadbiskupskoj palači Fridriha I. von Schwarzenberga, kolnskoga nadbiskupa. Svoju je formaciju nastavio na carskom dvoru Henrika V. pa je izbliza mogao upoznati političko-crkvena pitanja onoga vremena, a osobito borbu za investituru. Ta se borba vodila između pape i cara. Papa je branio slobodu Crkve, a car je htio imati biskupe koji će ga slijepo slušati i biti oruđe u njegovim rukama.

Nastavi čitati