PRESVETO TROJSTVO – 1. VEČERNJA

PRESVETO TROJSTVO – 1. VEČERNJA

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

Himan

O Trojstvo silno, presveto
Vlast tvoja svuda stere se,
Vremenita i vječnošću
Milostivo ti upravljaš

Ti vrutak sve si radosti,
I samo sebi dostaješ,
A blaga tvoja providnost
Nebesa zemlju bogati.

O Oče vrelo milosti,
O Sine, Svjetlo Očevo
O Duše, svezo ljubavi,
I poljubče obojice!

O Trojice preblažena,
Praizvore stvorenja svih,
Počelo svega stvorenog,
I bića sviju ljepoto!

Ti okruni nas, milošću:
Obdari sve nas sinovstvom
Da hram tvoj sveti budemo
i tebi na čast živimo.

Uvedi nas, o Trojice,
U društvo svetih anđela,
Da zahvalno ti pjevamo
U vjekovječne vjekove. Amen.

 PSALMODIJA

Ps 113 (112). Bogu slave i milosrđa

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).

Ant 1. Slavljeno neka je Trojstvo i božanstvo jedno prije svih vjekova, i sada i navijeke.

 

Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.  Amen.

Ant. Slavljeno neka je Trojstvo i božanstvo jedno prije svih vjekova, i sada i navijeke.

 

Ps 147

Ant 2.Blagoslovljeno budi sveto Trojstvo i nerazdijeljeno Jedinstvo; njemu hvalu iskazujmo jer nama je pokazao svoju ljubav.

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.

Kao vunu snijeg razbacuje, *
prosipa mraz poput pepela.
On sipa grad kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom, i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.  Amen.

Ant. Blagoslovljeno budi sveto Trojstvo i nerazdijeljeno Jedinstvo; njemu hvalu iskazujmo jer nama je pokazao svoju ljubav.

 

Hvalospjev (Ef 1, 3-10)

Ant 3. Slava i čast Bogu u jedinstvu Trojstva, Ocu i Sinu i Duhu Svetome u vjekovječne vjekove.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem.

Obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Slava i čast Bogu u jedinstvu Trojstva, Ocu i Sinu i Duhu Svetome u vjekovječne vjekove.

KRATKO ČITANJE Rim 11, 33-36

O dubino bogastva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

KRATKI OTPJEV

R. Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom. * Hvalimo ga dovijeka. Blagoslivljajmo.
O. Jedinome Bogu čast i slava. * Hvalimo ga dovijeka. Slava Ocu. Blagoslivljajmo.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Neka ti je hvala, Bože; neka ti je hvala, istinito i jedno Trojstvo, jedno i najviše Božanstvo, sveto i jedno Jedinstvo.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Neka ti je hvala, Bože; neka ti je hvala, istinito i jedno Trojstvo, jedno i najviše Božanstvo, sveto i jedno Jedinstvo.

PROŠNJE

Otac je Duhom Svetim oživio tijelo Krista, svoga Sina, i postavio ga životvorcem našim. Trojedinome Bogu slavu iskažimo riječima:

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Oče svemogući vječni Bože, u imenu svoga Sina pošalji na svoju Crkvu Duha Svetoga, Branitelja,
-da je čuva u jedinstvu ljubavi i savršene istine.

Gospodine, pošalji radnike u žetvu svoju da uče sve narode i krste ih ime Oca i Sina i Duha Svetoga
-te ih utvrde u vjeri.

Gospodine, pomozi svima koji trpe progonstvo radi imena tvoga Sina
-jer je on obećao da ćeš ti dati Duha istine da u njima govori.

Svemogući Oče, nek tebe, Riječ i Duha Svetoga kao jednog svi upoznaju
-te vjeruju, ufaju se i ljube jednoga Boga.

Oče svih živih, daj da pokojnici postanu dionici slave tvoje,
-u kojoj tvoj Sin i Duh Sveti s tobom suvječni u jedinstvu kraljuju.

Oče naš…

MOLITVA
Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

 

Oglasi