SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (09. NKG)

SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (09. NKG)

I. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dođite, poklonimo se njemu.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dođite, poklonimo se njemu.

HIMAN

O Oče skrajne blagosti,
Što upravljaš vasionom
I jesi jedan jedini
U osobama trima Bog:

Čuj pjesme nam i vapaj naš
I milostiv usliši nas,
Od skvrna srce čisti nam
Da više tebe uživa.

Sve želje zle i sav nam gnjev
Sažezi svetim plamenom,
Da ginu ružne požude,
A tijelo budno ostane.

Daj svima koji noćni mir
Sad prekidamo pjevanjem
Zadobiti izobilje
Dobara doma blaženog.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

Ili, po danu:

Početniče vječnog spasa,
Budi uz nas, svoje vjerne:
Bogato nam danas daji
Sedam dara Duha svog.

Bolest tijela od nas tjeraj
Sablazan odasvud spriječi,
Iščupaj i korijen grijeha,
Boli srca ti ublaži.

Duše naše ti razvedri,
Ti dovršuj svako dobro,
Molbene nam počuj glase,
Vječnom žiću ti nas vodi.

Evo, sve nam vrijeme teče
S nizom ovih sedam dana:
Posljednji će osmi biti
Sudnji dan Otkupiteljev.

Tada, Spase, molimo te
Lik svoj blagi nam pokaži,
Lijeve strane oslobodi,
Zdesna sebi sve nas smjesti.

Kada, dobar, podaš svima
Molitvama uslišanje:
Daj nam slavit sveto Trojstvo
U sve vijeke vijeka. Amen.

PSALMODIJA

Ps 131 (130). Djetinji pokoj u Bogu

Učite od mene jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11, 29).

Ant. 1. Tko god se ponizi kao dijete, taj je najveći u kraljevstvu Božjem.

Gospodine, ne gordi se moje srce *
niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim *
ni za čudima što su iznad mene.

Ne, ja sam se smirio, *
i upokojio dušu svoju;
kao dojenče na grudima majke, *
kao dojenče duša je moja u meni.

U Gospodina se, Izraele, uzdaj *
od sada dovijeka.

Ant. Tko god se ponizi kao dijete, taj je najveći u kraljevstvu Božjem.

Ps 132 (131). Božje obećanje domu Davidovu

Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova (Lk 1, 32).

I.

Ant. 2. Bože moj, ja sam ti iskrena srca dragovoljno sve prinio.

Spomeni se, Gospodine, Davida, *
i sve brižljivosti njegove:
kako se Gospodinu zakleo, *
zavjetovao snazi Jakovljevoj:

»Neću ući u šator doma svog, *
nit uzaći na ležaj svoje postelje,
neću pustiti snu na oči, *
nit počinka dati vjeđama,
dok Gospodinu mjesto ne nađem, *
boravište Snazi Jakovljevoj.«

Eto, čusmo za nj u Efrati, *
nađosmo ga u Poljima jaarskim.
Uđimo u stan njegov, *
pred podnožje mu padnimo!

»Ustaj, Gospodine, pođi k svom počivalištu, *
ti i Kovčeg sile tvoje!
Svećenici tvoji nek se obuku u pravednost, *
pobožnici tvoji nek radosno kliču!
Poradi Davida, sluge svojega, *
ne odbij lice pomazanika svoga!«

Ant. Bože moj, ja sam ti iskrena srca dragovoljno sve prinio.

II.

Ant. 3. Gospodin se zakle Davidu zakletvom tvrdom: zasvagda je utvrdio njegovo kraljevstvo.

Gospodin se zakle Davidu *
zakletvom tvrdom od koje neće odustati:
»Potomka tvoje utrobe *
posadit ću na prijestolje tvoje.

Budu li ti sinovi Savez moj čuvali *
i svjedočanstva kojima ih učim,
i sinovi će njini dovijeka *
sjedit na tvom prijestolju.«

Jer Gospodin odabra Sion, *
njega zaželje sebi za sjedište.
»Ovo mi je počivalište vječno, *
boravit ću ovdje jer tako poželjeh.

Žitak ću njegov blagosloviti, *
siromahe nahraniti kruhom.
Svećenike njegove u spas ću odjenuti, *
sveti će njegovi kliktati radosno.

Učinit ću da ondje za Davida snaga izraste, *
pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika.
U sram ću mu obući dušmane, *
a na njemu će blistat vijenac moj.«

Ant. Gospodin se zakle Davidu zakletvom tvrdom: zasvagda je utvrdio njegovo kraljevstvo.

R. Dođite, gledajte djela Gospodnja.
O. Divote koje na zemlji učini.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige o Jobu
(42, 7-16)

Bog opravdava Joba protiv protivnika

Kada Jahve izgovori Jobu te riječi, reče on Elifazu Temancu: »Ti i tvoja dva prijatelja raspalili ste gnjev moj jer niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job. Zato uzmite sada sedam junaca i sedam ovnova i pođite k mome sluzi Jobu, pa prinesite za sebe paljenicu, a sluga moj Job molit će se za vas. Imat ću obzira prema njemu i neću vam učiniti ništa nažao zato što niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job.«
Tada odoše Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha i Sofar iz Naama i učiniše kako im je Jahve zapovjedio. I Jahve se obazre na Joba.

I Jahve vrati Joba u prijašnje stanje jer se založio za svoje prijatelje, pa mu još udvostruči ono što je posjedovao. Tad se vratiše Jobu sva njegova braća, i sve njegove sestre, i svi prijašnji znanci te su jeli s njim kruh u njegovoj kući, žaleći ga i tješeći zbog svih nevolja što ih Jahve bijaše na nj poslao. Svaki mu darova po jedan srebrnik i po jedan zlatan prsten. Jahve blagoslovi novo Jobovo stanje još više negoli prijašnje. Blago mu je brojilo četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, tisuću jarmova volova i tisuću magarica. Imao je sedam sinova i tri kćeri. Prvoj nadjenu ime Jemima, drugoj Kasija, a trećoj Keren-Hapuk. U svem onom kraju ne bijaše žena tako lijepih kao Jobove kćeri. I otac im dade jednaku baštinu kao i njihovoj braći.
Poslije toga Job doživje dob od sto četrdeset godina i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do četvrtog koljena. Potom umrije Job, star, nauživši se života.`.

OTPJEV (Usp. Job 42, 7.8)

R. Gospodin reče  Elifazu Temancu: »Ti i tvoja dva prijatelja raspalili ste gnjev moj jer niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job. * Sluga moj Job molit će se za vas.
O. Imat ću obzira prema njemu i neću vam učiniti ništa nažao zato što niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job * Sluga moj Job molit će se za vas.

 

 

DRUGO ČITANJE: Iz Tumačenja Ivanovog evanđelja sv. Tome Akvinskoga, duhovnika
(14, 2)

Put u stvarnom životu

Put je sam Krist, i kaže: Ja sam put. Kristova tvrdnja ima svoj razlog, jer po njemu imamo pristup Ocu.

Ovaj put se ne odvaja od cilja, nego je sjedinjena s njim, zato Krist dodaje: Istina i život. Tako je Krist je put i cilj, put po ljudskoj prirodi, cilj po božanskoj prirodi. Kao  čovjek kaže: Ja sam put, ali kao Bog dodaje: Istina i Život. Ove dvije rečenice ukazuju na odgovarajući cilj tog puta.

Cilj ovog putovanja je vrhunac ljudske čežnje. Čovjek želi dvije stvari: prvo, poznavanje istine, koja je jedinstvena samo  za njega; zatim je nastavak svojeg života, što je zajedničko svim stvarima. Krist je put, koji vodi do spoznaje istine, jer je istina: Gospodine, pokaži mi svoj put, da sam vjeran tvojoj istini. Krist je put koji vodi u život, jer on živi: Pokaži mi put života.

Stoga je cilj ovog puta obilježio istinu i život. To dvoje rečeno je prije Krista. Prvo, zato što je Krist život: U njemu bijaše život, drugo, jer je  istina: On je svjetlo ljudima. Svjetlost je istina.

Ako tražiš,po kojem putu da kreneš s ovoga svijeta na drugu stranu, prihvatiti Krista, jer On je put: To je put, hodajte po njemu. I Augustin kaže: Hodaj za čovjekom i doći ćeš Bogu. Bolje je šepati na tom putu, nego skrenuti i dobro hodati. Jer onaj koji šepa na cesti, približava se  cilju, iako hoda polako. Oni koji pak hodaju izvan puta, udaljuju se od cilja, što brže trče.

Ako se pitaš, kamo ići, uzdaj se u Krista, jer on je istina, kojoj želimo ići: Istinu će govoriti moja usta. Ako se pitaš, kako živjeti, drži se Krista, jer on je život: Jer tko nalazi mene, nalazi život
i stječe milost od Jahve

Pouzdaj se u Krista, ako želiš biti siguran. Nećeš zalutati, jer Krist je put. Oni, dakle, koji se drže njega, ne idu bez smisla i reda, idu pravim putem. Neće vas prevariti, jer Krist je istina i učiti svu istinu, rekao nam je: Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Također, nema potrebe se uznemiravati, da ćemo zalutati,  jer Krist je život i daje život, kako i sam kaže: Došao sam da život imaju, u izobilju da ga imaju.

OTPJEV (Job 42, 10.11.12; 1 Kor 10, 13)

R. Bog dade Jobu dvostruko više svega, nego je imao prije. Njegova braća mu se vratiše. *Bog blagoslovi novo Jobovo stanje još više negoli prijašnje
O. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati. * Bog blagoslovi novo Jobovo stanje još više negoli prijašnje

 

MOLITVA

Bože, sve što je dobro od tebe dolazi. Udijeli nam dar svoga Duha, da mislimo što je pravo i to u djelo provedemo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi