PRESVETO TROJSTVO -2. VEČERNJA

 

PRESVETO TROJSTVO -2. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

O Trojstvo silno, presveto
Vlast tvoja svuda stere se,
Vremenita i vječnošću
Milostivo ti upravljaš

Ti vrutak sve si radosti,
I samo sebi dostaješ,
A blaga tvoja providnost
Nebesa zemlju bogati.

O Oče vrelo milosti,
O Sine, Svjetlo Očevo
O Duše, svezo ljubavi,
I poljubče obojice!

O Trojice preblažena,
Praizvore stvorenja svih,
Počelo svega stvorenog,
I bića sviju ljepoto!

Ti okruni nas, milošću:
Obdari sve nas sinovstvom
Da hram tvoj sveti budemo
i tebi na čast živimo.

Uvedi nas, o Trojice,
U društvo svetih anđela,
Da zahvalno ti pjevamo
U vjekovječne vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 110 (109), 1-5. 7.

Ant. 1. O pravog li, uzvišenog i vječnog Trojstva – Otac i Sin i Duh Sveti.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. O pravog li, uzvišenog i vječnog Trojstva – Otac i Sin i Duh Sveti.

Ps 114 (113).

Ant. 2. Oslobodi nas, spasi nas, oživljuj nas, o blaženo Trojstvo.

Kad izađe Izrael iz Egipta, *
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište, *
a Izrael kraljevstvo njegovo.

Vidje more i uzmače, *
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova, *
i brežuljci poput jaganjaca.

Što ti je, more, da uzmičeš? *
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?

Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
pred licem Boga Jakovljeva.
On hrid pretvara u slap vodeni *
i stijenu u izvor vode.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Oslobodi nas, spasi nas, oživljuj nas, o blaženo Trojstvo.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7). Svadba Jaganjčeva

Ant. 3. Svet, svet, svet, Bog, Gospodar, Svemogući, koji bijaše, koji jest i koji će doći.

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Svet, svet, svet, Bog, Gospodar, Svemogući, koji bijaše, koji jest i koji će doći.

KRATKO ČITANJE Ef 4, 3-6

Trudite se sačuvati jedinstvo Duha savezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krat! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i svima!

KRATKI OTPJEV

R. Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom. * Hvalimo ga dovijeka. Blagoslivljajmo.
O. Jedinome Bogu čast i slava. * Hvalimo ga dovijeka. Slava Ocu. Blagoslivljajmo.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Tebe Boga Oca nerođena, tebe Sina jedinorođenca, tebe Duha svetoga Branitelja, sveto i nedjeljivo Trojstvo, svim srcem i ustima ispovijedamo, hvalimo i blagoslivljamo: Tebi slava u vijeke.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Tebe Boga Oca nerođena, tebe Sina jedinorođenca, tebe Duha svetoga Branitelja, sveto i nedjeljivo Trojstvo, svim srcem i ustima ispovijedamo, hvalimo i blagoslivljamo: Tebi slava u vijeke.

PROŠNJE

Otac je Duhom Svetim oživio tijelo Krista, svoga Sina, i postavio ga životvorcem našim. Trojedinome Bogu slavu iskažimo riječima:

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Oče svemogući vječni Bože, u imenu svoga Sina pošalji na svoju Crkvu Duha Svetoga, Branitelja,
– da je čuva u jedinstvu ljubavi i savršene istine.
Gospodine, pošalji radnike u žetvu svoju da uče sve narode i krste ih ime Oca i Sina i Duha Svetoga
– te ih utvrde u vjeri.
Gospodine, pomozi svima koji trpe progonstvo radi imena tvoga Sina
– jer je on obećao da ćeš ti dati Duha istine da u njima govori.
Svemogući Oče, nek tebe, Riječ i Duha Svetoga kao jednog svi upoznaju
– te vjeruju, ufaju se i ljube jednoga Boga.
Oče svih živih, daj da pokojnici postanu dionici slave tvoje,
– u kojoj tvoj Sin i Duh Sveti s tobom suvječni u jedinstvu kraljuju.

Oče naš…

MOLITVA

Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.