PRESVETO TROJSTVO – JUTARNJA

PRESVETO TROJSTVO – JUTARNJA

Psalmi od  nedjelje 1. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

Ant. Dođite poklonimo se pravome Bogu, jednome u Trojstvu i trojstvenome u Jedinstvu.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama – *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite poklonimo se pravome Bogu, jednome u Trojstvu i trojstvenome u Jedinstvu.

HIMAN

Trojice sveta, Oče, Sine, Duše,
Svemirom cijelim odzvanja ti hvala.
Srca zanosi, duše nam ražari
Svojom dobrotom!

Svesilni Oče, Stvoritelju svega,
Život nam daješ, sliku svoga lica:
Postići daj nam obećane dare
Vjere nam svete

Odsjeve Očev, Sine Boga živog,
Ti nazivaš se rado:
Životni trsu, daj da loze tvoje
Urode plodom.

Ljubavi, vatro, Bože Duše sveti,
Snažno i blago upravljaš ti svime:
Duh nam prosvjetljuj, pokreći nam srca
Ljubavlju svojom.

Goste preslatki, Trojice božanska,
Čuvaj nas uvijek sjedinjene s tobom,
U društvu svetih dok ne zapjevamo
Vječnu ti hvalu. Amen.

PSALMODIJA

Ps 63 (62), 2−9. Čežnja za Bogom

Boga traži tko odbacuje djela tame.

Ant. 1. O blaženo Trojstvo, neka ti je dika i vlast, neka ti je slava i moć, neka ti je hvala i čast u vjekovječne vjekove.

O Bože, ti si Bog moj: *
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. O blaženo Trojstvo, neka ti je dika i vlast, neka ti je slava i moć, neka ti je hvala i čast u vjekovječne vjekove.

Hvalospjev (Dn 3,57−88.56). Slavospjev stvorenja Bogu

Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Ant. 2. Tebe slave, tebi se klanjaju i veličaju te sva stvorenja tvoja, o blaženo Trojstvo.

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

Ant. Tebe slave, tebi se klanjaju i veličaju te sva stvorenja tvoja, o blaženo Trojstvo.

Ps 149. Pobjednička pjesma svetaca

Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda  (Hezihije).

Ant. 3. Sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava u vijeke.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!
Aleluja!

Ant. Sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava u vijeke.

KRATKO ČITANJE (1Kor 12, 4-6)

Različiti su dari, a isti Duh, i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.

KRATKI OTPJEV

R. Tebi neka je hvala, tebi neka je slava, * o blaženo Trojstvo. Tebi.
O. Tebi ide zahvaljivanje u vijeke vjekova. * O blaženo Trojstvo. Slava Ocu. Tebi.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Blagoslovljeno da si sveto i nerazdIjeljeno Trojstvo, koje sve stvaraš i svime upravljaš, i sada i vazda i u vjekovječne vijeke vjekova.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blagoslovljeno da si sveto i nerazdIjeljeno Trojstvo, koje sve stvaraš i svime upravljaš, i sada i vazda i u vjekovječne vijeke vjekova.

MOLBENICA

Poklonimo se Ocu i Sinu i Duhu Svetomu i klikčući im hvalu iskažimo:

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Oče sveti, ti si nama, koji ne znamo kako valja moliti, dao duha Svetoga
da potpomaže našu nemoć i za nas te moli kako ti hoćeš.
Sine Božji, ti si Oca molio da tvojoj Crkvi dade Branitelja
daj da zauvijek s nama ostane Duh istine.
Dođi Duše Sveti, i udijeli nam svoje plodove: ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrotu i darežljivost
velikodušnost, postojanost, blagost, vjeru, skromnost, uzdržljivost i čistoću.
Svemogući Oče, ti si u srca naša poslao Duha Sina svoga, koji kliče: Abba, Oče;
daj da po Duhu djelujemo te budemo tvoji baštinici a subaštinici Kristovi.
Kriste, ti si Branitelja poslao koji izlazi od Oca da za tebe daje svjedočanstvo
daj da i mi pred ljudima svjedočimo za tebe.

Oče naš…
MOLITVA

Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi