PRESVETO TROJSTVO – SLUŽBA ČITANJA

PRESVETO TROJSTVO – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite poklonimo se pravome Bogu, jednome u Trojstvu i trojstvenome u Jedinstvu.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite poklonimo se pravome Bogu, jednome u Trojstvu i trojstvenome u Jedinstvu.

HIMAN

Oće naš dobri, i ti, Sine Oèev,
Odvijeka roðen Oèeva iz krila,
Jednaki njima Bože, Duše Sveti,
Presveto Trojstvo!

Duboka tajno, predivno otajstvo,
Radosti vjeèna sretnih nebesnika:
Tvome životu, svetima u društvo,
Sve nas privedi!

Providnost tvoja upravlja i redi
Prostorja silna vasione cijele:
Ljubavlju svojom ti nam srca griješ,
Svjetlo nebesko!

Združeni, evo, s blaženima tvojim,
Pjevamo s njima pjesmu zahvalnicu:
U dvore tvoje, k miru blaženome
Ti nas uvedi. Amen.

PSALMODIJA

Ps 8

Ant. 1. Bliz nam budi, o jedini svemogući Bože, Oče, Sine i Duše Sveti.

Gospodine, Bože naš, †
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi †
hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
mjesec i zvijezde što ih učvrsti −
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Ant. Bliz nam budi, o jedini svemogući Bože, Oče, Sine i Duše Sveti.

Ps 33 (32).

I.

Ant. 2. Ljubav je Otac, milost je Sin a samo darivanje Duh Sveti! O blaženog li Trojstva!

Pravednici, Gospodinu kličite! *
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodina na harfi, *
na liri od deset žica veličajte njega!
Pjesmu novu zapjevajte njemu *
i glazbala skladna popratite poklicima.

Jer prava je riječ Gospodnja, *
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo: *
puna je zemlja dobrote Gospodnje.
Gospodnjom su riječju nebesa sazdana *
i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
Vodu morsku on sabire kao u mješinu *
i bezdane stavlja u spremišta.

Zemlja sva neka pred Gospodinom strepi, *
neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
Jer on reče − i sve postade, *
naredi − i sve se stvori.
Gospodin razbija nakane pucima, *
mrsi namjere narodima.
Naum Gospodnji dovijeka ostaje, *
i misli srca njegova od koljena do koljena.

Ant. Ljubav je Otac, milost je Sin a samo darivanje Duh Sveti! O blaženog li Trojstva!

III.

Ant. 3. Istinit je Otac, istina je Sin, istina je Duh Sveti! O blaženog li Trojstva!

Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, *
narodu koji on odabra sebi za baštinu!
Gospodin motri s nebesa *
i gleda sve sinove čovječje.
Iz svoga prebivališta motri *
sve stanovnike zemaljske:
on je svima srca stvorio *
i pazi na sva djela njihova.

Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, *
ne spasava velika sila junaka.
Isprazno se od konja nadati spasenju, *
silna jačina njegova ne izbavlja.
Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, *
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi, *
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada, *
on je pomoć i zaštita naša.
Srce nam se u njemu raduje, *
u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, *
kao što se u tebe uzdamo!

Ant. Istinit je Otac, istina je Sin, istina je Duh Sveti! O blaženog li Trojstva!

R. Gospodnjom su riječju nebesa sazdana.
O. I dahom usta njegovih sva vojska njihova.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve poslanice Korinćanima blaženoga Pavla, apostola
(2, 1-16)

Veliko otajstvo Božje volje

I ja kada dodoh k vama, braćo, ne dodoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh medu vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja pridoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.
Mudrost doduše navješćujemo medu zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.«
A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.
A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog. To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.
Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati. Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.

OTPJEV (Usp. Ef 1, 17. 18; 1 Kor 2, 1.2)

R. Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao nam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati, prosvijetlio nam oči * da upoznamo koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima.
O. Ne primismo duha ovoga svijeta, nego Duha koji je od Boga. * Da upoznamo.

DRUGO ČITANJE: Iz Poslanica svetog Atanazija, biskupa
(Posl. 1 Serapionu, 28-30: PG 26, 594-595. 599)

Svjetlost, sjaj, milost u Trojstvu i iz Trojstva

Neumjesno bi bilo tražiti drevnu predaju, nauku i vjeru katoličke Crkve izvan onoga što je Gospodin predao, Apostoli propovijedali i oci sačuvali. Na tome se naime, zasniva Crkva, i ako netko od toga odstupi, on onda nije niti se ikako može zvati kršćaninom.
Trojstvo je sveto i savršeno, njega spoznajemo u Ocu i Sinu i Duhu Svetome, te nema ništa stranog ili izvana primiješana, niti se sastoji od stvoritelja i stvorenja već čitavo ima stvaralačku i činiteljsku moć; narav mu je slična i zasebna, jedne je djelotvornosti i djelovanja. Otac po Riječi u Duhu Svetome sve čini i tako se čuva jedinstvo svetoga Trojstva. Zato se u Crkvi jedan Bog propovijeda koji je nad svime, sve je po njemu i on je u svemu. Nad svime svakako kao Otac, kao počelo i izvor; sve je po njemu naravno po Riječi; konačno, on je u svemu u Duhu Svetome.
Kad Korinćanima piše o duhovnim stvarnostima, blaženi Pavao sve svodi ovako na jednoga Boga Oca kao na glavu: Milosni su darovi različiti, ali je isti Duh. Različite su i službe, ali je isti Gospodin. Različiti su i učinci, ali je isti Bog koji čini sve u svima.
Ono što je Duh pojedincima razdijelio, to Otac daje po Riječi. Jer sve što je Očevo, jednako je i Sinovo: stoga sve što daje Sin u Duhu, uistinu je Očev dar. Slično, kad je u nama Duh, u nama je također Riječ od koje smo ga primili, a u Riječi je i Otac, pa se tako ostvaruje ona: Doći ćemo ja i Otac, i kod njega ćemo se nastaniti. Gdje je pak svjetlo, tu je i neki sjaj; isto tako gdje je sjaj, tu je jednako i njegovo djelovanje i sjaj milosti.
To isto Pavao u Drugoj poslanici Korinćanima uči ovim riječima: Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga neka budu sa svima vama. Milost, dakle, i dar što nam se u Trojstvu daje, daje se od Oca po Sinu u Duhu Svetome. Kako se milost daje iz Oca po Sinu, u nama ne može biti zajedništvo dara nego u Duhu Svetome. Postavši dakako njegovi dionici imamo ljubav Oca, milost Sina i zajedništvo Duha.

OTPJEV

R. Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom, * hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.
O. Blagoslovljen budi Bog na svodu nebeskom, hvaljen i slavljen dovijeka. * Hvalimo.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi