10. NKG – Utorak – Jutarnja molitva

 

GospaUtorak – X. NKG C, Jutarnja molitva

Gospodine, Ti si rekao: «Vi ste sol zemlje!» To znači da o meni ovisi kakav je svijet i život na svijetu. Svaki mora sa svojim životom svijet i život u njemu ukusnijim učiniti. Svaki mora sa svojim životom svijet promijeniti. Moja najbliža okolina se mora po meni promijeniti. Po meni se mora osjećati, Tvoju prisutnost. Pomogni mi Gospodine, da to mogu ostvariti.
MIR I DOBRO!

Duh Sveti nam daje da možemo upoznati Boga, da možemo otkriti da nas on doista ljubi. Duh Sveti nam daje da se možemo radovati zajedno s drugima i da možemo drugoga istinski voljeti, da možemo živjeti, stvarati i ljubiti kako to Bog od nas očekuje.
Hvala ti, Gospodine, za tvoga Duha koji nam dijeli tvoje darove: ljubav, mir, dobrotu, blagost, vjeru. Daj da se damo voditi od tvoga Duha. Ti si jedini svet. Ti si jedini Gospodin. Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen.
Oče naš…..

slika

Oglasi