TIJELOVO – 1. VEČERNJA

1614594_356350154548831_6593308983186079931_oTIJELOVO – 1. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

Usta moja, uzdižite,
K preslavnomu Tijelu glas,
I Krv dragu proslavite,
Što je proli za sve nas.
Čedo majke plemenite,
Ljudskog roda Kralj i Spas.

Dan je svima smrtnicima,
Djeva nam ga porodi
I on prođe sijuć tlima
Zrnje riječi Božjih,
A na kraju vjernicima
Divan spomen ostavi.

Kad je s braćom večerao
Spas na gozbi posljednjoj,
Sav je zakon obdržao
On u hrani vazmenoj
I ko hranu tad je dao
Sam sebe družbi svoj.

Gospod zbori i kruh biva
Svetim tijelom Njegovim,
Likom vina krv se skriva,
Okom toga ne vidim ,
Ali samo vjera živa
Kazuje bezazlenim.

Divnoj dakle tajni ovoj
Klanjajmo se smjerno mi,
Stari zakon žrtvi novoj
Nek se sada ukloni,
Vjera duši čovjekovoj
Nek spoznanje dopuni.

Bogu Ocu, Bogu Sinu
Hvala s pjesmom radosno,
Častimo im veličinu,
Častimo ih dušom svom,
K Duhu svetom nek se vinu
Glasi s dikom jednakom. Amen.

PSALMODIJA

Ps 111 (110).

Ant. 1. Milosrdan Gospodin hranu daje štovateljima svojim kao spomen- čin na svoja čudesna djela.

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim *
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja, *
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.
Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, *
i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi, *
milostiv je Gospodin i milosrdan.
Hranu dade štovateljima svojim, *
dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Silna djela svoja objavi svom narodu, *
u posjed im dade zemlju pogana.
Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, *
stalne su sve naredbe njegove,
utvrđene za sva vremena, dovijeka, *
sazdane na istini i na pravdi.
On posla spasenje svom narodu, †
Savez svoj postavi zauvijek: *
sveto je i strašno ime njegovo!
Početak mudrosti strah Gospodnji! †
Mudro čine koji ga poštuju. *
Slava njegova ostaje dovijeka!

Ant. Milosrdan Gospodin hranu daje štovateljima svojim kao spomen- čin na svoja čudesna djela.

Ps 147

Ant. 2. Gospodin mir daje Crkvi svojoj i pšenicom nas hrani najboljom.

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!

On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom,
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.

Kao vunu snijeg razbacuje,*
posipa mraz poput pepela.
On sipa grad kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom, i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Ant. Gospodin mir daje Crkvi svojoj i pšenicom nas hrani najboljom.

Hvalospjev (Otk 11, 17-18a; 12, 10-12a)

Ant. 3. Zaista zaista kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istiniti, aleluja.

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru, †
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
ali dođe srdžba tvoja *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga †
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga – sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
i svi nebesnici!

Ant. Zaista zaista kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istiniti, aleluja.

KRATKO ČITANJE 1Kor 10, 16-17

Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednog kruha.

KRATKI OTPJEV

R. Nahranio ih je kruhom nebeskim, * aleluja, aleluja. Nahranio.
O. Čovjek blagovaše kruh Jakih. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Nahranio.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O kako je sladak, Gospodine, duh tvoj, koji kao slast dijeliš sinovima svojim; kruhom preslatkim koji s neba daješ, gladne napunjaš dobrima, bahate oholice napuštaš prazne.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. O kako je sladak, Gospodine, duh tvoj, koji kao slast dijeliš sinovima svojim;kruhom preslatkim koji s neba daješ, gladne napunjaš dobrima, bahate oholice napuštaš prazne.

PROŠNJE

Krist je na večeri, na koju sve pozva, predao svoje tijelo i krv za život svijeta. Njemu se pomolimo riječima:

Kriste, kruše nebeski, daj nam život vječni.

Kriste, Sine Boga živoga, naložio si da euharistijsku večeru činimo tebi na spomen
Crkvu svoju obogaćuj vjernim slavljem otajstva.
Kriste jedini svečeniče Svevišnjega, povjerio si svećenicima da prinose otajstva
daj da životom odraze što u znakovima slave.
Kriste, mano s neba, ti svojim kruhom daješ lijek besmrnosti i zalog uskrsnuća
vrati bolesnima zdravlje a grešnicima živu nadu.
Kriste Kralju koji ćeš doći, naredio si da slavimo tvoja otajstva navješćujući tvoju smrt dok ne dođeš
sve koji u tebi usnuše učini učini dionicima svoga uskrsnuća.

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste, u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje Muke. Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi da vazda uživamo plod tvog otkupljenja. Koji živiš.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi