TIJELOVO – JUTARNJA

Sveta MisaPOZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite poklonimo se Kristu Gospodinu, kruhu života.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Dođite poklonimo se Kristu Gospodinu, kruhu života.

HIMAN

Riječ svevišnja se pojavi,
Uz desnu Oca ostajuć,
Na poso ruku postavi
I dođe kraju stradajuć.

Dok s družbom onom zavidnom
Smrt spremao mu učenik,
On preda sebe zboru svom
Zaodjev se u jela lik.

U prilici ih dvostrukoj
On tijelom, krvlju ponudi,
Da tijelom, krvlju ponudi,
Da tijelu, duši čovječjoj
Ko sveta hrana posluži.

Po porodu nam posta drug,
Naš kruh za časnom trpezom,
Na smrti cijena za naš dug
I plaća nam u carstvu svom.

O Hostijo spasonosna,
Što otvaraš nam širom raj,
Sred hrvaja sudbonosna
Ti jačaj nas i očuvaj.

Gospodinu Trojedinom
Nek bude slava vječita,
Koj život vječni puku svom
U rajskom domu neka da. Amen.

PSALMODIJA

Ps 118 (117). Zahvala u hramu za udijeljeno spasenje

On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni (Dj 4, 11).

Ant. 1. Hranom si anđeoskom hranio svoj narod i kruh si mu s neba dao, aleluja.

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, *
jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov: *
»Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov: *
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu: *
»Vječna je ljubav njegova!«

Iz tjeskobe Gospodina ja zazvah: *
on me usliša i oslobodi.
Gospodin je sa mnom, i ja ne strahujem: *
što mi tko može?
Gospodin je sa mnom, pomoć moja, *
i zbunjene gledam dušmane.

Bolje se Gospodinu uteći *
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći *
nego se uzdat u mogućnike.

Pogani me okružiše: *
imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me odasvud: *
imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me poput pčela, †
ubod im žeže kao trnje zapaljeno: *
imenom ih Gospodnjim uništih.

Gurahu me, gurahu, da me obore, *
ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma, *
on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje *
odzvanja šatorima pravednika:

Gospodnja se proslavi desnica, †
Gospodnja me uzdignu desnica, *
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti, *
i kazivat ću djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin, *
ali me smrti ne preda.

Otvorite mi širom vrata pravde; *
ući ću, Gospodinu zahvaliti!
»Ovo su vrata Gospodnja, *
na njih ulaze pravedni!«

Zahvalit ću ti što si me uslišio *
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji, *
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo: *
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin: *
kličimo i radujmo se njemu!
Gospodine, spasenje nam daj! *
Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! †
Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega. *
Bog je Gospodin, on nas obasjava!
Složite povorku s grančicama u ruci *
sve do rogova žrtvenika.

Ti si Bog moj − tebi zahvaljujem: *
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar, *
jer je vječna ljubav njegova!

Ant. Hranom si anđeoskom hranio svoj narod i kruh si mu s neba dao, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 52− 57). Hvalospjev stvorenja Stvoritelju

Stvoritelj… blagoslovljen u vijeke (Rim 1, 25).

Ant. 2. Svećenici sveti Bogu prinose tamjan i kruh, aleluja.

Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših, *
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljeno, slavno i sveto ime tvoje, *
hvaljeno i uzvisivano dovijeka!

Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga, *
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
i sjediš nad kerubima, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na svodu nebeskom*
hvaljen i slavljen dovijeka!

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Ant.Svećenici sveti Bogu prinose tamjan i kruh, aleluja.

Ps 150. Hvalite Gospodina

Pjevajte psalme duhom, pjevajte ih i pameću, to će reći: proslavite Boga dušom i tijelom svojim (Hezihije).

Ant. 3. Pobjedniku ću dati mane sakrivene i ime novo, aleluja.

Hvalite Boga u Svetištu njegovu, *
slavite ga u veličanstvu svoda nebeskoga!
Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, *
slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Hvalite ga zvucima roga, *
slavite ga harfom i citrom!
Hvalite ga igrom i bubnjem, *
slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim, *
slavite ga cimbalima gromkim!
Sve što god diše, *
Gospodina neka slavi!

Ant. Pobjedniku ću dati mane sakrivene i ime novo, aleluja.
KRATKO ČITANJE (Mal 1, 11)

Od istoka do zapada veliko je moje ime među narodima, i na svakom mjestu prinosi se kad i žrtva čista imenu mojemu, jer veliko je ime moje među narodima, govori Gospodin nad Vojskama.

KRATKI OTPJEV

R. Ti izvede kruh iz zemlje* aleluja, aleluja. Ti izvede.
O. I vino što razvedruje srce čovječje. * Aleluja. Slava Ocu. Ti izvede.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke, aleluja.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke, aleluja.
MOLBENICA

Draga braćo i sestre, pomolimo se isusu Kristu, kruhu života, i radosno mu kliknimo:

Gospodine, blago onome koji će jesti kruha u tvome kraljevstvu.

Kriste, svećeniče novoga i vječnoga Saveza, ti si na žrtveniku križa prinio Ocu savršenu žrtvu
nauči nas da je prinosimo zajedno s tobom
Kriste, višnji kralju mira i pravednosti, ti si kruh i vino posvetio u znak prinosa
pridruži nas k sebi i daj nam da budemo s tobom žrtve prinosne
Kriste, pravi klanjatelju Očev, tvoj čisti prinos Crkva prikazuje od istoka do zapada
u svome tijelu sjedini sve koje si jednim kruhom nasitio.
Kriste, mano što s neba silazi, ti crkvu hraniš svojim tijelom i napajaš je svojom krvlju
daj da idemo kroz život ojačani tom hranom i tim pićem.
Kriste nevidljivi goste naše gozbe, ti stojiš na vratima i kucaš
dođi k nama, blaguj s nama i daj da mi blagujemo s tobom

Oče naš…
MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste, u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje Muke. Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi da vazda uživamo plod tvog otkupljenja. Koji živiš.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi