TIJELOVO – 2. VEČERNJA

Sveta MisaTIJELOVO – 2. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Usta moja, uzdižite,
K preslavnomu Tijelu glas,
I Krv dragu proslavite,
Što je proli za sve nas.
Čedo majke plemenite,
Ljudskog roda Kralj i Spas.

Dan je svima smrtnicima,
Djeva nam ga porodi
I on prođe sijuć tlima
Zrnje riječi Božjih,
A na kraju vjernicima
Divan spomen ostavi.

Kad je s braćom večerao
Spas na gozbi posljednjoj,
Sav je zakon obdržao
On u hrani vazmenoj
I ko hranu tad je dao
Sam sebe družbi svoj.

Gospod zbori i kruh biva
Svetim tijelom Njegovim,
Likom vina krv se skriva,
Okom toga ne vidim ,
Al sam vjera živa
Kazuje bezazlenim.

Divnoj dakle tajni ovoj
Klanjajmo se smjerno mi,
Stari zakon žrtvi novoj
Nek se sada ukloni,
Vjera duši čovjekovoj
Nek spoznanje dopuni.

Bogu Ocu, Bogu Sinu
Hvala s pjesmom radosno,.
Častimo im veličinu,
Častimo ih dušom svom,
K Duhu svetom nek se vinu
Glasi s dikom jednakom. Amen.

PSALMODIJA

Ps 110(109), 1− 5.7. Mesija − kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Ant. 1. Krist Gospodin, svećenik navijeke po redu Melkisedekovu, prinese kruh i vino.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. Krist Gospodin, svećenik navijeke po redu Melkisedekovu, prinese kruh i vino.

Ps 112 (111). Blaženstvo pravednika

Kao djeca svjetlosti hodite! Plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina (Ef 5, 8− 9).

Ant. 2. Uzet ću čašu spasenja i tebi ću prinijeti žrtvu hvale.

Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
i koji uživa u naredbama njegovim;
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, *
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati, †
stalno je njegovo srce *
uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
neprijatelje svoje prezire.
On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
pravednost njegova ostaje dovijeka, *
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Ljutito će to gledati bezbožnik, †
škrgutat će zubima i venuti, *
propast će želja opakih.

Ant. Uzet ću čašu spasenja i tebi ću prinijeti žrtvu hvale.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1− 7). Svadba Jaganjčeva

Ant. 3. Gospodine ti si , put ti si istina, ti si život svijeta.

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar, *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

Ant. Gospodine ti si , put ti si istina, ti si život svijeta.

KRATKO ČITANJE (1Kor 11, 23-25)

Ja od Gospodina primihšto vam predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: “Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.” Tako i čašu po večeri govoreći: “Ova je čaša novi Savez u mojoj krvi. Ovo činite, kad god pijete, meni na spomen.”

KRATKI OTPJEV

R. Nahrani ih je kruhom nebeskim, * aleluja, aleluja. Nahrani.
O. Čovjek blagovaše kruh Jakih. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Nahrani.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O sveta gozbo na kojoj se Krist blaguje: vrši se spomen njegove muke, duša se ispunja milošću i daje nam se zalog buduće slave, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. O sveta gozbo na kojoj se Krist blaguje: vrši se spomen njegove muke, duša se ispunja milošću i daje nam se zalog buduće slave, aleluja.

PROŠNJE

Krist je na večeri, na koju sve pozva, predao svoje tijelo i krv za život svijeta. Njemu se pomolimo riječima:

Kriste, kruše nebeski, daj nam život vječni.

Kriste, Sine Boga živoga, naložio si da euharistijsku večeru činimo tebi na spomen
Crkvu svoju obogaćuj vjernim slavljem otajstva.
Kriste jedini svečeniče Svevišnjega, povjerio si svećenicima da prinose otajstva
daj da životom odraze što u znakovima slave.
Kriste, mano s neba, ti svojim kruhom daješ lijek besmrnosti i zalog uskrsnuća
vrati bolesnima zdravlje a grešnicima živu nadu.
Kriste Kralju koji ćeš doći, naredio si da slavimo tvja otajstvanavješćujući tvoju smrt dok ne dođeš
sve koji u tebi usnuše učini učini dionicima svoga uskrsnuća.

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste, u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje Muke. Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi da vazda uživamo plod tvog otkupljenja. Koji živiš.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.