10. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)

 X.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
10. NKG (I), Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: 2Kor 4,7-15; Ps 116,10-11.15-18; Mt 5,27-32

Prvo čitanje: 2Kor 4,7-15
Onaj koji je uskrisio Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i uza se postaviti zajedno s vama.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Imamo blago u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas. U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni — uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu. Tako smrt djeluje u nama, život u vama. A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost — umnožena — zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.
Riječ Gospodnja
Nastavi čitati

Oglasi