Petak – Misna čitanja – 10. NKG/a

Mt 5, 27-32Petak – Misna čitanja – 10. NKG/a, Misna čitanja
📖: 2Kor 4,7-15; Ps 116,10-11.15-18; Mt 5,27-32

Prvo čitanje: 2Kor 4,7-15
Onaj koji je uskrisio Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i uza se postaviti zajedno s vama.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Imamo blago u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas. U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni — uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu. Tako smrt djeluje u nama, život u vama. A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost — umnožena — zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.
Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam: Ps 116,10-11.15-18
Pripjev: Tebi ću, Gospodine, prinijeti žrtve zahvalne!

Ja vjerujem i kada kažem:
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh:
»Svaki je čovjek lažac!«

Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Gospodine, tvoj sam sluga,
tvoj sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeli žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.

Evanđelje: Mt 5, 27-32
Tko god s požudom pogleda ženu, već je učinio preljub.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba!
A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.
Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.
Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.
Rečeno je također:
Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu.
A ja vam kažem:
Tko god otpusti svoju ženu — osim zbog bludništva — navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub.«
Riječ Gospodnja.