SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (10. NKG)

subota-sluzba-citanja-ii-tjedan-psaltiraSUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (10. NKG)
II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

HIMAN

U dan onaj, u dan gnjeva
Ognjem svijet će sav da sijeva:
Sa Sibilom David pjeva.

Kolki strah će na sve pasti
Kada Sudac s višnjom vlasti
Dođe pretrest ljudske strasti!

S trublje čudan zvuk romori,
U sva groblja budeć roni
I pred prijestol mrtve goni.

Smrt i narav zadivljene
Motre ljude oživljene
Na sud Božji sakupljene.

Otvara se knjiga jada,
Knjiga grešna ljudskog rada
Što će vagnut biti sada.

Spase blagi, ti nas vodi,
U dvor svetih nebesnika,
U zbor sretnih blaženika. Amen.

PSALMODIJA

Ps 136 (135). Vazmeni hvalospjev

Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

I.

Ant. 1. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
vječna je ljubav njegova!

Ant. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

II.

Ant. 2. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!

Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

III.

Ant. 3. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

R. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje.
O. Nauči me svojim stazama.

SLUŽBA ČITANJA

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Čitanje Iz Knjige o Jošui
(24, 1-7. 13-28)

Obnova Saveza u obećano] zemlji

U one dane Jošua sabra sva plemena Izraelova u Še-kem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove, i oni stadoše pred Bogom. Tada reče Jošua svemu narodu: »Ovako veli Gospodin, Bog Izra-elov: Nekoć su oci vaši, Terah, otac Abrahamov i Na-horov, živjeli s onu stranu Rijeke i služili drugim bogovima. Ali sam ja uzeo oca vašega Abrahama s one strane Rijeke i proveo ga kroza svu zemlju kanaansku, umnožio mu potomstvo i dao mu Izaka. Izaku dadoh Jakova i Ezava. Ezavu sam dao goru Seir u posjed. Jakov i sinovi njegovi otišli su u Egipat. Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario sam Egipat kaznama koje sam učinio u njemu, i tada sam vas izveo. Izveo sam oce vaše iz Egipta, i stigli su na more; Egipćani su progonili vaše oce bojnim kolima i konjanicima sve do Mora Crvenoga. Zavapili su tada Gospodinu, i on je razvu-kao gustu maglu između njih i Egipćana i naveo ih u more koje ih je prekrilo. Vidjeli ste svojim očima što sam učinio Egipćanima; zatim ste ostali dugo vremena u pustinji.
Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili i gradove koje niste gradili, i u njima se nastaniste; i vinograde vam dadoh i maslinike koje niste sadili, a danas vas hrane.
I zato se sada bojte Gospodina i služite mu savršeno i vjerno! Uklonite bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu Rijeke i u Egiptu, i služite Gospodinu. Međutim, ako vam se ne sviđa služiti Gospodinu, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke, ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu.«
Narod odgovori: »Daleko neka je od nas da ostavimo Gospodina a služimo drugim bogovima. Gospodin, Bog naš, izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred našim očima učinio velika čudesa i čuvao nas cijelim putem kojim smo išli i medu svim narodima kroz koje smo prolazili. Još više; Gospodin je ispred nas protjerao sve narode, i Amorejce, koji su živjeli u ovoj zemlji. I mi ćemo služiti Gospodinu, jer je on Bog naš.«
Tada reče Jošua narodu: »Vi ne možete služiti Gospodinu, jer je on Bog sveti, Bog ljubomorni, koji ne može podnijeti vaših prijestupa ni vaših grijeha. Ako ostavite Gospodina da biste služili tuđim bogovima, okrenut će se protiv vas i uništit će vas, pošto vam je bio dobro činio.«
A narod odgovori Jošui: »Ne, mi ćemo služiti Gospodinu!« Na to će Jošua narodu: »Sami ste protiv sebe svjedoci da ste izabrali Gospodina da mu služite.« Od-govoriše mu: »Svjedoci smo.« »Maknite, dakle, tuđe bogove koji su među vama, i priklonite svoja srca Gospodinu, Bogu Izraelovu.« Odgovori narod Jošui: »Služit ćemo Gospodinu, Bogu svojemu, i glas ćemo njegov slušati.«
Tako sklopi Jošua toga dana Savez s narodom i utvrdi mu uredbu i zakon. Bilo je to u Šekemu. Jošua upisa te riječi u Knjigu zakona Božjega. Zatim uze velik kamen i stavi ga ondje pod hrast koji bijaše u svetištu Gospodnjem. Zatim reče Jošua svemu narodu: »Gle, ovaj kamen neka nam bude svjedokom, jer je čuo riječi što ih je govorio Gospodin; on će biti svjedok da ne zataji te Boga svoga.« Tada Jošua otpusti narod, svakoga na njegovu baštinu.

OTPJEV (Jš 24, 16. 24; 1 Kor 8, 5 – 6)

R. Daleko neka je od nas da ostavimo Gospodina a služimo drugim bogovima. * Služit ćemo Gospodinu, Bogu svojemu, i glas ćemo njegov slušati.
O. I sve kad bi i bilo nazovi-bogova ili na nebu ili na zemlji — nama je ipak samo jedan Bog. * Služit ćemo.

DRUGO ČITANJE: Iz Tumačenja psalama, svetog Ambrozija, biskupa
(Ps 1,9-12: CSEL 64,7.9-10)

Psalme ću pjevati duhom i srcem

Što je draže od psalma? Lijepo stoga kaže sam David: Hvalite, veli, Gospodina jer je psalam dobar, Bogu našem neka bude slatka i dolična pohvala. I s pravom: psalam je naime blagoslov za narod, veličanje Boga, zahvaljivanje naroda, sveopće klicanje, govor svemira, glas Crkve, milozvučna ispovijest vjere, potpuno pre-danje vlasti, radost slobode, kliktanje od miline, plod veselja. Kroti srdžbu, oslobađa od briga, pridiže žalosna. Oružje za noć, naputak za dan; štit u strahu, blagdan u svetosti, slika spokoja, zalog mira i sloge koji poput harfe iz različitih i nejednakih glasova daje jednu pjesmu. Psalam odjekuje u osvit zore, psalam odzvanja na smiraju dana.
U psalmu se nadmeće nauka s milošću; u isto vrijeme čovjek pjeva radi uživanja i uči da bude poučen. Sto sve ne dobivaš dok čitaš psalme? U njima čitam: Pjesmu ljubljenomu i počinjem gorjeti žudnjom svete ljubavi; u njima nalazim milost objave, raspoznajem svjedočanstva o uskrsnuću, obećane nagrade; u njima učim izbjegavati grijeh, odvikavam se stida kad treba okajati krivnje.
Što bi dakle drugo bio psalam nego glazbalo kreposti gdje se časni Prorok služio udaraljkom Duha Svetoga i učinio da se na zemlji razliježe slatkoća nebeskog zvuka. On ujedno pomoću žica i struna, to jest usklađujući u mrtvim predmetima različite glasove, stvara nebesku pjesmu božanske hvale. Poučio nas je da smo negda zbog grijeha morali umrijeti, a onda opet da u ovom tijelu vršimo različita djela kreposti kojima će odanost naše pobožnosti doći do Gospodina. David nas, dakle, uči da moramo pjevati u svojoj nutrini, iz nutrine psalam moliti, kao što je pjevao i Pavao kad kaže: Molit ću duhom, ali molit ću i umom; pjevat ću hvale duhom, ali pjevat ću ih i umom, te oblikovati svoj život i svoje čine u skladu s višim spoznajama, da ne bi osjećaj naslade pobudio tjelesne strasti, kojima se ne otkupljuje, nego opterećuje naša duša. Da bi pjevao psalam za spas svoje duše, sveti Prorok sam sebe opominje riječima: A ja ću uz harfu psalmom slaviti tvoju vjernost, Svece Izraelov; moje će usne klicati pjevajuć tebi, i moja duša koju si spasio.

OTPJEV (Ps 92,2.4)

R. Dobro je slaviti Gospodina * i pjevati imenu tvome, Svevišnji.
O. Uz harfu od deset žica i liru, s pjesmom uz citaru. * I pjevati.

MOLITVA

Bože, sve što je dobro od tebe dolazi. Udijeli nam dar svoga Duha, da mislimo što je pravo i to u djelo provedemo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi