Ponedjeljak – Jutarnja molitva – 11. NKG

Isus i djecaPonedjeljak – Jutarnja molitva – 11. NKG
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
Isuse, hvala Ti na ovom novom jutru i novom danu koji započinjem s Tobom.
Hvala Ti što ti se opet smijem približiti iako sam grješna i nestalna.
Puno sam ti obećala, a malo ostvarila.
Obećala sam da ću se u svome životu samo na Tebe oslanjati, da ću sve Tebi predati i da ću
uvijek gledati što od mene tražiš.

Sada se pitam da li uopće napredujem, da li Ti se približavam iz dana u dan ili se vrtim u krugu oko same sebe i sve nastojim riješiti svojim snagama.
Godine prolaze, a meni se čini da sam uvijek ista, da često idem svojim putem, putem lakšeg otpora.
Oprosti mi, Isuse, i daj mi snagu da počnem iznova samo tebi živjeti.
Hvala Ti, Isuse.
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ✞

Oglasi