PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA (11. NKG)

 

PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA (11. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

HIMAN

Već okrijepi nam tijelo san,
Iz ložnice se dižemo,
O Oče, Tebi pjevamo,
Pomozi nam u poslu tom!

Nek Tebe slavi prva riječ,
Nek Tebe traži srca plam,
Da s Tobom, Bože presveti,
Sva djela naša započnu.

Pred svjetlom tmine iščezle,
Od sunca noć se prepala,
I grijeha, što ga donijela,
S njom nestalo u svjetlosti.

Još smjerno Tebe molimo,
Ukloni svaku ljagu s nas,
I mi ćemo Ti pjevati,
Neprestano Te slaviti.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
u kraju vladaš vječitom. Amen.

Ili, po danu:
Mi, Kriste, tebi pjevamo,
Živote, nado vjernika!
Ti put si dobra, začetnik,
Ti svjetskog mira graditelj!
Što vjerni tvoji uzmognu,
Što žele i što uspiju,
To dar je tvoje ljubavi,
To snaga tvoja izvodi.
Mir podaj našem vremenu,
Probudi vjeru stamenu,
Za dobra djela poletnim
Potakni sve nas ufanjem.
Ti mlake duše ozdravi,
Ti srca grešna očisti,
I vatrom marne ljubavi
Probudi na dobrohotnost.
Gospodinu Trojednome
Nek bude slava vječita
Koj život vječni puku svom
U rajskom domu neka da. Amen.

PSALMODIJA

Ps 50 (49). Za bogoslužje u duhu i istini

Nisam došao dokinuti Zakon nego dopuniti (usp. Mt 5,17)

I.

Ant. 1. Gospodin zove nebesa odozgo i zemlju da sudi svome narodu.

Bog nad bogovima, Gospodin, govori i zove zemlju *
od izlaza sunčeva do zalaza.
Siona predivnog Bog zablista: *
Bog naš dolazi i ne šuti.
pred njim ide oganj što proždire, *
oko njega silna bjesni oluja.
On zove nebesa odozgo i zemlju *
ja sudi narodu svojemu:
uberite mi sve pobožnike *
koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše’«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu − *
on je Bog sudac!

Ant. 1. Gospodin zove nebesa odozgo i zemlju da sudi svome narodu.

II.

Ant. 2. Zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te.

»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti, †
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe: *
ja, Bog — Bog tvoj!
Ne korim te zbog žrtava tvojih — *
paljenice su tvoje svagda preda mnom.
Neću od doma tvog uzeti junca, *
ni jaraca iz tvojih torova:
ta moje su sve životinje šumske, *
tisuće zvjeradi u gorama mojim.
Znam sve ptice nebeske, *
moje je sve što se miče u poljima.
Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, *
jer moja je zemlja i sve što je ispunja.
Zar da ja jedem meso bikova *
‘li da pijem krv jaraca?
Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, *
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
‘zazovi me u dan tjeskobe: *
oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.«

Ant. Zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te.

III.

Ant. 3. Žrtva me zahvalna pravo štuje, veli Gospodin.

A grešniku Bog progovara: †
»Što nabrajaš naredbe moje, *
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija, *
te riječi moje za leda bacaš?
Kad tata vidiš, s njime se bratimiš *
i družiš se s preljubnicima.
Svoja si usta predao pakosti, *
a jezik ti plete prijevare.
U društvu na brata govoriš *
i kaljaš sina matere svoje.
Sve si to učinio, a ja da šutim? †
Zar misliš da sam ja tebi sličan? *
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«
Shvatite ovo, svi vi koji Boga zaboraviste *
da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće.
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: †
i onomu koji hodi stazama pravim — *
njemu ću pokazati spasenje svoje.

Ant. 3. Žrtva me zahvalna pravo štuje, veli Gospodin.

R. Slušaj, narode moj, ja ću govoriti.
O. Bog – Bog tvoj ja sam.

SLUŽBA ČITANJA
PRVO ČITANJE: Iz Knjige o sucima
(4,1-24)

Debora i Barak

U one dane Izraelci su opet stali činiti što Gospodinu nije po volji, i Gospodin ih predade u ruke Jabinu, ka-naanskom kralju koji je vladao u Hasoru. Vojskovođa vojsci njegovoj bijaše Sisera, koji je živio u Harošetu Poganskom. Tad Izraelci zavapiše Gospodinu. Jer Jabin imaše devet stotina željeznih bojnih kola, i teško je tlačio Izraelce dvadeset godina.
U to vrijeme Izraelu je sudila proročica Debora, žena Lapidotova. Živjela je pod Deborinom palmom između Rame i Betela u Efrajimovoj gori, i k njoj su dolazili Izraelci da presuđuje u njihovim sporovima. Ona dozva Baraka, sina Abinoamova, iz Naftalijeva Kedeša, i reče mu: »Evo što ti Gospodin, Bog Izraelov, zapovijeda: ‘Idi, kreni na goru Tabor i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između Naftalijevih i Zebulunovih sinova. Ja ću k tebi na Kišonski potok privući Siseru, vojskovođu Jabinove vojske, s njegovim bojnim kolima i svim ratnicima, te ću ga predati u tvoje ruke.’« Barak joj odgovori: »Ako ti pođeš sa mnom, ići ću; ako li ne pođeš sa mnom, ne idem.« »Idem s tobom — reče mu ona — ali na putu kojim ćeš poći slava neće tebi pripasti, jer će Gospodin ženi predati u ruke Siseru.«
Tada Debora ustane i pode s Barakom u Kedeš. Onamo je Barak pozvao Zebuluna i Naftalija. Deset tisuća ljudi pođe za njim, a išla je s njim i Debora.
Heber Kenijac bijaše se odvojio od Kajina, jednoga od sinova Hababa, tasta Mojsijeva; razapeo je svoj šator kod Hrasta u Saananimu, nedaleko od Kedeša.
Javiše Siseri da je Barak, sin Abinoamov, izašao na goru Tabor. Nato Sisera sabra sva svoja kola, devet stotina željeznih kola, i sve ljude koje je doveo od Haroše-ta Poganskog do Kišonskog potoka. Debora reče Baraku: »Ustani, evo dana kada će Gospodin predati Siseru u tvoje ruke! Sam Gospodin ide pred tobom!«
I Barak siđe s gore Tabora sa deset tisuća ljudi za sobom. Gospodin zastraši Siseru, sva njegova kola i čitavu njegovu vojsku, koja naže u bijeg pred mačem Ba-rakovim. Sisera siđe sa svojih kola i pobježe pješice. Barak je gonio kola i vojsku sve do Harošeta Poganskog. Sva je Siserina vojska pala od oštrog mača, i nijedan čovjek nije umakao.
Sisera je dotle bježao pješice prema šatoru Jaele, žene Hebera Kenijca, jer između Habina, kralja hasorskog, i kuće Hebera Kenijca bijaše mir. Jaela iziđe Siseri u susret i reče mu: »Zaustavi se, gospodaru, svrati se k meni. Ne boj se ničega!« On svrati k njoj pod šator, a ona ga pokri pokrivačem. On joj reče: »Daj mi malo vode, jer sam žedan.« Ona otvori mijeh s mlijekom, napoji ga i opet ga pokri. »Stani na ulazu u šator — reče joj on — pa ako tko naiđe i zapita te: ‘Ima li tu koga?’ ti odgovori: ‘Nema!’«
A Jaela, žena Heberova, uze šatorski klin i čekić u ruke, tiho mu se približi i zabi mu klin kroza sljepoočice tako da se zario u zemlju. On od iscrpljenosti bijaše tvrdo zaspao, i tako umrije. I gle, dode Barak progoneći Siseru. Jaela iziđe preda nj i reče mu: »Dođi da ti pokažem čovjeka koga tražiš.« On uđe k njoj, i gle — Sisera ležaše mrtav, s klinom u sljepoočici.
Tako je Bog u onaj dan ponizio Jabina, kralja kanaan-skog, pred Izraelcima. Ruka Izraelaca postajaše sve teža Jabinu, kralju kanaanskom, dok ga nije napokon zatrla.
OTPJEV (1 Kor 1, 27. 28.29:2 Kor 12, 9)

R. Slabe svijeta izabra Bog da posrami jake, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. * Jer se snaga u slabosti usavršuje.
O. I izabra Bog ono što nije da uništi ono što jest. * Jer se snaga.

DRUGO ČITANJE: Iz Rasprave o Gospodnjoj molitvi svetoga Ciprijana, biskupa i mučenika
(Br. 8-9: csel 3,271-272)

Naša je molitva javna i zajednička

Ponajprije, navjestitelj mira i učitelj jedinstva nije htio da molitvu molimo pojedinačno i svaki za sebe, tako da kad netko moli, moli samo za sebe. Ne velimo: Oče moj, koji jesi na nebesima, niti: Kruh moj daj mi danas, niti ište svaki samo za sebe da mu se otpusti dug, niti moli samo za se da ne bude uveden u napast i da se oslobodi od zla. Naša je molitva javna i zajednička, pa kad molimo, ne molimo za jednoga, nego za sav narod, jer sav narod je jedno.
Bog, učitelj mira i sloge, koji je naučavao jedinstvo, htjede da jedan moli za sve, kao što je On u jednome sam nosio sve nas. Takav su način molitve prigrlila i ona tri dječaka u peći ognjenoj — jednodušni u molitvi i složni u jednodušnosti duha. To pokazuje i vjerodostojna riječ božanskoga Pisma: dok uči kako su oni molili, daje primjer za kojim treba da se u molitvi povodimo, da bismo uzmogli biti onakvi. Tada, veli, sva trojica zapjevaše jednim glasom slaveći i blagoslivljajući Boga. Govorili su kao jednim glasom, premda ih još Krist nije naučio moliti.
I zbog toga je njihova riječ molitve bila prodorna i djelotvorna, jer se svidjela Gospodinu molitva miroljubiva, prostodušna i duhovna. Vidimo da su isto tako molili i apostoli s učenicima poslije uzašašća Gospodinova: Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom. Bijahu jednodušno postojani u molitvi — što znači da je njihova molitva bila ustrajna i složna, jer Bog koji daje da jednodušni prebivaju u domu, u svoj božanski i vječni dom pušta samo one koji su jednodušni u molitvi.
A kakve li su, premila braćo, tajne molitve Gospodnje; koliko li su i kako velike, u riječi ukratko zbijene, a snagom duhovno bogate, te uopće ništa nije izostavljeno što ne bi bilo sažeto u tom kratkom prikazu nebeske nauke! Kaže: Ovako molite: Oče naš, koji jesi na nebesima.
Novi čovjek, preporođen i milošću nanovo vraćen svojemu Bogu, na prvom mjestu kaže: Oče, jer je već počeo biti sinom. K svojima dode, i njegovi ga ne primi-še. A onima koji ga primiše poda moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo Ime. Tko je dakle povjerovao u njegovo ime i postao sinom Božjim, taj mora početi time da zahvaljuje i zove sebe sinom Božjim dok govori kako mu je Bog na nebesima Otac.

OTPJEV (Ps 22, 23; 57, 10)

R. Braći ću svojoj navješćivati ime tvoje, * hvalit ću te usred zbora.
O. Hvalit ću te, Gospodine, medu narodima, među pucima pjevat ću tebi. * Hvalit ću te.

MOLITVA

Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi i voljom ti i cijelom omilimo. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

 

Oglasi