UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (11. NKG)

UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (11. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!
Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

HIMAN

Sa Ocem ista svjetlosti,
Od Svjetla Svjetlo, dane bijel,
Noć prekidamo pjevanjem
Čuj molbu nam, pomozi nas!

Rasprši duša naših mrak,
Đavolske sile otjeraj,
Udalji od nas tromi drijem,
Da slabi duh nam ne klone.

O Kriste, budi milostiv
Svim koji vjeru imamo,
Da bude nam na spasenje
Što pjevajući molimo.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

Ili po danu:

O Trojice preblažena,
Što redom divnim rediš sve,
Ti za rad dan određuješ
A noć za smiren počinak.

Mi jutrom te i večerom,
I obdan, obnoć slavimo:
Ti u sve vrijeme čuvaj nas
U slavi svoje milosti.

I sad se, evo, Skupljamo
Na poklon tvojoj milosti:
Ti našu smjernu molitvu
S nebeskim primi pjesmama.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu Svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

Ps 68 (67). Slavni put Gospodnji od Egipta do Siona

Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima (Ef 4, 8)

I.

Ant. 1. Bog nek ustane! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

Bog nek ustane! Razbježali se dušmani njegovi! *
Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!
Kao što dim iščezava, i njih neka nestane! †
Kako se vosak topi na ognju, *
nek nestane grešnika pred licem Božjim!
Pravedni neka se raduju, †
neka klikću pred Bogom, *
neka kliču od radosti.

Pjevajte Bogu, slavite mu ime! †
Poravnajte put onome koji ide pustinjom − *
kojemu je ime Gospodin − i kličite pred njim!
Otac sirota, branitelj udovica, *
Bog je u svom svetom šatoru.
Napuštene Bog će okućit, †
sužnjima pružit` sretnu slobodu: *
buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.
Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, *
dok si prolazio pustinjom,
tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, *
Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.
Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju, *
okrijepio je umornu.
Stado se tvoje nastani u njoj, *
u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu.

Ant. Bog nek ustane! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

II.

Ant. 2. Bog naš jest Bog koji spasava, Gospodin od smrti izbavlja.

Gospodin riječ zadaje, *
veliko je mnoštvo radosnih vjesnika:
kraljevi vojska bježe te bježe, *
domaćice plijen dijele.
Dok vi počivaste među torovima, †
krila golubice zablistaše srebrom, *
a njeno perje žućkastim zlatom:
ondje Svemogući razbijaše kraljeve, *
a ona poput snijega zablista na Salmonu.

Božanska je gora gora *
bašanska vrletna.
Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate †
na goru gdje se svidje Bogu prebivati? *
Gospodin će na njoj boraviti svagda!
Božja su kola bezbrojna, tisuću tisuća: *
Gospodin sa Sinaja u Svetište dolazi!
Na visinu uzađe vodeći sužnje, †
na dar si ljude primio, *
pa i one što ne žele prebivati kod Boga.

Blagoslovljen Gospodin dan za danom, *
nosi nas Bog, naš Spasitelj.
Bog naš jest Bog koji spasava, *
Gospodin od smrti izbavlja.
Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih, *
kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.

Reče Gospodin: “Iz Bašana ću ih dovesti, *
dovest ću ih iz dubine mora,
da okupaš nogu u krvi, *
da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana.”

Ant. Bog naš jest Bog koji spasava, Gospodin od smrti izbavlja.

III.

Ant. 3. Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Gospodina.

Ulazak ti, Bože, gledaju, *
ulazak moga Boga i Kralja u Svetište:
sprijeda pjevači, za njima svirači, *
u sredini djevojke s bubnjićima.
„U svečanim zborovima slavite Boga, *
slavite Gospodina, sinovi Izraelovi!”
Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima, †
ondje su knezovi Judini sa četama svojim, *
knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.

Pokaži, Bože, silu svoju, †
silu kojom se, Bože, boriš uz nas *
iz Hrama svojega u Jeruzalemu!
Nek ti kraljevi darove donose! †
Ukroti neman u trsci, *
stado bikova s teladi naroda!
Neka se prostru pred tobom
sa srebrnim žezlima: *
rasprši narode koji se ratu vesele!
Nek dođu velikani iz Egipta, *
Etiopija nek` pruži ruke Bogu!

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu,
slavite Gospodina, *
koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom!
Čuj, glasom grmi, glasom svojim silnim: *
„Priznajte silu Božju!”
Nad Izraelom veličanstvo njegovo, *
u oblacima sila njegova!
Strašan je Bog iz svojega Svetišta. †
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu. *
Blagoslovljen Bog!

Ant. Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Gospodina.

R. Poslušat ću što mi Gospodin govori.
O. On obećava mir narodu svojem.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige o sucima
(6, 1-6. 11-24a)

Gideon pozvan za suca

Opet su Izraelci činili što je zlo u Jahvinim očima; i Jahve ih predade u ruke Midjancima za sedam godina. Teška bijaše ruka Midjanaca nad Izraelom. Da bi izmakli Midjancima, Izraelci se sklanjahu u gorske pukotine, špilje i skrovišta. I kada bi Izraelci posijali, dolazili bi na njih Midjanci i Amalečani i sinovi Istoka. Utaborivši se na njihovoj zemlji, uništavali bi rod zemlje sve do Gaze. Ne ostavljahu Izraelu ništa da se prehrani, ni ovce ni koze, ni vola ni magarca, jer dolažahu sa svojim stadima i svojim šatorima u takvu mnoštvu kao skakavci; ne bijaše broja njima ni njihovim devama; preplavili bi zemlju, opustošili je. Tako su Midjanci bacili Izraela u veliku bijedu te Izraelci zavapiše Jahvi.

Anđeo Jahvin dođe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadaše Joašu Abiezerovu. Njegov sin Gideon vrhao je pšenicu na tijesku da bi je sačuvao od Midjanaca. I ukaza mu se anđeo Jahvin i reče mu: »Jahve s tobom, hrabri junače!« Gideon mu odgovori: »Oh, gospodaru, ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši govoreći: ‘Nije li nas Jahve iz Egipta izveo?’ A sada nas je Jahve ostavio, predao nas u ruke Midjancima.«
Jahve se tad okrenu prema njemu i reče mu: »Idi s tom snagom u sebi i izbavit ćeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem li te ja?« »Ali, gospodaru«, odgovori mu Gideon, »kako ću izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u kući svoga oca.« Jahve mu reče: »Ja ću biti s tobom te ćeš pobijediti Midjance kao jednoga.« Gideon mu reče: »Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom. Nemoj otići odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te.« A on odgovori: »Ostat ću dok se ne vratiš.«
Gideon ode, zgotovi jare i od efe brašna načini beskvasne hljebove, stavi meso u košaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast. Anđeo Jahvin reče mu: »Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij.« On učini tako. Anđeo Jahvin tad uze štap što ga je držao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove. Oganj planu iz stijene, spali meso i beskvasne hljebove. Anđeo Jahvin nato iščeze pred njegovim očima. Tad Gideon vidje da je to bio anđeo Jahvin i reče: »Jao, Jahve, Gospode! Anđela Jahvina vidjeh licem u lice!« Jahve mu odgovori: »Mir s tobom! Ne boj se, nećeš umrijeti!«
Gideon podiže na tome mjestu žrtvenik Jahvi i nazva ga »Jahve-Mir«.

OTPJEV (Iz 45, 3-4; Suci 6, 14; usp. Iz. 45, 6)

R. Ja sam Gospodin, radi sluge svog Jakova i  Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, * Podi s tom snagom i izbavit ćeš Izraela .
O. Nek svi znaju, da sam ja  Jahve i nema drugoga. * Podi s tom snagom i izbavit ćeš Izraela .

 

DRUGO ČITANJE: Iz Rasprave o Gospodnjoj molitvi svetoga Ciprijana, biskupa i mučenika
Br. (11-12)

Sveti se ime tvoje

Živimo kao hramovi Božji, da Gospodin u nama trajno prebiva. Nek se naši čini ne otuđe od Duha te mi, koji smo započeli biti duhovni i nebeski, ne mislimo i ne radimo ništa drugo doli ono što je duhovno i nebesko jer je i Gospodin sam rekao: „Koji mene slave, proslavit ću ih; koji mene preziru, bit će prezreni.“ I blaženi je apostol rekao u jednoj svojoj poslanici: „Niste svoji jer ste kupljeni otkupninom. Proslavite dakle Boga u svojemu tijelu.“

Zatim velimo: „Sveti se ime tvoje“ – ne kao da time želimo Bogu da bi ga naša molitva posvetila, nego velimo zato što od Gospodina molimo da njegovo ime bude posvećeno u nama. Uostalom, tko bi mogao Boga posvetiti, kad on sam posvjećuje? Ali zato što je sam rekao: „Budite sveti jer sam i ja svet“, molimo i tražimo da mi, koji smo na krštenju posvećeni, ustrajemo u onome što smo počeli biti i to molimo danomice. Potrebno nam je svakidašnje posvećenje da se mi, koji danomice griješimo, uzmognemo od grijeha očistiti neprestanim posvećivanjem.

OTPJEV (Ezek 36, 23.25.26.27; Lev 11, 44)

R. Ja ću opet posvetiti ime svoje veliko. Poškropit ću vas vodom čistom, dat ću vam novo srce, duh svoj udahnut ću u vas ; * da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe.
O. Posvećujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! * da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe.

MOLITVA

Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi i voljom ti i cijelom omilimo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.