11. NKG – SRIJEDA – VEČERNJA – SV. ALOJZIJE GONZAGA

SV. ALOJZIJE GONZAGA – VEČERNJA
Psalmi od srijede III tjedna Psaltira
R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.
HIMAN
Tvog slugu, Bože častimo
Što odano te štovao,
I zahvalno ti pjevamo
Svim srcem pjesmu ljubavi.
Ko Kristov odan sljedbenik
Bogatstva svijeta prolazna
I varave mu radosti
Rad tebe spreman ostavi.
Siromah rado posta on,
Da, ponizan i poslužan,
Čistoćom tijela Kristu tvom
Sa djevicama omili.
Da tebi, Bože, ugodi,
Sve misli, riječi, djela sva
Na vatri užga ljubavi:
sav za te, Oče, izgori.
Tim lancem stegnut ljubavi,
Oslobođen za sveti boj,
Ko slavni ratnik pobjednik
Gle sretno prispje k zvijezdama.
Tim potaknut primjerom
Mi sada kročimo,
Da kroz svu vječnost slavimo
nebesko Trojstvo blaženo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

PSALAM 126 (125). Radost i pouzdanje u Bogu
Kao što ste zajedničari patnja, tako ste i utjehe (2 Kor 1, 7).

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

1^ Antifona Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

2^ Antifona Gospodin nam kuću gradi i grad čuva.

PSALAM 127 (126). Uzaludan je rad bez Boga
Božja ste građevina (1 Kor 3, 9)

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noa sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika – *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

2^ Antifona Gospodin nam kuću gradi i grad čuva.

3^ Antifona Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u svemu bude prvak.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20).
Krist Prvorođenac prije svakog stvorenja i Prvorođenac od mrtvih.

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno:
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
–  uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

3^ Antifona Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u svemu bude prvak.

KRATKO ČITANJE Rim 8, 28-30
Znamo da je Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova, te da on bude prvorođendac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
KRATKI OTPJEV
R. Pravedan je Gospodin * i pravednost ljubi. Pravedan je.
O. Čestiti će gledati lice njegovo. * I pravednost ljubi. Slava Ocu. Pravedan je.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, strostruko ćete primiti i baštiniti život vječni.
Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.
Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..
Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, strostruko ćete primiti i baštiniti život vječni.
PROŠNJE
Pomolimo se Ocu, izvoru svake svetosti, da po primjeru i zagovoru svetih i nas privede svetome životu:
Budimo sveti, jer ti si svet.
Oče sveti, htio si da se zovemo i da budemo tvoja djeca:
– daj da te po svemu krugu zemaljskom slavi sveta Crkva.
Oče sveti, htio si da hodimo čestito i u svemu tebi ugađamo:
– daj da budemo plodni dobrim djelima.
Oče sveti, u Kristu si nas sa sobom pomirio:
– čuvaj nas u svoje ime da svi budemo jedno.
Oče sveti, na nebesku si nas gobu pozvao:
– daj i nama po kruhu koji s neba silazi da uzmognemo postići puninu ljubavi prema tebi i braći ljudima.
Oče sveti, svim grešnicima otpusti krivnju
– i pokojne dovedi k svjetlu svoga lica.
Budimo sveti, jer ti si svet.
Oče naš…
MOLITVA
Bože, darovatelju nebeskih dobara. Ti si u svetom Alojziju sjedinio i nevinost i pokoru. Daj da se ugledamo bar u njegovu pokoru, kad ga nismo slijedili u nevinosti. Po Gospodinu.
 
ZAKLJUČAK
Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.
Oglasi

ČINITI DOBRO NESEBIČNO – BEZ IKAKVE PRIMISLI

 

ČINITI DOBRO NESEBIČNO – BEZ IKAKVE PRIMISLI
Mt 6, 1-6.16-18
Nakon što je u prvom dijelu Govora na gori – peto poglavlje – Gospodin uredio međuljudske osnove na posve novim temeljima – na ljubavi koja dolazi iz srca, jer smo svi djeca istoga Oca, u drugom dijelu riječ je o čovjekovu odnosu pred Bogom i prema Bogu. Kako se odnositi prema Bogu? Kako mu se obraćati te kako živjeti pod Božjim budnim okom? Riječ je o pobožnosti, milostinji, postu, a potom slijedi govor o posjedovanju, brigama, suđenju, molitvi.
U ovome je odlomku iz Govora na gori riječ o posve novom tumaču triju židovskih nosivih stupova na kojima je ono počivalo: milostinja, molitva i post. Isus izgovara ove riječi u vremenu i prilikama kad su te tri religijske protežnice i sastavnice pribavljale pojedincima društveni ugled, položaj, priznanje. Upravo to bijaše za pobožnike velika opasnost da ono što pripada Bogu ljudi pripisuju njima. Da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega na nebesima izrekao je već u prvim redcima Govora na gori Isus. Da, o tome je ovdje riječ. Da ih ljudi vide i slave ih. Ono što pripada Bogu, ljudi nerijetko pripisuju sebi i time izokreću i karikiraju i post i molitvu i milostinju. I problem nije samo ograničen na Isusovo vrijeme. Uvijek ima onih koji rado žele da ih ljudi vide, napose na humanitarnim koncertima, gdje se pojedinci natječu koliko će tko dati od svoga viška… Nastavi čitati

11. NKG – SRIJEDA – SREDNJI ČAS – SV. ALOJZIJE GONZAGA

XI. TJEDAN KROZ GODINU | SRIJEDA
11. NKG | SV. ALOJZIJE GONZAGA, SPOMENDAN
SREDNJI ČAS
Psalmi  od srijede III. tjedna Psaltira

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

SREDNJI ČAS HIMNI

PSALMODIJA

Ps 119 (118), 105-112. XIV. (Nun) Pohvala Božjem zakonu
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge (Iv 15, 12).

1^ Antifona  Tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života, govori Gospodin.

Tvoje riječ nozi je mojoj svjetiljka *
i svjetlo mojoj stazi.
Kunem se, i riječ ću održati: *
pravedne ću tvoje slijedit odluke.

U nevolji sam velikoj, Gospodine, *
po riječi me svojoj poživi.
Prinose usta mojih primi, Gospodine, *
uči me sudovima svojim.

Život mi je u pogibelji neprestanoj, *
ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
Grešnici mi postaviše zamku, *
ali ne skrećem od tvojih naredaba.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, *
ona su radost mome srcu.
Prignuh srce da vrši naredbe tvoje *
uvijek i do kraja.

1^ Antifona  Tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života, govori Gospodin.

Ps 70 (69). Vapaj za pomoć
Gospodine, spasi, izgibosmo (Mt 8, 25)

2^ Antifona  Bijedan sam ja i nevoljan: Bože, pomozi mi.

O Bože, spasi me, *
Gospodine, u pomoć mi pohitaj!
Nek se postide i smetu *
svi koji mi o glavi rade!
Nek odstupe i nek` se posrame *
koji se nesreći mojoj raduju!

Nek uzmaknu u sramoti svojoj *
koji zlurado na me grohoću!
Neka kliču i nek se vesele u tebi *
svi koji tebe traže!
Neka govore svagda: “Velik je Bog!” *
svi koji spasenje tvoje ljube!

A bijedan sam ja i nevoljan, *
o Bože, u pomoć mi pohitaj!
Ti si pomoć moja i spasitelj; *
Gospodine, ne kasni!

2^ Antifona  Bijedan sam ja i nevoljan: Bože, pomozi mi.

Ps 75 (74), Bog – pravedni sudac
Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52)

3^ Antifona  Neće Bog suditi po viđenju, već po pravdi i pravednosti.

Slavimo te, Bože, slavimo †
i zazivamo ime tvoje, *
pripovijedamo čudesa tvoja.

“Kad odredim vrijeme, *
sudit ću po pravu.
Pa neka se strese zemlja †
sa stanovnicima svojim, *
ja sam učvrstio stupove njezine.”

Drznike opominjem: “Ne budite drski!” *
bezbožnike: “Ne budite tako rogati!”
Ne dižite roga svog protiv Neba, *
nemojte govoriti drsko na Boga!

Jer niti sa istoka niti sa zapada, *
niti iz pustinje niti sa bregova …
Bog je koji sudi: *
ovoga snizuje, onog uzvisuje!

Jer je u Jahvinoj ruci čaša *
vina pjenušava, jako začinjena
iz njega on napaja, †
do taloga će ga iskapiti *
i ispiti svi zlotvori svijeta.
Sve ću rogove polomiti bezbožniku, *
a pravednik će podići glavu.

3^ Antifona  Neće Bog suditi po viđenju, već po pravdi i pravednosti.

DOPUNSKA PSALMODIJA

TREĆI ČAS Kratko Čitanje (1 Kor 13, 4-7)

Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.

R. Neka radosno kliču svi koji te traže, Gospodine.
O. I neka svagda govore: Velik je Bog!

ŠESTI ČAS Kratko Čitanje (1 Kor 13, 8-9. 16)

Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično. A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

R. Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama.
O. Kao što se u tebe uzdamo.

DEVETI ČAS Kratko Čitanje (Kol 3, 14-15)

A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!

R. Zemlju će baštiniti krotki.
O. Obilje mira oni će uživati.

MOLITVA
Bože, darovatelju nebeskih dobara. Ti si u svetom Alojziju sjedinio i nevinost i pokoru. Daj da se ugledamo bar u njegovu pokoru, kad ga nismo slijedili u nevinosti. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

11. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (I)

Srijeda – Misna čitanja – 11 NKG/a

📖: 2Kor 9,6-11; Ps 112,1-4.9; Mt 6,1-6.16-18

Prvo čitanje: 2Kor 9, 6-11
Bog ljubi vesela darivatelja.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može Nastavi čitati