SV. ALOJZIJE GONZAGA – VEČERNJA (SRIJEDA 11. NKG)

SV. ALOJZIJE GONZAGA – VEČERNJA
Psalmi od srijede III tjedna Psaltira
R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.
HIMAN
Tvog slugu, Bože častimo
Što odano te štovao,
I zahvalno ti pjevamo
Svim srcem pjesmu ljubavi.
Ko Kristov odan sljedbenik
Bogatstva svijeta prolazna
I varave mu radosti
Rad tebe spreman ostavi.
Siromah rado posta on,
Da, ponizan i poslužan,
Čistoćom tijela Kristu tvom
Sa djevicama omili.
Da tebi, Bože, ugodi,
Sve misli, riječi, djela sva
Na vatri užga ljubavi:
sav za te, Oče, izgori.
Tim lancem stegnut ljubavi,
Oslobođen za sveti boj,
Ko slavni ratnik pobjednik
Gle sretno prispje k zvijezdama.
Tim potaknut primjerom
Mi sada kročimo,
Da kroz svu vječnost slavimo
nebesko Trojstvo blaženo. Amen.

PSALMODIJA

Ps 126 (125). Radost i pouzdanje u Bogu

Kao što ste zajedničari patnja, tako ste i utjehe (2 Kor 1, 7).

Ant. 1. Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
noseći snoplje svoje.

Ant. Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

Ps 127 (126). Uzaludan je rad bez Boga

Božja ste građevina (1 Kor 3, 9).

Ant. 2. Gospodin nam kuću gradi i grad čuva.

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noa sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika – *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Ant. Gospodin nam kuću gradi i grad čuva.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20).

Krist Prvorođenac prije svakog stvorenja i Prvorođenac od mrtvih

Ant. 3. Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u svemu bude prvak.

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno:
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
–  uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Ant. Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u svemu bude prvak.

KRATKO ČITANJE Rim 8, 28-30
Znamo da je Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova, te da on bude prvorođendac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
KRATKI OTPJEV
R. Pravedan je Gospodin * i pravednost ljubi. Pravedan je.
O. Čestiti će gledati lice njegovo. * I pravednost ljubi. Slava Ocu. Pravedan je.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, strostruko ćete primiti i baštiniti život vječni.
Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.
Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..
Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, strostruko ćete primiti i baštiniti život vječni.
PROŠNJE
Pomolimo se Ocu, izvoru svake svetosti, da po primjeru i zagovoru svetih i nas privede svetome životu:
Budimo sveti, jer ti si svet.
Oče sveti, htio si da se zovemo i da budemo tvoja djeca:
– daj da te po svemu krugu zemaljskom slavi sveta Crkva.
Oče sveti, htio si da hodimo čestito i u svemu tebi ugađamo:
– daj da budemo plodni dobrim djelima.
Oče sveti, u Kristu si nas sa sobom pomirio:
– čuvaj nas u svoje ime da svi budemo jedno.
Oče sveti, na nebesku si nas gobu pozvao:
– daj i nama po kruhu koji s neba silazi da uzmognemo postići puninu ljubavi prema tebi i braći ljudima.
Oče sveti, svim grešnicima otpusti krivnju
– i pokojne dovedi k svjetlu svoga lica.
Budimo sveti, jer ti si svet.
Oče naš…
MOLITVA
Bože, darovatelju nebeskih dobara. Ti si u svetom Alojziju sjedinio i nevinost i pokoru. Daj da se ugledamo bar u njegovu pokoru, kad ga nismo slijedili u nevinosti. Po Gospodinu.
 
ZAKLJUČAK
Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.
Oglasi