PRESVETO SRCE ISUSOVO – SLUŽBA ČITANJA

PRESVETO SRCE ISUSOVO – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite, poklonimo se Srcu Isusovu, ranjenom iz ljubavi prema nama.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Srcu Isusovu, ranjenom iz ljubavi prema nama.

HIMAN

O Srce, škrinjo presveta
Ne ropskog starog Zakona,
Već novog, punog milosti,
Proštenja i milosrđa!

O Srce, novog Zavjeta
Neoskvrnjeno svetište,
Nov ljepši hrame, zastore
Prikladniji od razdrtog!

Zapovjedila ljubav je
Da koplje tebe otvori,
Te ljubavi nevidljive
Mi rane štovat možemo.

Taj znak je višnje ljubavi
I bol i milost ranila,
Krist u njem kao svećenik
Prikaza žrtvu dvostruku.

Tko ljubavi da ne ljubi?
Tko spašen da je ne traži
I u tom srcu velikom
Ne nastani se zauvijek?

Sva slava tebi, Isuse,
Što livaš milost iz Srca,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 36 (35). Ljudska pokvarenost i Božja dobrota.

Tko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svjetlost života (Iv 8, 12)

Ant. 1. U tebi je izvor života; bujicom ljubavi svoje napojit ćeš nas.

Grešan je naum u srcu zlotvora, *
straha Božjega nema on pred očima.

Sam sebi on laska suviše, *
grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
Riječi usta njegovih zlodjelo su i prijevara, *
za razumnost i dobro on više ne mari.
Bezakonje smišlja na postelji svojoj, †
na opaku ostaje putu, *
od zla ne odustaje.

Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja, *
do oblaka vjernost tvoja.
Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci, †
a sudovi tvoji ko duboko more: *
ljude i stoku ti, Gospodine, spasavaš.

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, *
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju:
site se pretilinom Doma tvojega, *
potocima svojih slasti ti ih napajaš.
U tebi je izvor životni, *
tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.

Zakrili dobrotom sve koji te štuju, *
i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.
Neka me ne zgazi noga ohola, *
i ruka grešnika neka me ne goni.
Gle, padoše koji čine bezakonje: *
oboreni su, ne mogu ustati.

Ant. U tebi je izvor života; bujicom ljubavi svoje napojit ćeš nas.

Ps 61 (60). Molitva prognanika

Vječna molitva pravednika koji živi u nadi (Sv. Hilarije)

Ant. 2. Tjeskobno je bilo srce moje, ali ti si me na stije ni učvrstio.

O Bože, vapaj mi poslušaj, *
budi pomnjiv na molitvu moju!
S kraja zemlje vapijem k tebi *
jer mi srce klonu.

Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati, †
jer ti si moje sklonište, *
utvrda čvrsta protiv dušmana.
O, da mi je stanovati uvijek u tvom šatoru, *
da se sklanjat` mogu pod okrilje tvoje!
Jer ti, Bože, usliši moje zavjete, *
dade mi baštinu onih što ime ti štuju.

Kraljevim danima pridometni dana, *
kroz koljena mnoga nekmu ljeta traju,
nek
pred Bogom uvijek vlada; *
dobrotu i vjernost pošalji da ga čuvaju!
Ovako ću pjevat svagda tvom imenu, *
dan za danom vršit` zavjete svoje.

Ant. Tjeskobno je bilo srce moje, ali ti si me na stije ni učvrstio.

Ps 98 (97). Gospodin – kralj i sudac

Ovaj psalam označuje prvi Gospodnji dolazak i vjeru svih naroda (sv. Atanazije).

Ant. 3. Svi krajevi zemlje vidješe spasenje Boga našega.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
jer učini djela čudesna.

Pobjedu mu pribavi desnica njegova *
i sveta mišica njegova.
Gospodin obznani spasenje svoje, *
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti *
prema domu Izraelovu.
Svi krajevi svijeta vidješe *
spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Gospodinu, *
raduj se, kliči i pjevaj!
Zapjevajte Gospodinu uz citru, *
uz citru i uza zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova: *
kličite Gospodinu kralju!

Neka huči more i što je u njemu, *
krug zemaljski i stanovnici njegovi!
Rijeke nek plješću rukama, *
zajedno s njima neka se brda raduju!
Jer Gospodin dolazi, *
dolazi suditi zemlji.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi *
i pucima po pravici.

Ant. Svi krajevi zemlje vidješe spasenje Boga našega.

R. Spominjat ću se djela Gospodnjih.
O. Sjetit ću se tvojih pradavnih čudesa.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Rimljanima blaženoga Pavla, apostola
(8, 28-39)

Ljubav se Božja očituje u Kristu

Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati? Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu — on se baš zauzima za nas!
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

OTPJEV (Ef 2, 5. 4. 7)

R. Nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi Bog zajedno s Kristom * zbog velike ljubavi svoje kojom nas je ljubio.
O. Da pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. * Zbog.

DRUGO ČITANJE: Iz Djela svetog Bonaventure, biskupa
(Djelce 3, Drvo života, 29-30. 47: Opera omnia 8, 79) i

U tebi je izvor života

Promisli i ti, otkupljeni čovječe, tko je, kako velik i kakav ovaj koji za te visi na križu, čija smrt oživljuje mrtve, čije preminuće žali i nebo i zemlja, a tvrdo stijenje puca.
S druge pak strane, da bi se iz a Krista usnuloga na križu stvorila Crkva, i ispunilo Pismo koje kaže: Gledat će onoga koga su proboli, božanskim određenjem je dopušteno da jedan od vojnika kopljem probode i otvori onaj sveti bok, sve dok se s krvlju i vodom ne izli cijena našeg spasenja; ono je iz izvora, to jest iz skrovišta srca, izašlo, snagu dalo otajstvima Crkve da podjeljuje milosni život, te da onima koji već u Kristu žive bude napitak izvora živog koji struji u život vječni.
Ustani dakle, prijateljice Kristova, i budi poput golubice u spiljama kamenim, u skrovištima vrletnim; ondje poput vrapca koji nalazi sebi kuću bdij bez prestanka; ondje usta svoja primakni da 5 radošću crpiš vodu iz izvora Spasenja. On je naime izvor. On je rijeka što je izvirala u Edenu i odatle se granala u četiri kraka te, izlijevajući se u pobožna srca, oplođuje i navodnjava svu zemlju.
Živom željom trči k tom izvoru života i svjetlosti, ti Bogu odana dušo, pa iz dna svoga srca njemu zavapi: »O neizrecivi uresu velikoga Boga i najčišći sjaju vječnoga svjetla, živote što svaki život oživljuješ, svjetlosti što svako svjetlo svjetlošću napajaš te činiš da mnogobrojna svjetla trajno blistaju pred prijestoljem tvoga božanstva sve od prvog praskozorja!
O vječno i nepristupno, sjajno i slatko vrelo izvorno koje je skriveno od očiju svih smrtnika, ti si bez dna, dubina ti je beskrajna, širina neobuhvatna, čistoća nepokvarljiva.
Odatle istječe rijeka koja razveseljuje grad Božji da uz radosno klicanje i bvalopojke otpjevamo tebi hvalospjeve i iskustvom posvjedočimo kako je u tebi izvor životni i tvojom svjetlošću svjetlost vidimo.

OTPJEV (Ps 103,2.4; 34,9)

R. Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi ilobročinstava njegovih. * On ti od propasti izbavlja život, kruni te dobrom i nježnošću.
O. Kušajte i vidite kako je Gospodin dobar. * On ti.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.

Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva.
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo pomozi svojim slugama, *
koje si otkupio dragocjenom krvlju.
U vječnoj slavi daj, *da se ubrojimo među svete tvoje.

slijedeći dio može se izostaviti

Spasi puk svoj, Gospodine, *
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Svemogući Bože, štujemo Srce tvoga ljubljenoga Sina i slavimo spomen njegove ljubavi prema nama. Daj da iz tog nebeskog vrela crpimo obilne darove milosti. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi