Srijeda – Večernja molitva – 12. NKG

Srijeda – Večernja molitva – 12. NKG

Želimo vam najljepše snove do sad…

Zahvalite u miru svome Bogu na svemu što je danas učinio za vas,
prigrlite Ga i predajte Mu svoje patnje,
dozvolite Mu da vas umiri duhom svojim
i rado primite anđela kojeg je poslao da vas i noćas čuva…

Mirnu i blagoslovljenu noć

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)

Oglasi