SV. PETAR I PAVAO – 2. VEČERNJA

SV. PETAR I PAVAO – 2. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Aleluja.

HIMAN

O blažen dane, posvećen
Ti svetom krvlju svjedočkom!
Križ Petrov danas slavimo
I spominjemo Pavlov mač.

Obojicu smrt udruži
U svjedočanstvu Kristovu:
Za Kristom iduć u smrt su
I oni pošli krvavu.

Gle, Petar prvi poginu
I ljubav vraća ljubavlju,
A za njim ide Pavao
Da krvlju život potvrdi.

Tom krvlju Rim je proslavljen,
A smrću tom je svjedočkom
Kršćanstvu svemu uzdignut
Vrhunac svake svetosti.

I zato s pravom ovamo
Odasvud hrle narodi:
Tu učiteljska stolica,
Tu glava svih je naroda.

Na molbe ovih svetaca,
Svjedoka svojih, Bože naš,
Sve puke svijeta primi ti
U vječne svoje stanove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 116 (115)

Ant 1: Za tebe sam molio, Petre, da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću!

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje – *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Za tebe sam molio, Petre, da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću!

Ps 126 (125)

Ant 2. Najradije ću se još više hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni snaga Kristova.

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.

Ant. Najradije ću se još više hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni snaga Kristova.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10)

Ant. 3. Ti si pastir ovaca, poglavico apostola; tebi su predani ključevi kraljevstva nebeskoga.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem.

Obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.

Ant. Ti si pastir ovaca, poglavico apostola; tebi su predani ključevi kraljevstva nebeskoga.

ČITANJE Rim 1, 1-2.7

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

OTPJEV

R. Apostoli su navješćivali riječ Božju * sa svom smjelošću.
Apostoli su navješćivali riječ Božju sa svom smjelošću.

O. I svjedočili su za uskrsnuće Isusa Krista. * Sa svom smjelošću.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. * Apostoli …

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Slavnih li Kristovih apostola! Kao što su se za života ljubili, tako se ni u smrti ne odjeliše.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izrćla, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Slavnih li Kristovih apostola! Kao što su se za života ljubili, tako se ni u smrti ne odjeliše.

PROŠNJE

Krist je svoju Crkvu sazdao na temelju apostola i proroka. Njemu vjerom zavapijmo:

R. Gospodine, u pomoć priteci svome narodu.

Ti si pozvao ribara Šimuna da postane ribarom ljudi; ne prestani izabirati radnike da se spase svi narodi. R.
Ti si zapovijedio moru da utihne da ne potone lađa tvojih učenika; brani svoju Crkvu od svake pogibelji i učvrsti zbor apostolski. R.
Ti si nakon uskrsnuća svoje raspršeno stado oko Petra sabrao; dobri Pastiru, sav svoj narod saberi u jedan ovčinjak. R.
Ti si poslao apostola Pavla da naviješta evanđelje narodima; daj da se riječ spasenja propovijeda svakome stvorenju. R.
Ti si ključeve kraljevstva nebeskoga predao svojoj Crkvi; otvori vrata nebeska svima koji su se za svoga života pouzdavali u tvoje milosrđe. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Gospodine, Bože naš, ti si svojoj Crkvi dao početke vjere po blaženim apostolima Petru i Pavlu. Daj da po njihovu zagovoru primimo snagu za vječno spasenje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi