SV. PETAR I PAVAO – JUTARNJA

SV. PETAR I PAVAO – JUTARNJA

Psalmi od nedjelje I. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju apostola!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju apostola!

HIMAN

O blažen dane, posvećen
Ti svetok krvlju svjedočkom!
Križ Petrov danas slavimo
I spominjemo Pavlov mač.

Obojicu smrt udruži
U svjedočanstvu Kristovu:
Za Kristom iduć u smrt su
I oni pošli krvavu.

Gle, Petar prvi poginu
I ljubav vraća ljubavlju,
A za njim ide Pavao
da krvlju život potvrdi.

Na križu visi okrenut
I slavi Boga Šimun tad;
Dogodilo se štono mu
Navijestio je Isus Spas.

Tom krvlju Rim je proslavljen,
A smrću tom je svjedočkom
Kršćanstvu svemu uzdignut
Vrhunac svake svetosti.

I zato s pravom ovamo
Odasvud hrle narodi;
Tu učiteljska stolica,
Tu glava svih je naroda.

Na molbe ovih svetaca,
Svjedoka svojih, Bože naš,
Sve puke svijeta primi ti
U vječne svoje stanove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 63 (62), 2−9. Čežnja za Bogom

Boga traži tko odbacuje djela tame.

Ant. 1. Znam komu sam povjerovao, i uvjeren sam da je On, pravedan
sudac, moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.

O Bože, ti si Bog moj: *
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Ant. Znam komu sam povjerovao, i uvjeren sam da je On, pravedan
sudac, moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.

Hvalospjev (Dn 3,57−88.56). Slavospjev stvorenja Bogu

Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Ant. 2. Božja milost prema meni ne bijaše zaludna, već milost njegova
trajno ostaje u meni.

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.) 

Ant. Božja milost prema meni ne bijaše zaludna, već milost njegova
trajno ostaje u meni.

Ps 149. Pobjednička pjesma svetaca

Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda (Hezihije).

Ant. 3. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!
Aleluja!

Ant. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 4, 13-14)

Predragi, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama jer Duh Slave, Duh Božji, u vama počiva.

KRATKI OTPJEV

R. Svoje živote su izložili, * za ime Gospodina našega Isusa Krista.
O. Apostoli odu radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde. * Za ime Gospodina našega Isusa Krista.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Reče Šimun Petar: Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Krist, Sin Božji, aleluja.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Reče Šimun Petar: Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Krist, Sin Božji, aleluja.

MOLBENICA

Krist je svoju Crkvu sazdao na temelju apostola i proroka. Pouzdanom
mu se molbom obratimo:

Učini, Gospodine, dobro Crkvi svojoj.

Za Petra si molio da se ne pokoleba njegova vjera;
− učvrsti vjeru Crkve svoje.
Ti si se poslije uskrsnuća ukazao Šimunu Petru i objavio se Savlu;
− prosvijetli pameti naše da ispovijedamo tebe Živoga.
Ti si Pavla izabrao za apostola da ime tvoje naviješta poganima;
− učini nas istinitim navjestiteljima tvoga evanđelja.
Milosrdno si oprostio Petrovo zatajanje;
− otpusti nam sve naše dugove.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si nas danas obradova časnom svetkovinom svetih apostola Petra i Pavla. Od njih je Crkva primila početke vjere i bogoslužja. Daj da u svemu slijedi i njihov nauk. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi