SV. PETAR I PAVAO – SLUŽBA ČITANJA

SV. PETAR I PAVAO – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju apostola!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju apostola!

HIMAN

Čuj milostivo, Petre, blažen pastiru,
Što molimo te, pa nam grijeha okove
Odriješi riječju kad ti vlast je predana
Da zemlji nebo zatvaraš i otvaraš.

Naučitelju Pavle, živjet uči nas
I vuci srca naša u raj sa sobom,
Dok vjere gleda svjetlo iza vela svog,
A kao sunce samo ljubav kraljuje.

Nek bude slava vječita s čašću štovanjem
I s radosnicom pjesmom Trojstvu presvetom
Što u jedinstvu svakim stvorom upravlja
Po svekolikom nizu vječnih vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 19 (18 A). Hvalospjev Bogu Stvoritelju

Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Ant. 1. Ako me ljubiš, Šimune Petre, pasi ovce moje.

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, †
te ono ko ženik iz ložnice ide, *
ko div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Ant. Ako me ljubiš, Šimune Petre, pasi ovce moje.

Ps 64 (63). Molitva protiv klevetnika

Ant. 2. Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. Valja mi se ponositi križem Gospodina našega Isusa Krista.

Poslušaj, Bože, moje žalbe glas; *
od strašna dušmanina život mi čuvaj!
Štiti me od mnoštva opakih, *
sakrij od bjesnila zlotvora

koji bruse jezike ko mačeve, *
otrovne riječi izbacuju kao strijele,
da iz potaje rane nedužna, *
da ga rane iznenada ne bojeć` se ničega.
Spremni su na djelo pakosno, †
snuju kako će kradom zamke staviti *
i govore: “Tko će nas vidjeti?”
Snuju zlodjela, smišljene osnove kriju: *
pamet i srce čovječje bezdan su duboki.

No Bog ih ranjava strijelom, *
odjednom ih rane prekriju.
Vlastiti jezik propast im donosi, *
kimaju glavom oni što ih vide:
svi se boje, Božje djelo slave *
i misle o onom što on učini.

Pravednik se raduje u Gospodinu, †
njemu se utječe, *
i kliču svim srca čestita.

Ant. Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. Valja mi se ponositi križem Gospodina našega Isusa Krista.

Ps 97 (96). Gospodin − slavni Kralj

Ant. 3. Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi.

Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju: *
zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju †
i koji se hvale kumirima. *
Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša, †
gradovi Judini kliču, *
zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
− nad svom zemljom, *
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
on čuva duše pobožnika svojih, *
izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
slavite sveto ime njegovo!

Ant. Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi.

R. Riječ Gospodnja ostaje dovijeka.
O. Ta riječ jest evanđelje koje vam je navješteno.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Galaćanima blaženoga Pavla, apostola (1, 15 – 2,10)

Susret Petra i Pavla

Braćo, kad se Onomu koji me odvoji već od majčine utrobe i pozva milošću svojom, svidjelo otkriti mi Sina svoga da ga navješćujem među poganima, odmah, ne posavjetovah se s tijelom i krvlju i ne uziđoh u Jeruzalem k onima koji bijahu apostoli prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vratih u Damask. Onda nakon tri godine uziđoh u Jeruzalem potražiti Kefu i ostadoh kod njega petnaest dana. Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova. zato vam pišem, Bog mi je svjedok, ne lažem. Zatim dođoh u krajeve sirijske i cilicijske. Osobno pak bijah nepoznat Kristovim crkvama u Judeji. One su samo čule: “Negdašnji naš progonitelj sada navješćuje vjeru koju je nekoć pustošio” i slavile su Boga zbog mene.
Zatim nakon četrnaest godina opet uziđoh u Jeruzalem s Barnabom, a povedoh sa sobom i Tita. Uziđoh po objavi i izložih im – napose uglednijima – evanđelje koje propovijedam među poganima da ne bih možda, ili da nisam, trčao uzalud. čak ni Tit, pratilac moj, premda Grk, nije bio prisiljen obrezati se, i to radi uljeza, lažne braće, koja se ušuljaše da vrebaju slobodu koju imamo u Kristu Isusu, ne bi li nas učinili robovima. Ne, ni načas im nismo popustili, nismo se podložili: da istina evanđelja ostane kod vas! A oni koji štogod znače – bili oni što bili, nije mi do toga, Bog ne gleda tko je tko – ti uglednici, uistinu, ništa nisu pridometnuli. Nego naprotiv, vidjevši da mi je povjereno evanđelje za neobrezane, kao Petru za obrezane – jer Onaj koji je bio na djelu po Petrovu apostolstvu među obrezanima, bio je na djelu i po meni među poganima – i spoznavši milost koja mi je dana, Jakov, Kefa i Ivan, smatrani stupovima, pružiše meni i Barnabi desnice zajedništva: mi ćemo među pogane, a oni među obrezane! Samo neka se sjećamo siromaha, što sam revno i činio.

OTPJEV (Mt 16, 18-19)

R. Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. * Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.
O. Što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. * Tebi.

DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetog Augustina, biskupa
(Govor 295, 1-2. 4. 7-8: PL 38, 1348-1352)

Ovi su mučenici vidjeli što su propovijedali

Današnji je dan posvećen mučeništvom blaženih apostola Petra i Pavla. Ne govorimo o nekim nepoznatim mučenicima. „Po svoj zemlji razliježe se jeka, riječi njihove sve do nakraj svijeta“ (Rim 10,18). Ovi su mučenici vidjeli ono što su propovijedali. Slijedili su pravednost, ispovijedali istinu i za nju umrli.
Blaženi Petar, prvi među apostolima, žarko je ljubio Krista. Zaslužio je čuti: „A ja ti kažem: Ti si Petar“ (Mt 16,18). On je, naime, bio izjavio: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga“ (Mt 16,16). A Krist njemu: „A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju“ (Mt 16,18). Na toj ću stijeni sagraditi vjeru koju ispovijedaš. Nad tim što si rekao: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin živoga Boga“ sagradit ću svoju Crkvu. Ti si, naime, Petar. Ime Petar dolazi od riječi ‘stijena’ (petra), a ne dolazi od Petra riječ ‘stijena’. Tako Petar dolazi od riječi ‘stijena’ kao što i riječ kršćanin dolazi od imena Krist.
Gospodin Isus Krist, kako znate, prije muke odabra svoje učenike i nazva ih apostolima. Među njima samo je Petar zavrijedio da gotovo posvuda predstavlja lik cijele Crkve. A zbog toga lika kojim je sam predstavljao Crkvu zaslužio je čuti: „Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga“ (Mt 16,19). Te ključeve primala je zajednica Crkve, a ne jedan čovjek. Odatle se razabire Petrova odlučnost jer onda kad je bilo rečeno „Tebi ću dati“ – to je bilo predano svima – on je predstavljao tu općenitost i jedinstvo Crkve. O da biste shvatili kako je upravo Crkva primila ključeve nebeskog kraljevstva, čujte što Gospodin na drugom mjestu kaže svim svojim apostolima: Primite Duha Svetoga. A onda: Ako kome oprostite grijehe, bit će mu oprošteni; ako ih nekome zadržite, bit će zadržani.
Isto je tako s pravom Gospodin nakon uskrsnuća povjerio upravo Petru pasenje svojih ovaca. Nije on jedini među učenicima zaslužio da pase Gospodnje ovce, nego kada Krist govori jednome, to se povjerava svima, i to Petru na prvome mjestu, jer je Petar među apostolima prvi. Apostole, ne budi tužan: odgovori prvi put, odgovori drugi put, odgovori treći put. Neka ispovijedanje triput pobijedi u ljubavi jer je i preuzetnost bila triput u strahu nadjačana. Triput moraš razriješiti što si triput svezao. Ljubav razriješi što si iz straha svezao. Jer i Gospodin je jednom, pa drugi i opet treći put povjerio svoje ovce Petru.
Jedan je dan mučeništva za oba apostola. Ali su i njih dvojica bili jedno. Iako su trpjeli u različite dane, bili su jedno. Prvi je išao Petar, za njim je slijedio Pavao. Proslavljajmo svečani dan koji nam je posvetila krv apostola. Ljubimo vjeru, život, napore, patnje, priznavanja, propovijedi.

OTPJEV

R. Sveti Pavle apostole, propovjedniče istine i učitelju pogana. * Tebe ide prava i dostojna hvala.
O. Po tebi su svi pogani upoznali milost Božju. * Tebe.

MOLITVA

Bože, ti si nas danas obradova časnom svetkovinom svetih apostola Petra i Pavla. Od njih je Crkva primila početke vjere i bogoslužja. Daj da u svemu slijedi i njihov nauk. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi