PETAK – SREDNJI ČAS (12. NKG)

PETAK – SREDNJI ČAS (12. NKG)

IV. tjedan Psaltira

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Treći čas
O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

ili

Red stalan dneva držeći
Svim srcem sada molimo
O trećem času današnjem
Na slavu Trojstva blaženog.

Da stanom Duha Presvetog,
Kog apostoli nekada
U ovo doba primiše,
Mi sad i uvijek budemo.

Jer tog se reda držeći
Nebeskog Tvorac Kraljevstva
Sve sjajem je ukrasio
Za nagradu nam vječitu.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Šesti čas

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Gle, šesti čas je došao:
Na molitvu nas poziva
Da žarkim duhom prožeti
Nebeskog tvorca slavimo.

Jer sad se svima vjernima
Po snazi križa presvetog
I žrtvom svetog Jaganjca
Spas, slava višnja dariva.

Od njenog sjaja blistavog
I samo podne mračno je.
Svim srcem stoga primimo
Dar silne Božje svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Deveti čas

HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Dob dana srednja uminu
Po volji svetoj Gospodnjoj,
Sad uskliknimo pobožno
Jedinstvu, Trojstvu presvetom!

U srcu čistom nosimo
Otajstvo Božje blaženo
Što Petar nam ga predade
Ko znak i zalog spasenja.

Iz duše, braćo, pjevajmo
Ko apostoli nekada
Da mladice još nejake
Porastu snagom Kristovom.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 119 (118), 161− 168. XXI. (Sin)

Ant. 1. Gospodine, koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju.

Mogućnici me progone  nizašto *
al’ samo pred tvojim riječima srce mi dršće.
Radujem se besjedama tvojim *
kao onaj koji se domogao velika plijena.
Mrzim na laž, grsti mi se ona *
a ljubim tvoj Zakon.
Sedam puta na dan tebe hvalim *
zbog pravednih sudova tvojih.
Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju *
ni o što se oni ne spotiču.
Pomoć tvoju čekam, Gospodine, *
tvoje zapovijedi izvršavam.
Moja duša čuva propise tvoje *
i ljubi ih veoma.
Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, *
jer svi su putovi moji pred tobom.

Ant. Gospodine, koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju.

Ps 133 (132). Bratska sloga

Ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga (1 Iv 4, 7).

Ant. 2. U mnoštvu onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša.

Gle, kako je dobro i kako je milo *
kao braća zajedno živjeti:
kao na glavi ulje dragocjeno, †
što slazi na bradu, bradu Aronovu, *
što slazi na skute haljina njegovih;
kao rosa s Hermona *
što slazi na brdo Sion.
Ondje Gospodin daje svoj blagoslov *
i život dovijeka.

Ant. U mnoštvu onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša.

Ps 140 (139), 1− 9. 13− 14.

Molitva za izbavljenje Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke (Mt 26, 45).

Ant. 3. Spasi me od ruku zlotvora, Gospodine, spasitelju silni moj.

Izbavi me, Gospodine, od čovjeka zlobna, *
zaštiti me od čovjeka nasilna:
od onih koji pakosti u srcu smišljaju, *
i čitav dan začinju kavge.
Kao zmije bruse jezike svoje, *
pod usnama im je otrov ljutičin.
Spasi me, Gospodine, od ruku zlotvora, †
čuvaj me od čovjeka nasilna *
koji hoće da mi noga posrne.
Oholice mi potajno nastavljaju zamku, †
užetima mrežu pletu, *
kraj puta klopke mi stavljaju.
Zavapih Gospodinu: »Ti si Bog moj! *
Poslušaj, Gospodine, krik mojih molitava!
Gospodine, Gospodaru moj, spasitelju silni moj, *
u dan boja zakloni mi glavu!«
Ne daj da se ispune želje zlotvora, *
ne daj da svoje on izvrši namjere!
Znam da će Gospodin dati pravo ubogu *
i pravicu siromasima.
Zaista, pravedni će tvoje ime slaviti, *
pred tvojim će licem boraviti čestiti.

Ant. Spasi me od ruku zlotvora, Gospodine, spasitelju silni moj.

TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (Rim 12,17a. I9b− 21)

Nikome zlo za zlo ne vraćajte! Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratit, veli Gospodin. Naprotiv: Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan, napoji ga! Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

R. Ljubav Gospodnja vječna je.
O. I pravda njegova nad onima što njegov Savez čuvaju.

Molitva

Gospodine Isuse Kriste, o trećem si času odveden na mučilo križa za spas svijeta. Molimo te: oprosti nam vazda naše prošle prijestupe i trajno nas čuvaj od budućih zala. Koji živiš.

ŠESTI ČAS

Kratko Čitanje (1 Iv 3,16)

Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.

R. Slavite Gospodina jer je dobar.
O. Jer vječna je ljubav njegova.

Molitva

Gospodine Isuse Kriste, o šestom si času, dok je tama sav svijet prekrivala, radi našega spasenja uzišao nevin na drvo križa. Podjeljuj nam trajnu svjetlost koja će nas voditi u život vječni. Koji živiš.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (1 Iv 7,9− 11)

U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.

R. Pogledaj, štite naš, Bože.
O. Pogledaj lice pomazanika svoga.

Molitva

Gospodine Isuse Kriste, raskajanom si razbojniku dao da s mučila križa prijeđe u tvoje kraljevstvo. I mi ti priznajemo svoje grijehe i pouzdano te molimo: daj nam da nakon smrti radosni uđemo u rajski život. Koji živiš.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi