NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (13. NKG)

NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (13. NKG)
I. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Spasitelju svome, aleluja.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Spasitelju svome, aleluja.

HIMAN

U prvi dan u koji svijet
Božanska stvori Trojica,
U koji Stvorac uskrsnuv
Nadvlada smrt i spasi nas.

Čuj, Bože, našu molitvu
I pruži svoju desnicu,
Od mrlja svih nas očisti,
Za rajske dvore pripravi.

Sve nas što sada pjevamo
U ove sate jutarnje,
Tvoj sveti dan započinjuć,
Nadari blagim darima.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

Ili, po danu:

Dan osmi, osmo razdoblje,
Od drugih blista sjajnije
Jer tvoj ga uskrs posveti,
O pobjedniče Isuse.

Nek duša naša najprije
Sad s tobom, Krist, uskrsne
Da jednom tijela uskrsnu
Od druge smrti slobodna.

Gle, svi ćemo ti uskoro
Pohrlit, Kriste, u susret
Da vječno s tobom živimo,
Svoj uskrs s tobom slavimo.

Da tvoje lice gledamo
I tebi slični budemo,
Da spoznamo te kakav si,
Ti svjetlo i slatkoćo sva.

Ti sve nas tada predat ćeš
Pod Duha Svetog pečatom
Svom Ocu, Kralju svevišnjem,
Za vjekovječno kraljevstvo. Amen.

PSALMODIJA

Ps. 1. Dva puta
Blaženi oni koji, u križ se uzdajući, siđoše u vodu (Pisac iz 2. st.)

Ant. 1. Drvo se života očitova u križu Gospodinovu.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, *
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem, *
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je k’o stablo zasađeno
pokraj voda tekućica *
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene, *
sve što radi dobrim urodi.
Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! *
Oni su k’o pljeva što je vjetar raznosi.
Stoga se opaki neće održati na sudu, *
ni grešnici u zajednici pravednih.
Jer Gospodin zna put pravednih, *
a propast će put opakih.

Ant. Drvo se života očitova u križu Gospodinovu.

Ps. 2. Mesija − kralj i pobjednik
Rote se na svetoga Slugu tvoga Isusa, kog pomaza (Dj 4, 27).

Ant. 2. Kralja svog postavih nad Sionom.

Zašto se bune narodi, *
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski, †
knezovi se rote protiv Gospodina *
i Pomazanika njegova:
“Skršimo okove njihove *
i jaram njihov zbacimo!”
Smije se onaj što na nebu stoluje, *
Gospod im se podruguje.
Tad im veli u svom gnjevu, *
žestinom ih on zbunjuje:
“Ta ja kralja svog postavih *
nad Sionom, svojom svetom gorom.”

Obznanjujem odluku Gospodnju: †
Gospodin mi reče: *
“Ti si sin moj, danas te rodih.
Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, *
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom *
i razbit ih kao sud lončarski.”
Opametite se sada, vi kraljevi, *
Urazumite se, suci zemaljski.
Služite Gospodinu sa strahom, *
s trepetom se pokorite njemu,
da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, *
kad uskoro plane srdžba njegova.
Blago svima *
koji se njemu utječu!

Ant. Kralja svog postavih nad Sionom.

Ps. 3. Gospodin je štit moj
Isus usnu i probudi se iza sna smrti, jer Gospodin bijaše zaklon njegov (Sveti Irenej).

Ant. 3. Ti si, Gospodine, štit moj i ti mi glavu podižeš.

Gospodine, koliko je tlačitelja mojih, *
koliki se podižu na me!
Mnogi su što o meni zbore: *
“Nema mu spasenja u Bogu!”

Ti si ipak štit moj, Gospodine; *
slavo moja, ti mi glavu podižeš.
Iza sveg glasa Gospodinu zavapih, *
i on me usliša sa svete gore svoje.

Sad mogu leći usnuti, *
i onda ustat
jer me Gospodin drži.
Ne bojim se tisuća ljudi *
što me opsjedaju dušmanski.
Ustani, Gospodine! *
Spasi me, o Bože moj!

Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, *
opakima zube razbijaš.
U Gospodina je spasenje: *
na tvom narodu tvoj je blagoslov!

Ant. Ti si, Gospodine, štit moj i ti mi glavu podižeš.

R. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!
O. U svakoj se mudrosti uzajamno poučavajte.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve Knjige o Samuelu
(28,3-25)

Šaul kod vračare u En Doru

U one dane Samuel bijaše umro, a sav ga Izrael bijaše oplakao naričući za njim. Ukopali su ga u njegovu gradu Rami. A Šaul bijaše istjerao iz zemlje sve zazivače duhova i vračeve.
Dok su se Filistejci skupljali te došli i utaborili se kod Šunema, Šaul skupi sve Izraelce te se utabori na Gil-boi. Kad Šaul ugleda filistejski tabor, uplaši se i srce mu snažno zadrhta. Šaul upita za savjet Gospodina, ali mu Gospodin ne dade odgovora, ni u snima, ni po Uri-mu, ni preko proroka. Zato Šaul reče svojim slugama: »Potražite mi ženu koja zaziva duhove, da odem k njoj i upitam je.« A sluge mu odgovoriše: »Evo, u En Doru ima žena koja zaziva duhove.«
Tada se Šaul preruši, obuče druge haljine i otputi se sa dva čovjeka. I dode noću k onoj ženi i reče joj: »Daj mi vračaj pomoću duha i dozovi mi onoga koga ti reknem.« A žena mu odgovori: »Ta ti znaš što je učinio Šaul i kako je istrijebio iz zemlje zazivače duhova i vračeve. Zašto postavljaš zamke mome životu da me pogubiš?« A Šaul joj se zakle Gospodinom govoreći: »Tako mi živog Gospodina, nećeš biti ništa kriva za ovo!« Tada žena zapita: »Koga da ti dozovem?« A on odgovori: »Dozovi mi Samuela!«
Kad žena ugleda Samuela, povika iza glasa, a onda reče Šaulu: »Zašto si me prevario? Ta ti si Šaul!« A kralj joj odvrati: »Ne boj se! Nego što vidiš?« A žena odgovori Šaulu: »Vidim nešto božansko što se diže iz zemlje.« Šaul je upita: »Kakva je obličja?« A ona odgovori: »Izlazi starac, ogrnut plaštem.« Tada Šaul spozna da je to Samuel, pa pade licem do zemlje i pokloni se.
Samuel upita Šaula: »Zašto si pomutio moj mir dozivajući me gore?« A Šaul odgovori: »U velikoj sam nevolji, jer su Filistejci zavojštili na me, a Bog se okrenuo od mene i ne odgovara mi više, ni preko proroka ni u snima. Zato sam dozvao tebe da me poučiš što da činim.« A Samuel odgovori: »Zašto mene pitaš, kad se Gospodin odvratio od tebe i postao ti neprijateljem? Gospodin ti je učinio kako ti je kazao preko mene: istrgao je kraljevstvo iz tvoje ruke i dao ga tvome suparniku, Davidu, jer nisi poslušao riječi Gospodnjih i jer nisi izvršio njegova žestokog gnjeva na Amaleku: stoga ti je Gospodin danas ovako učinio. Gospodin će predati, zajedno s tobom, i Izraela u filistejske ruke. Sutra ćeš sa svojim sinovima biti sa mnom, a i tabor izraelski Gospodin će predati u filistejske ruke.« Šaul se užasnu i pade na zemlju kako je dug. Spopade ga silan strah od Samuelovih riječi. I ponestade mu snage, jer nije ništa jeo cijeli dan i cijelu noć.
Kad ona žena dođe k Šaulu i opazi kako je sav zapla-šen, reče mu: »Gle, tvoja je službenica poslušala tvoju riječ, stavila sam svoj život na kocku i poslušala tvoje zapovijedi koje si mi naložio. Zato sada poslušaj i ti riječi službenice svoje: dopusti da ti pružim zalogaj kruha; jedi, da ti se vrati snaga te uzmogneš poći svojim putem.« Ali on ne htjede, nego reče: »Neću jesti!« Ali kad ga zaokupiše njegove sluge, zajedno sa ženom, posluša ih, ustade sa zemlje i sjede na postelju. Zena je imala kod kuće tele na tovu. Brzo ga zakla, zatim uze brašna, umijesi ga i napeče beskvasnoga kruha. Potom stavi sve pred Šaula i njegove ljude. Pošto su jeli, ustadoše i još iste noći krenuše natrag.

OTPJEV (Usp. 1 Ljet 10,13.14)

R. Šaul je poginuo zbog svoje nevjere, jer se iznevjerio zapovijedi Gospodnjoj koja mu je bila naređena. * Bog je njegovo kraljevstvo prenio na Davida.
O. Pitao je za savjet vračaru, a nije se uzdao u Gospodina. * Bog.

DRUGO ČITANJE: Iz Homilija pape Pavla VI.
(Hom. izrečena u Manili 29. studenoga 1970).

Krista propovijedamo sve do nakraj zemlje

Jao meni ako ne propovijedam radosne vijesti. Za to sam naime od njega, od samoga Krista, poslan. Ja sam apostol, dakle i svjedok. Što je cilj veći, što je zadaća teža, to žešće ljubav Kristova potpuno nama ovladava. Moram propovijedati njegovo ime: Isus je Krist, Sin Boga živoga; on nam je očitovao nevidljivoga Boga, on prvorodenac svakoga stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno. On je učitelj i otkupitelj ljudi; on se za nas rodio, umro i uskrsnuo.
On je središte povijesti i svih stvari; on nas poznaje i ljubi, sudrug je i prijatelj našega života, čovjek bola i nade; doista, on ima ponovno doći da bude naš sudac, ali i punina života i blaženstvo naše, kako se nadamo. I da nikad ne prestanem o njemu govoriti: on je svjetlo i istina, još više: put, istina i život; on je kruh i izvor vode žive, utaženje naše gladi i žedi; on je pastir, voda, uzor, utjeha naša, brat naš. Poput nas, i više od nas, bio je malen, siromašan, ponižen, izvrgnut naporima, potlačen, strpljiv. Poradi nas je govorio, čudesa činio, uspostavio novo kraljevstvo u kojem su siromasi blaženi, gdje je mir počelo zajedničkog života, gdje se podižu i stječu utjehe oni koji su čista srca i oni koji tuguju, gdje se nasićuju oni koji su gladni pravde, gdje mogu postići oproštenje grešnici, a svi se osjećaju braćom.
Eto, to je Krist Isus o kome ste nešto čuli i kome pripada većina od vas, jer ste kršćani. Vama dakle, o kršćani, ponavljam njegovo ime i svima ga navješćujem: Krist Isus je početak i svršetak, alfa i omega, kralj novog svijeta, tajanstveni i najviši smisao ljudske povijesti i naše sudbine; on je posrednik i na neki način most između zemlje i neba; on je najvećma i više od svih Sin čovječji, zato je Sin Božji, vječni, neograničen, i sin Marije, blagoslovljene medu svim ženama, majke svoje po tijelu i majke naše po zajedništvu s Duhom otajstvenog tijela.
Isus Krist! Ne zaboravite: njega vam za vječnost propovijedamo; htjeli bismo da njegovo ime odjekuje do nakraj zemlje i u sve vijeke vjekova.

OTPJEV (2 Tim 1,10; iv 1,16; Kol 1,16-17)

R. Spasitelj naš, Isus Krist, obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost — po evanđelju. * Od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.
O. Sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega, i sve stoji u njemu. * Od punine.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svijetlimo istinom. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi