SV. TOMA – SLUŽBA ČITANJA

SV. TOMA – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju apostola!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju apostola!

HIMAN

Nebeskih dvora knezovi,
I kralja višnjeg dvorani,
Gospodin sam vas pouči
I u sav svijet vas odasla.

Nebeskog Jeruzalema,
Kom svjetiljka je Jaganjac,
Vi ures ste i biserje
I najčvršći mu temelji.

Svom hvalom Crkva slavi vas
Ko Zaručnica Kristova,
Jer riječ je vaša pouči
I vaša krv je posveti.

Kad na svršetku vremena
Krist Kralj i Sudac zasjedne
I vas on sebi pridruži
Da svemu svijetu sudite.

Nek vaša molba usrdna
Tad podupre nas grešnike
Da vaše sjeme božansko
Za žetvu vječnu dozori.

Sva slava Kristu Isusu
Što vas ko svoje glasnike
Sa Ocem, Duhom ispuni
I svjetlošću vas obdari. Amen.

PSALMODIJA

Ps 19 (18 A). Hvalospjev Bogu Stvoritelju

Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Ant. 1. Po svoj zemlji razliježe se jeka, riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noa noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, †
te ono ko ženik iz ložnice ide, *
ko div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Ant. Po svoj zemlji razliježe se jeka, riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ps 64 (63). Molitva protiv klevetnika

Ant. 2. Božja su djela slavili i mislili o onom što on učini.

Poslušaj, Bože, moje žalbe glas; *
od strašna dušmanina život mi čuvaj!
Štiti me od mnoštva opakih, *
sakrij od bjesnila zlotvora

koji bruse jezike ko mačeve, *
otrovne riječi izbacuju kao strijele,
da iz potaje rane nedužna, *
da ga rane iznenada ne bojeć` se ničega.
Spremni su na djelo pakosno, †
snuju kako će kradom zamke staviti *
i govore: “Tko će nas vidjeti?”
Snuju zlodjela, smišljene osnove kriju: *
pamet i srce čovječje bezdan su duboki.

No Bog ih ranjava strijelom, *
odjednom ih rane prekriju.
Vlastiti jezik propast im donosi, *
kimaju glavom oni što ih vide:
svi se boje, Božje djelo slave *
i misle o onom što on učini.

Pravednik se raduje u Gospodinu, †
njemu se utječe, *
i kliču svim srca čestita.

Ant. Božja su djela slavili i mislili o onom što on učini.

Ps 97 (96). Gospodin − slavni Kralj

Ant. 3. Navješćuju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu.

Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju: *
zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju †
i koji se hvale kumirima. *
Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša, †
gradovi Judini kliču, *
zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
− nad svom zemljom, *
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
on čuva duše pobožnika svojih, *
izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
slavite sveto ime njegovo!

Ant. Navješćuju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu.

R. Naviještahu slavu Gospodnju i silu njegovu.
O. I djela čudesna što ih učini.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve poslanice Korinćanima blaženog Pavla, apostola (4, 1-16)

Budimo nasljedovatelji apostola, kao što je apostol nasljedovatelj Krista

Tako, neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih. A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.
Time, braćo, smjerah na sebe i Apolona radi vas: da na nama naučite onu “Ne preko onoga što je pisano” te se ne nadimate jednim protiv drugoga. Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio? Već ste siti, već se obogatiste, bez nas se zakraljiste! Kamo sreće da se zakraljiste da i mi s vama zajedno kraljujemo! Jer Bog je, čini mi se, nas apostole prikazao posljednje, kao na smrt osuđene, jer postali smo prizor svijetu, i anđelima, i ljudima – mi ludi poradi Krista, vi mudri u Kristu; mi slabi, vi jaki; vi čašćeni, mi prezreni; sve do ovoga časa i gladujemo, i žeđamo, i goli smo, i pljuskaju nas, i beskućnici smo, i patimo se radeći svojim rukama. Proklinjani blagoslivljamo, proganjani ustrajavamo, pogrđivani tješimo. Kao smeće svijeta postasmo, svačiji izmet sve do sada.
Ne pišem ovoga da vas postidim, nego da vas kao ljubljenu svoju djecu urazumim. Jer da imate u Kristu i deset tisuća učitelja, ipak ne biste imali više otaca. Ta u Kristu Isusu po evanđelju ja vas rodih! Zaklinjem vas, dakle: nasljedovatelji moji budite.

OTPJEV (Iv 15, 15; Mt 13, 11. 16)

R. Više vas ne zovem slugama, nazvao sam vas prijateljima, * jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.
O. Vama je dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga; blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. * Jer vam.

DRUGO ČITANJE: Iz Homilija o Evanđeljima svetoga Grgura Velikog, pape
(Hom. 26, 7-9: PL 76, 1201-1202)

Gospodin moj i Bog moj

Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, nije bio s njima kad je došao Isus. Samo je taj učenik nedostajao, a kad se vratio, čuo je što se zbilo, ali je odbio povjerovati što je čuo. Gospodin opet dode i pruži nevjernom učeniku bok da ga opipa. Pokaza i ruke i oži-ljak svojih rana i tako izliječi ranu njegove nevjere. Što opažate kod toga, predraga braćo? Zar držite da se slučajno dogodilo što je taj odabrani učenik tada bio odsutan, i što je kasnije došavši čuo, čuvši posumnjao, sumnjajući dotaknuo, dotičući povjerovao? Nije se to slučajno dogodilo, nego po božanskom određenju. Tako je naime višnja blagost na čudesan način dala da taj učenik sumnjalac, dotičući u svog Učitelja rane na tijelu, izliječi u nama rane nevjernosti. Jer više nam je za vjeru koristila Tomina nevjera nego vjera učenika koji su povjerovali. Dok njega naime doti canje privodi vjeri, naš se duh, odbacujući svake sum nje, u vjeri učvršćuje. Tako je taj učenik što sumnja i dotiče postao svjedok istinitosti uskrsnuća.
Dotaknuo je i uzviknuo: Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus: jer si me vidio, Toma, povjerovao si. Apostol Pavao kaže: Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo. To je posve jasno, jer vjera je dokaz za one stvari koje se ne mogu pokazati. Ono naime što se očituje ne tvori vjeru, nego spoznaju. Kad je dakle Toma vidio i dotakao, zašto mu je rečeno: jer si me vidio, povjerovao si? Jer jedno je vidio, a drugo uzvjerovao. Smrtni čovjek nije bio u stanju da vidi božanstvo. Vidio je dakle čovjeka, a priznao Boga govoreći: Gospodin moj i Bog moj. Gledajući, prema tome, povjerovao je. Promatrao je pravoga čovjeka i njega je nazvao Bogom, koga nije mogao vidjeti.
Ono što slijedi jako nas raduje: Blaženi koji nisu vidjeli a povjerovali su. Ta se misao posebice odnosi na nas koji u duhu zadržavamo onoga koga ne vidjesmo u tijelu. Na nas se to odnosi, i to ako svoju vjeru pratimo djelima. Onaj naime istinski vjeruje koji djelom iz-vršuje ono što vjeruje. Protiv onih koji od vjere zadržavaju samo ime Pavao veli: Kažu da poznaju Boga, ali djelima niječu. Stoga i Jakov govori: Vjera bez djela je mrtva.

OTPJEV (1 iv 1, 2. 1)

R. Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam * Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama.
O. Što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše, što smo vidjeli i čuli, navješćujemo vaina. * Život.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!
MOLITVA

Svemogući Bože, daj nam radosno slaviti blagdan svetoga Tome apostola. Njegova zaštita nek nas trajno podržava da po vjeri imamo život u imenu Isusa Krista, koga je on priznao Gospodinom i koji s tobom.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi