SV. TOMA – VEČERNJA

SV. TOMA – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Toma sveti, apostole,
Učeniče Kristov vjerni,
S apostolskim zborom dičnim
Primi naše smjerne hvale.

Smjela srca, duše vrle
Želio si s Kristom mrijeti,
Sad u slavi s Kristom živiš,
Zauvijeke združen s njime.

Na dan slavnog uskrsnuća
Kušao si muku tešku:
Provjeriti htjede rukom
Čavla znake, koplja ranu.

Blažene li tvoje sreće
Kada vidje Učitelja!
Vjera sretna tada kliknu:
»Moj Gospodin, Bog moj to je!«

Našem oku to je skrito,
Ali Krist nam vjeru krijepi:
»Blažen koji povjeruje
Što mu oko još ne vidje!«

Kristu Bogu slava budi!
Po tvom, Toma, zagovoru:
Putem vjere on nek vodi
Sve nas žiću blaženome. Amen.

PSALMODIJA

Ps 116 (115). Pjesma zahvalnica u hramu

Po Isusu neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu (Heb 13, 15).

Ant. 1. Vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama.

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje − *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Ant. Vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama.

Ps 126 (125). Radost i pouzdanje u Bogu

Ant. 2. Ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje.

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
noseći snoplje svoje.

Ant. Ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10).

Ant. 3. Više vas ne zovem slugama; nazvao sam vas prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve − na nebesima i na zemlji.

Ant. Više vas ne zovem slugama; nazvao sam vas prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.
KRATKO ČITANJE (Ef 4, 11-13)

krist “dade” jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Božjega Sina, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.
KRATKI OTPJEV

R. Kazujte poganima * slavu Gospodnju. Kazujte.
O. Svim narodima čudesa njegova. * Slavu Gospodnju. Slava Ocu. Kazujte.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Stavio sam svoje prste u mjesto čavala i ruku svoju u njegova rebra, i rekoh: Gospodin moj i Bog moj, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Stavio sam svoje prste u mjesto čavala i ruku svoju u njegova rebra, i rekoh: Gospodin moj i Bog moj, aleluja.

PROŠNJE

Braćo, nazidani smo na temelju apostola. Pomolimo se stoga Ocu svemogućemu za sveti narod njegov i zavapijmo prošnjom:

Gospodine, sjeti se Crkve svoje.

Oče, htio si da se tvoj Sin od mrtvih uskrišen očituje najprije apostolima:
daj da mu budemo svjedoci sve do kraja zemlje.
Svoga si Sina poslao svijetu da siromasima naviješta blagovijest spasenja:
daj da se evanđelje propovijeda svakome stvorenju.
Sina si svoga poslao da sije sjeme riječi:
daj da i mi u muci sijući riječ, u radosti je žanjemo.
Sina si svog poslao da svijet krvlju svojom s tobom pomiri:
daj da svi mi surađujemo na pomirenju svijeta s tobom.

Oče naš…

MOLITVA

Svemogući Bože, daj nam radosno slaviti blagdan svetoga Tome apostola. Njegova zaštita nek nas trajno podržava da po vjeri imamo život u imenu Isusa Krista, koga je on priznao Gospodinom i koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi