Molitva za međusobnu ljubav

Molitva za međusobnu ljubav

Gospodine Isuse Kriste,
kad si ustanovio presvetu Euharistiju dao si nam svima novu zapovijed:
“Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio;
po tome će svi znati da ste moji učenici ako se budete ljubili međusobno.”

Mogao si to zahtijevati jer si i sam tako ljubio i dao si svoju Krv.

Gospodine, znam kako je važna ova zapovijed;
znam da bez ljubavi prema bližnjemu neću moći opstati na sudnji dan;
znam da ljubav pokriva mnoštvo grijeha, ona je veza koja sve povezuje i usavršava.
Znam da mi ništa ne vrijedi ako nemam ljubavi, da bez nje ostajem u smrti
i da nema smisla moliti “Oče naš” ako sve ljude ne ljubim kao braću i sestre.

Znam i to da tebe ljubim onoliko koliko ljubim svoje bližnje.
Tvoje me riječi potiču na ispitivanje svoje ljubavi.
Moje vlastite riječi me optužuju i jednoga će me dana suditi onako kako sam sam osuđivao.
Ovo što činim za tebe zaista je malo i slabo.
Često sam sudio po vanjštini i nisam vjerovao u dobro svoje braće i sestara.
Uzdao sam se u tvoje milosrđe,
ali sam nisam pokazivao razumijevanje za pogreške svojih bližnjih;
molio sam te za oproštenje svojih grijeha,
a bilo mi je teško oprostiti i zaboraviti drugima.
Bilo mi je samo po sebi jasno da meni drugi treba dobro činiti,
a sam sam tako malo dobra činio.
Bio sam razočaran kad je netko prema meni bio zao i ljut,
a ja nisam mogao svladati svoju zlovolju.

Sad mi ti dolaziš sa svojom ljubavlju.
Kad si postao čovjekom, nije za tebe bilo mjesta u prenoćištu,
a ti ideš k Ocu da nam pripraviš stan.
Kad narod nije vjerovao u tebe i u tvoje poslanje,
ti si još uvijek vjerovao u ono dobro u njemu i činio si mu dobra djela.
Kad te je Juda izdao, nazvao si ga prijateljem;
kad te je Petar zatajio, darovao si mu pogled pun ljubavi.
Kad je narod zahtijevao da te se razapne i time te osudio na smrt,
ti si molio: “Oče, oprosti im!” Nastavi čitati

Oglasi

SV. ĆIRIL I METOD – 1. VEČERNJA

SV. ĆIRIL I METOD – 1. VEČERNJA

Ćiril je rođen u Solunu te je s bratom Metodijem propovijedao kršćanstvo u Moravskoj. Preveli su na staroslavenski jezik liturgijske knjige, čime su udarili temelje bogoslužju rimskoga obreda na staroslavenskom jeziku (glagoljaško bogoslužje) u Hrvata kao i bogoslužju bizantsko-slavenskog obreda kod drugih Slavena. Ćiril je umro u Rimu 869. godine, a Metodije je posvećen kasnije za biskupa i otišao u Panoniju. Umro je 885. godine u Velehradu (Češka). Zaštitnici su Europe.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Vi krasne zvijezde doma svog
I cijelog svijeta slavenskog,
O braćo sveta, godišnjom
Veličamo vas popijevkom.

U susret Rim vam pohrli,
Ko Otac djecu izgrli
I pastirsku vam dade vlast
I blagoslov i velju čast.

U stranama gdje vladô mrak
Vi podigoste Kristov znak,
Množinu duša, mnogi kraj
Razasja svete vjere sjaj. Nastavi čitati

Sveta Elizabeta Portugalska

Sveta Elizabeta Portugalska (1271-1336)
Elizabeta je rođena g. 1271. kao kraljevska kćerka aragonskog kralja Petra III. i Konstancije, koja potjecaše iz sicilijske kraljevske kuće. Tek što joj je bilo 12 godina, zbog dinastijskih interesa, morala se udati za portugalskoga kralja Dionizija. Nije se, dakle, radilo o ljubavi – što bi morao biti normalan preduvjet braka – već o političkim probicima. Druga bi žena na Elizabetinu mjestu kukala i jalovo oplakivala svoju sudbinu, a ona je izabrala bolji način. Kao kršćanka i svetica prihvatila je stvarnost i nastojala se u njoj ponašati kako je najbolje znala i mogla te činiti ono što je dobro.
Elizabeta je rodila jednoga sina, kome dade ime Alfonz, a koji će oca naslijediti na kraljevskome prijestolju, i jednu kćerku po imenu Konstanciju, koja će se udati za kastilskoga kralja Ferdinanda IV. Brak joj, na žalost, nije bio sretan, jer je kralj bio vjeroloman čovjek te podržavao nezakonite i grješne veze sa svojim ljubavnicama. S njima je imao čak i nekoliko nezakonite djece. Elizabeta je upravo evanđeoskom strpljivošću i nadljudskom dobrotom podnosila preljubničke čine svoga muža. Promatrajući sve to, ona je pronalazila smisao svoga života u djelima ljubavi prema bližnjemu, u molitvi i pokori za obraćenje svoga muža. Plakala je, ali više zato što se muževljevim preljubom Bog vrijeđa, nego što je njoj samoj i nepravda i sramota nanesena. Njezin heroizam u kreposti išao je tako daleko da je s ljubavlju prihvatila čak i nezakonitu djecu svoga muža.
Kad joj je poodrastao sin Alfonz i došao u sukob s ocem, Elizabeta se kao anđeo mira postavila između dvije zavađene i naoružane strane spriječivši tako krvoproliće. Kralj ju je, spočitavajući joj da pristaje uz Alfonzovu stranku, dao prognati u Alenquer, ali spoznavši kasnije da je krivo sudio, pozvao ju je natrag i primio s najvećim počastima. Nastavi čitati

13. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (I)

Utorak – Misna čitanja – 13. NKG/a
📖: Post 19,15-29; Ps 26,2-3.9-12; Mt 8,23-27

Prvo čitanje: Post 19, 15-29
Gospodin zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumporom i ognjem.

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Anđeli navale na Lota govoreći: »Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje, da ne budeš zatrt kaznom Sodome!« Ali on oklijevaše. Zato ga oni zgrabiše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kćeri, i — po smilovanju Gospodnjem nad njim — izvedoše ih i ostaviše izvan grada. Kad ih izvedoše u polje, jedan progovori: »Bježi, da život spasiš! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bježi u brdo, da ne budeš zatrt!« Ali mu Lot odvrati: »Nemoj, Gospodine! Tvoj je sluga našao milost u tvojim očima, i toliko milosrđe već si mi iskazao spasivši mi život, no ja ne mogu pobjeći u brdo a da me nesreća ne snađe i ne poginem. Eno onamo grada; dosta je blizu da u nj pobjegnem, a mjesto je tako malo. Daj da onamo bježim — mjesto je zbilja maleno — daj da život spasim!« Odgovori mu: »Uslišat ću ti i tu molbu, i neću zatrti grada o kojemu govoriš. Brzo! Bježi onamo, jer ne mogu ništa činiti dok ti onamo
ne stigneš.« Zato se onaj grad zove Soar.
Dok je sunce na zemlju izlazilo i Lot ulazio u Soar, Gospodin zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumporom i ognjem, i uništi one gradove, i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. A Lotova se žena obazre, i pretvori se u stup soli.
Sutradan u rano jutro Abraham se požuri na mjesto gdje je stajao pred Gospodinom, upravi pogled prema Sodomi i Gomori i svoj ravnici u daljini: i vidje kako se diže dim nad zemljom kao dim kakve klačine.
Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati