Gospodine Isuse, prijatelju grešnika

 

Gospodine Isuse, prijatelju grešnika

Gospodine Isuse, prijatelju grešnika,
budi i moj prijatelj.
Priznajem da sam grješnik,
da sam te posebno svojim govorom vrijeđao,
stoga trebam tvoju ljubav i oproštenje.
Daj da se tvoga imena bojim i da te od sada
čitavim svojim bićem: mislima, riječima
i dijelima ljubim i
nikada te hvaliti ne prestanem. Amen.
Kriste Jaganjče Božji, koji oduzimaš moje grijehe i
grijehe cijeloga svijeta, smiluj nam se.

Oglasi

Molitva vojnika

Molitva vojnika

Znaš, Bože,
Meni su rekli da te nema.
A ja, budala, mislio sam da je to istina.
Ali, jedne noći,
iz rupe koju je iskopala granata
ugledao sam tvoje zvjezdano nebo
… i shvatio da su me prevarili.
Znaš, Bože, bit će to teška bitka
i tko zna,
možda ću pokucati na tvoja vrata.
Hoćeš li me primiti?
Evo, Bože, već se čuje bojna truba.
Moram ići!
Ali začudo, ja se smrti ne bojim.

(Molitva pronađena kod brojnih vojnika u 2. svjetskom ratu.)

SV. ĆIRIL I METOD – VEČERNJA

SV. ĆIRIL I METOD – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

Slavite, vjerni, Božja dva junaka,
Što Bog im sjajni rajski prijesto poda,
Dva neumorna divna apostola
Slavenskoga roda.

Združila ista ljubav tu je braću,
Iz pustinje ih vukla žudnja ista:
Vječnu da sreću mnogima donesu
Vjerom u Krista.

Bugari, Česi, Moravljani k tome
Primaju od njih višnje svjetlo milo,
Narode mlade hitro oni vode
Crkvi u krilo.

Blaženi sveci s krunom zasluženom,
Nek plač vas naš i molitva nam gane:
Čuvajte dare predane namm od vas
U davne dane.

Vijekom nek sjaju svjetlom prave vjere
Sinova vaših kraji plemeniti,
Ko negda tako sveđer blagoslovom
Rim će im biti.

Ljudskoga roda, Stvoritelju, Spase,
Što blag nam dijeliš dobra prevelika,
Dobroti tvojoj u sve vijeke budi
Hvala i dika. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona  Postadoh poslužiteljem evanđelja po daru milosti Božje.

PSALAM 15 (14). Tko je pred Bogom dostojan?
Pristupiste gori Sionu i gradu Boga živoga (Heb 12, 22).

Gospodine, tko smije prebivati
u šatoru tvome, *
tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

Onaj samo tko živi čestito, *
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori, *
i ne kleveće jezikom;
koji bližnjem zla ne nanosi *
i ne sramoti susjeda svoga;

koji zlikovca prezire, *
a poštuje one što se boje Gospodina;
koji se zaklinje prijatelju, *
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu, *
i ne prima mita protiv nedužna.

Tko tako čini, *
pokolebat se neće dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona  Postadoh poslužiteljem evanđelja po daru milosti Božje.

2^ Antifona  Vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima.

PSALAM 112 (111). Blaženstvo pravednika
Kao djeca svjetlosti hodite! Plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina (Ef 5, 8-9).

Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
i koji uživa u naredbama njegovim;
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, *
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati, †
stalno je njegovo srce *
uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
neprijatelje svoje prezire.
On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
pravednost njegova ostaje dovijeka, *
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Ljutito će to gledati bezbožnik, †
škrgutat će zubima i venuti, *
propast će želja opakih.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona  Vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima.

3^ Antifona  Ovce će moje čut glas moj i postat će jedno stado i jedan pastir.

Hvalospjev (Otk 15, 3− 4). Poklonstvena pjesan

Velika su i čudesna djela tvoja, *
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
Kralju narodâ!
Tko da te se ne boji, Gospodine, o
tko da ne slavi Ime tvoje! *
Ti si jedini svet!
I zato svi će narodi doći o
i klanjati se pred tobom, *
jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona  Ovce će moje čut glas moj i postat će jedno stado i jedan pastir.

KRATKO ČITANJE (Heb 13, 7-9a.)

Spominjite se svojih glavara koji su vam navješćivali riječ Božju: promatrajući kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru. Isus Krist jučer i danas isti je − i uvijeke. Ne dajte se zanijeti različitim tuđim naucima!

KRATKI OTPJEV

R. Kazujte poganima * slavu Gospodnju.
Kazujte poganima  slavu Gospodnju.
O. Svim narodima čudesa njegova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kazujte poganima  slavu Gospodnju.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 46-55) Kliktaj duše u Gospodinu

Antifona U svetosti i pravednosti služili su Gospodinu u sve dane života svojega.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona U svetosti i pravednosti služili su Gospodinu u sve dane života svojega.

MOLBENICA

Hvalu iskažimo Kristu, dobrom pastiru, koji je za ovce svoje položio život i usrdno ga zamolimo:

Upravljaj, Gospodine, narod svoj.

Kriste, ti si u svetim svećenicima očitovao milosrđe i ljubav:
− ne prestani nikada po njima i na nama svoje milosrđe očitovati.
Ti službu pastira naših duša nastavljaš preko svojih zamjenika:
− daj nam uvijek predvodnika koji će nas tvojim putem voditi.
Ti si se u svetima svojim, vođama naroda, očitovao kao liječnik duše i tijela:
− ne prestani nam davati službenike života i svetosti.
Ti si ljubavlju i razboritošću svetaca svoj narod poučio:
− izgrađuj nas trajno u svetosti preko naših pastira.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si po svetoj braći Ćirilu i metodu slavenske narode obasjao svjetlom evanđelja. Daj da srcem prihvatimo tvoj nauk te budemo narod složan u pravoj vjeri i ispovijedanju tvog imena. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.