Srijeda – Večernja molitva – 14. NKG

Na kraju danaSrijeda – 14. NKG (C) – Večernja molitva

Jaki i Svemoćni Bože! Kako da Ti dovoljno zahvalim
za to što si me svojom dobrotom vodio kroz ovaj dan?
Dao si mi svagdašnji kruh i dalje si mi pomagao u
teškoćama dana. Neka Ti se dopadne moja slaba pohvala i moja siromašna zahvalnost. Nakon što je ovaj dan protekao, ne spominji se više mojih grijeha. Ostani uz mene sa svojim svjetlom, kada se hvata mrak. Kada si Ti uz mene, čega da se bojim? Pod Tvojim okriljem Isuse, želim usnuti utješena i u miru.

U ovoj noći budi mi štit i okrilje!
O Bože, Tvojom moći želiš me
sačuvati od grijeha i patnje,
od sotonine lukavosti i zavisti.
Hvala Ti na Tvojoj pomoći Isuse.

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)

Oglasi