SV. BONAVENTURA – SLUŽBA ČITANJA

SV. BONAVENTURA – SLUŽBA ČITANJA

SUBOTA  (14. NKG)
II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

HIMAN

Vječni i dobri Učitelju Kriste,
Zakone spasa ti donosiš svijetu;
Dobro svi znamo: jedini ti imaš
Riječi života.

Pastiru svijeta, zazivamo tebe,
Snagu daj riječi Zaručnice svoje,
Poruka njena stalno neka bude
Svjetiljka svijetu.

Podižeš nama učitelje vrle,
Presjajne zvijezde usred Crkve svoje,
Narod tvoj vjerni istini da uče
Sretnog života.

Hvala ti vječna, Učitelju dobri,
Crkvi ti svojoj dare Duha daješ:
Naukom svetim mudrih učitelja
Duh nam prosvijetli!

Pravednik ovaj što se danas slavi
Nek za nas moli, putnike i sluge.
Prispjeti daj nam, Bože, svima k tebi,
Svjetlosti vječnoj. Amen.

PSALMODIJA

Ps 136 (135). Vazmeni hvalospjev

Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

I.

Ant. 1. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
vječna je ljubav njegova!

Ant. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

II.

Ant. 2. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!

Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

III.

Ant. 3. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

R. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje.
O. Nauči me svojim stazama.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige Sirahove
(47, 12-25)

Povijest otaca: od Salomona do Jeroboama

Davida je mudar sin naslijedio, koji se, zbog njega, nadaleko proširio. Salomon kraljevaše u vrijeme mirno, i Bog mu dade mir odasvuda, da je uzmogao sazdati Dom imenu njegovu i podići vječno Svetište.
Kako li si mudar bio za svoje mladosti i prepun spoznaje poput rijeke! Prekrio si zemlju umom svojim i ispunio je tajanstvenim izrekama. Ime ti se pročulo do dalekih otoka i stekao si ljubav svojim mirom. Začudio si svijet pjesmama svojim, pričama, poslovicama i odgovorima.
U ime Gospodina Boga, koji se Bogom Izraela zove, nakupio si zlata kao kositra i namnožio srebra kao olova. A slabine si svoje potom priklonio ženama, i postao rob svog tijela. Ljagom si okaljao slavu svoju i oskvrnuo svoj rod, navukao si gnjev na porod svoj, i nevolju svojim potomcima.
Kraljevstvo se nadvoje rascijepilo: i od Efrajima izađe pobunjena vlast. Ipak Bog nije odbacio milosti svoje, niti je pogazio riječi svoje: izabranika svoga nije lišio potomstva, te nije istrijebio roda onom koji ga je ljubio, već je dao Ostatak Jakovu i domu Davidovu korijen od njega.
I počinuo je Salomon kraj otaca svojih, ostavivši jednog od svojih kao nasljednika, najglupljeg od čitava naroda, čovjeka bez razbora: Roboama, koji je savjetom svojim narod pobunio.
A zatim dođe Jeroboam, sin Nabatov, koji navede na grijeh Izraela i uputi Efrajima na put zloće. Od tada se njihovi grijesi toliko namnožiše te ih otjeraše iz zemlje njihove. Jer okušavahu svaku vrstu opačine, sve dok ih osveta ne snađe.

OTPJEV (Ez 37, 21. 22. 23. 24; Iv 10, 16)

R. Skupit ću sinove Izraelove, i oni više neće biti dva naroda i neće se više kaljati svojim kumirima. * I oni će biti moj narod i svima će im biti jedan pastir.
O. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem, i postat će jedno stado. * I oni.

DRUGO ČITANJE: Iz spisa sv. Bonaventure, Put duha k Bogu (7. pogl: 1.2.4.6)

Duh Sveti otkriva tajanstvenu mudrost

Krist je put i vrata. Krist je ljestve i vozilo, kao milost; koja je bila nad Kovčegom Božjim kovčegom  i otajstvo  vjekovima skriveno. Svatko tko se  obratiti Kristu, koji je naše pomirenje, sa svom pozornošću razmišlja  kako je visio na križu, s vjerom,  nadom i ljubavlju, s predanošću, divljenjem i radosti, s poštovanjem, zahvalno i radosno s njim slavi Pashu, to je kretanje; s  palicom križa oslobodi put iz pustinje Egipta. Tamo se hrani skrivenom manom, s Kristom odmara u grobu koji je mrtav samo prema vani. Ali i osjeća, koliko je to moguće u ovom životu, riječi koje je na križu rekao razbojniku, koji se obratio: Danas ćete biti sa mnom u raju.

Želi li čovjek, da taj prijelaz bude potpun, mora otpustiti svako razumsko razmišljanje te se sa svim osjećajima prigrliti Boga i Bog će ga preoblikovati.. To je misteriozna i izvanredna akcija, koju nitko ne zna, osim onoga koji ju prima; prima samo onaj koji tako želi; al možeželjeti samo onaj u komje zapaljena vatra Duha Svetoga  a, po kome je i Krist došao na svijet. Apostol kaže da je ova tajanstvena mudrost otkriva Duha Svetoga.

Ako želite znati kako se to događa, pitajte milost,  ne znanost; čežnju, ne razum; uzdižite se u molitvi, bez napora u čitanju; pitajte mladoženju, ne učitelja; Boga, a ne čovjeka; tamu, ne jasnoću;  ne ono što sja, nego vatru vatru koja raspiruje čovjeka potpuno i prinosi ga  Bogu  s izvanrednim milostima i najboljim gorućim raspoloženjem. Ta vatra je sam Bog  i to ognjište u Jeruzalemu i Krista ga raspaljuje sa žarom svoje teške patnje. To je uistinu osjećaju samo oni, koji kažu: raspećem je izabrao moju dušu, i smrt moje kosti. Svatko tko voli ovu smrt može vidjeti Boga, jer je to bez sumnje istina: Neću me vidjeti i nastaviti će dalje živjeti. Umremo li  i tako ulazimo u mrak, šutimo natovareni brigama, strastima i maštom; pođimo s raspetim Kristom s ovoga svijeta k Ocu,  da bi,kad vidimo Oca, rekli s Filipom: Dosta nam je; da budemo slušali Pavla: Dovoljna ti je moja milost; i da se budemo veselili s Davidom govoreći: Tijelo i duša mi tebi žude; ti, o Bože, ti si moj spasitelj  i moj dio na vijeke. Hvaljen, Gospodine Bože naših otaca, sada i zauvijek. Tako neka bude. Amen

OTPJEV(1 Iv  3, 24; Sir 1, 9.10)
Tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. * I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
Bog je stvorio mudrost u  Svetom Duhu. izlijeva ju na sve ljude i obdario njome one koji ga ljube* I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

MOLITVA

Bože, danas slavimo nebeski rođendan svetog biskupa Bonaventure. Daj da se kao i on trajno izgrađujemo u svetom nauku i rastemo u žaru ljubavi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi