PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA (15. NKG)

 

PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA (15. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama – *
on je Kralj slave!«

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

HIMAN

Već okrijepi nam tijelo san,
Iz ložnice se dižemo,
O Oče, Tebi pjevamo,
Pomozi nam u poslu tom!

Nek Tebe slavi prva riječ,
Nek Tebe traži srca plam,
Da s Tobom, Bože presveti,
Sva djela naša započnu.

Pred svjetlom tmine iščezle,
Od sunca noć se prepala,
I grijeha, što ga donijela,
S njom nestalo u svjetlosti.

Još smjerno Tebe molimo,
Ukloni svaku ljagu s nas,
I mi ćemi Ti pjevati,
Neprestano Te slaviti.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
u kraju vladaš vječitom. Amen.

Ili, po danu:

O Bože, svjetlo vječito,
O Trojice jedinstvena,
Mi slabašni Ti kličemo,
I usrdno Te molimo.

Mi vjerujemo dušom svom
U Boga Oca svevišnjeg,
U Krista Sina njegova
I Duha, njihov poljubac.

O Istino, O Ljubavi,
O Svrho, Srećo, Blaženstvo,
Vjerovat daj nam, nadat se
I ljubiti i postići.

Početak i Svršetak si,
Ti vrelo sveg si stvorenja,
Ti utjeha si jedina,
Ti nada svima sigurna.

Moć Tvoja svemu kadra je,
Ti jedin svima dostaješ,
Ti svjetlo si jedinstveno,
Ti zaufanih nagrada.

O Trojice preblažena,
O Oče, Sine, Duše svet,
Mi iz dna srca vapimo,
Priteci svima u pomoć. Amen.

PSALMODIJA

Ps 50 (49). Za bogoslužje u duhu i istini

Nisam došao dokinuti Zakon nego dopuniti (usp. Mt 5,17)

I.

Ant. 1. Bog naš dolazi i ne šuti.

Bog nad bogovima, Gospodin, govori i zove zemlju *
od izlaza sunčeva do zalaza.
Siona predivnog Bog zablista: *
Bog naš dolazi i ne šuti.
pred njim ide oganj što proždire, *
oko njega silna bjesni oluja.
On zove nebesa odozgo i zemlju *
da sudi narodu svojemu:
uberite mi sve pobožnike *
koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše’«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu – *
on je Bog sudac!

Ant.  Bog naš dolazi i ne šuti.

II.

Ant. 2. Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu.

»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti, †
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe: *
ja, Bog — Bog tvoj!
Ne korim te zbog žrtava tvojih — *
paljenice su tvoje svagda preda mnom.
Neću od doma tvog uzeti junca, *
ni jaraca iz tvojih torova:
ta moje su sve životinje šumske, *
tisuće zvjeradi u gorama mojim.
Znam sve ptice nebeske, *
moje je sve što se miče u poljima.
Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, *
jer moja je zemlja i sve što je ispunja.
Zar da ja jedem meso bikova *
‘li da pijem krv jaraca?
Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, *
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
‘zazovi me u dan tjeskobe: *
oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.«

Ant. Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu.

III.

Ant. 3. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva; poznavanje Boga, ne paljenice.

A grešniku Bog progovara: †
»Što nabrajaš naredbe moje, *
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija, *
te riječi moje za leda bacaš?
Kad tata vidiš, s njime se bratimiš *
i družiš se s preljubnicima.
Svoja si usta predao pakosti, *
a jezik ti plete prijevare.
U društvu na brata govoriš *
i kaljaš sina matere svoje.
Sve si to učinio, a ja da šutim? †
Zar misliš da sam ja tebi sličan? *
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«
Shvatite ovo, svi vi koji Boga zaboraviste *
da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće.
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: †
i onomu koji hodi stazama pravim — *
njemu ću pokazati spasenje svoje.

Ant. 3. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva; poznavanje Boga, ne paljenice.

R. Slušaj, narode moj, ja ću govoriti.
O. Bog – Bog tvoj ja sam.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve knjige o Kraljevima
(18, 16b-40)

Ilijina pobjeda na Baalovim prorocima

Tih dana Ahab pođe u susret Iliji. Kad Ahab ugleda Iliju, reče mu: »Jesi li ti onaj koji upropašćuješ Izraela?« Ilija odgovori: »Ne upropašćujem ja Izraela, nego ti i tvoja obitelj, jer ste ostavili Jahvu, a ti si sljedbenik Baala. Sada sakupi sav Izrael preda me na gori Karmelu i četiri stotine pedeset proroka Baalovih koji jedu za stolom Izebelinim.«
Ahab pozva sve sinove Izraelove i sakupi proroke na gori Karmelu. Ilija pristupi svemu narodu i reče: »Dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega.« A narod mu nije ništa odgovorio. Ilija nastavi: »Ja sam još jedini ostao kao prorok Jahvin, a Baalovih je proroka četiri stotine i pedeset. Dajte nam dva junca. Neka oni izaberu sebi jednoga, neka ga sasijeku i stave na drva, ali neka ne podmeću ognja. Ja ću spremiti drugoga junca i neću podmetati ognja. Vi zazovite ime svoga boga, a ja ću zazvati ime Jahvino: bog koji odgovori ognjem pravi je Bog.« Sav narod odgovori: »Dobro!«
Potom reče Ilija prorocima Baalovim: »Izaberite sebi jednoga junca i počnite, jer vas je mnogo više. Zazovite ime svoga boga, ali ne stavljajte ognja.«
Oni uzeše junca koji je njima pripao i pripremiše ga. Zazivali su ime Baalovo od jutra do podne govoreći: »O Baale, usliši nas!« Ali nije bilo ni glasa ni odgovora. I skakahu i prigibahu koljena pred žrtvenikom koji su načinili.
U podne im se Ilija naruga i reče: »Glasnije vičite, jer on je bog; zauzet je, ili ima posla, ili je na putu; možda spava pa ga treba probuditi!« A oni okrenuše vikati još glasnije i parati se noževima i sulicama, kako je u njih običaj, sve dok ih nije oblila krv. Kad je prošlo podne, pali su u bunilo i bjesnjeli sve dok nije bilo vrijeme da se prinese žrtva; ali nije bilo nikakva glasa ni odgovora niti znaka da ih tkogod sluša.
Tada Ilija reče svemu narodu: »Priđite k meni!« I sav mu narod pristupi. On popravi žrtvenik Jahvin koji bijaše srušen. Ilija uze dvanaest kamenova prema broju plemena sinova Jakova, kome je Bog rekao: »Izrael će biti ime tvoje!« I sagradi od toga kamenja žrtvenik imenu Jahvinu i iskopa jarak oko žrtvenika, širok da bi se mogle posijati dvije mjere pšenice. Složi drva, rasiječe junca i stavi ga na drva.Tada reče: »Napunite vodom četiri vrča i izlijte na paljenicu i na drva!« Učiniše tako. Zapovjedi im: »Ponovite«, i oni ponoviše. Tada reče: »Učinite i treći put.« Oni tako i treći put. Voda je tekla oko žrtvenika i jarak se ispunio vodom.
Kad bijaše vrijeme da se prinese žrtva, pristupi prorok Ilija i reče: »Jahve, Bože Abrahamov, Izakov i Izraelov, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da sam po zapovijedi tvojoj učinio sve ovo. Usliši me, Jahve; usliši me, da bi sav ovaj narod znao da si ti, Jahve, Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca.«
I oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vodu u jarku isuši. Sav narod se uplaši, ljudi padoše ničice i rekoše: »Jahve je Bog! Jahve je Bog!« Ilija im reče: »Pohvatajte proroke Baalove da nijedan od njih ne utekne!« I oni ih pohvataše. Ilija ih odvede do potoka Kišona i ondje ih pobi.

OTPJEV (1 Kraljevima 18, 21; Mt 6, 24)

R. Ilija pristupi svemu narodu i reče: »Dokle ćete hramati na obje strane? * Ako je Jahve Bog, slijedite ga
O. Nitko ne može služiti dvojici gospodara, ne možete služiti Bogu i bogatstvu.* Ako je Jahve Bog, slijedite ga!

 

DRUGO ČITANJE: Iz Rasprave O Kajinu i Abelu, svetog Ambrozija, biskupa

(Knj. 1, 9, 34. 38-39; CSEL 32, 369. 371-372)

Poglavito valja moliti za cijelo tijelo Crkve

Prinesi Bogu žrtvu hvalbenu, ispuni Višnjemu zavjete svoje! Hvaliti Boga znači učiniti i ispuniti zavjet. Zato se i onaj Samarijanac stavlja pred ostale jer je s ostalih devet gubavaca po Božjem nalogu očišćen od gube i jedini se vratio Kristu te uzveličao Boga i zahvalio mu. O njemu Isus kaže: Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu osim ovog tuđinca. A njemu reče: Ustani i idi jer te je tvoja vjera spasila.
Gospodin te je Isus božanski poučio o dobroti Oca koji je znao dobra davati, da ono što je dobro od Dobio- ga moliš. Uporno i često je poticao na molitvu, ne da nastavljamo dosadnu molitvu, već da često ali usrdno molimo. Kod duge naime molitve mnogo se toga nađe uzaludnog, a kod molitve koja se obavlja više puta na dan gotovo i nema nemarnosti.
Zatim potiče da, dok sam za sebe moliš oproštenje, i drugima ga udjeljuješ, i tako svoju molitvu preporučaš glasom svoga djela. Apostol ujedno uči da moramo moliti bez srdžbe i raspravljanja, da se za vrijeme molitve ne uznemiruješ i da je ne prekidaš bez razloga. Uči nas također da moramo moliti na svakome mjestu, jer Spasitelj kaže: Uđi u svoju sobu.
No, shvati da to nije soba okružena zidovima koji tvoje tijelo ograđuju, već soba koja je u tebi, u koju se zatvaraju tvoje misli, gdje se nalaze tvoji osjećaji. Ta soba tvoje molitve svagda je s tobom, vazda je tajna i o njoj sudi jedino Bog.
Poučeni smo nadalje da se molimo poglavito za narod, to jest, za cijelo tijelo, za sve udove tvoje Majke, a to je znak uzajamne ljubavi. Ako naime za sebe moliš, onda ćeš moliti samo za sebe. Ako pojedinci samo za sebe mole, onda je manja milost grešnika negoli zagovornika. A sada kad pojedinci mole za sve, onda svi mole također za pojedince.
Dakle, da zaključimo. Ako samo za sebe moliš, kako rekosmo, onda ćeš se sam za sebe moliti. Ako moliš za sve, svi će za tebe moliti. Jer i ti si u svima. Velika je zasluga da se molitvama pojedinaca pridaju pojedincima prošnje svega puka. U tome nema preuzetnosti, već je veća poniznost, i plod je obilatiji.

OTPJEV (Ps 61, 2-3. 6)

R. O Bože, vapaj mi poslušaj, čuj molitvu moju! * S kraja zemlje vapijem k tebi.
O. Jer ti, Bože, usliši zavjete moje, dade mi baštinu onih što ime ti štuju. * S kraja zemlje.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi