ŽELJA I POZDRAV

ŽELJA I POZDRAV
A sam Gospodin mira
dao vam mir zauvijek
i na svaki način!
Gospodin sa svima vama!
Pozdrav mojom rukom,
Pavlovom.
Ovo je znak u svakoj poslanici:
ovako pišem.
Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama!
2 Sol 3. 1

Oglasi

Molitva svetom Iliji

Molitva svetom Iliji

Gospodine, ti si se proroku Iliji objavio u šutnji i samoći:
pomozi i nama da, slobodni od svega što nas priječi,
čujemo tvoj glas i da te uvijek tražimo i nalazimo, molimo te.

Gospodine, ti si Iliju proroka na putu prema Horebu ispunio snagom:
udijeli i nama da, ojačani Tijelom i Krvlju Kristovom,
stalno hrlimo tebi u susret, molimo te.

Gospodine, ti si se Iliji objavio u šapatu laganog lahora:
daj da u pažljivoj šutnji i spremnoj poučljivosti razumijemo
i najblaža nadahnuća Duha Svetoga, molimo te.

Gospodine, potaknut Ilijinom molitvom na gori Karmelu, dao si s neba spasonosnu kišu: ispuni i nas duhom molitve te svijetu izmolimo kišu tvojih darova, molimo te. Nastavi čitati

Sveti Ilija

Sveti Ilija prorok

Sveti Ilija je jedan od najvećih proroka Staroga Zavjeta. Koliko je bio velik i kao takav u narodu čašćen i cijenjen pokazuje i sam Isus na Gori Preobraženja kad su se ukazali s jedne strane njegove Mojsije a s druge Ilija.

Bogovidac, čudotvorac, branitelj vjere Božje, sv. Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide anđele Božje oko djeteta, kako ognjem dijete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogomdane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u razmisljanju o Bogu i Nastavi čitati

15. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (I)

XV. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
15. NKG (I) – Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: Izl 3,13-20; Ps 105,1.5.8-9.24-27; Mt 11,28-30

Prvo čitanje: Izl 3, 13-20
JA SAM KOJI JESAM. »JA JESAM« posla me k vama.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Pošto je Mojsije čuo glas Gospodnji iz grma, upita: »Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitaju: Kako mu je ime? — što ću im odgovoriti?« Bog reče Mojsiju: »JA SAM KOJI JESAM!«. I nastavi: »Ovako kaži Izraelcima: ‘JA JESAM posla me k vama.’« Još reče Bog Mojsiju: »Kaži Izraelcima ovako: ONAJ KOJI JEST — JAHVE, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, poslao me k vama. To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.«
»Idi, skupi starješine Izraelaca pa im kaži: Jahve, Bog otaca — Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev — objavio mi se i rekao mi: Pohodio sam vas i razabrao što vam se čini u Egiptu. Odlučio sam vas izvesti iz egipatske bijede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca — u zemlju kojom teče med i mlijeko! Oni će te poslušati. Onda pođi sa starješinama Izraelaca k egipatskom kralju i reci mu: ‘Došao nam u susret Jahve, Bog Hebreja. Pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju, da ondje prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svojemu.’ Znam ja da vas egipatski kralj neće pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom. Zato ću ja pružiti svoju šaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim čudesima što ću ih u njemu izvesti. Poslije će vas pustiti.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati