NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (16. NKG)

NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (16. NKG)

IV. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

HIMAN
U prvi dan u koji svijet
Božanska stvori Trojica,
U koji Stvorac uskrsnuv
Nadvlada smrt i spasi nas.

Čuj, Bože, našu molitvu
I pruži svoju desnicu,
Od mrlja svih nas očisti,
Za rajske dvore pripravi.

Sve nas što sada pjevamo
U ove sate jutarnje,
Tvoj sveti dan započinjuć,
Nadari blagim darima.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

Ili, po danu:
Zdravo, dane, dana slavo,
Sretni dane uskrsnuća,
Uskrsli, gle, tebe kruni
Svojom slavom, dane prvi!

Svjetlost jarka slijepim sinu,
Porobljen je pako kleti,
Smrt je kobna pobijeđena,
Nebo, zemlja pomireni.

Kletva grijeha iskonskoga
Pritisla je zemlju cijelu,
Ali milost pritekla je
Palom rodu Adamovu.

Sila Božja, Božja mudrost
Srdžbu smiri samilošću:
Ljubav Božja prevelika
Sina svoga na svijet posla.

Paklu lance silne slomi,
Obnovi sve čovječanstvo:
Ovcu svoju Pastir Dobri
U tor nosi na ramenu.

Nastaje mir po sve svijetu,
Savezi se svuda šire,
Pobjedniku Kristu pjeva:
Hvala Bogu! Aleluja!

Smrt je danas pobijeđena:
Pobjedna nek pjesma ori:
Slava Bogu na visini,
Mir na zemlji neka vlada. Amen.

PSALMODIJA

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebu (Sv. Irenej).

Ant. 1. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Spasitelju svome, aleluja.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama – *
on je Kralj slave!«

Ant. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Spasitelju svome, aleluja.

Ps 66 (65). Zahvalnica za oslobođenje

O Gospodinovu uskrsnuću i o obraćenju pogana (Hezihije).

I.

Ant. 2. Blagoslivljajte, narodi, Boga našega, on je duši našoj darovao život, aleluja.

Kliči Bogu, sva zemljo, +
opjevaj slavu imena njegova, *
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: “Kako su potresna djela tvoja! *
Zbog velike sile tvoje dušmani ti laskaju.
Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva, *
neka pjeva tvom imenu!”

Dođite i gledajte djela Božja: *
čuda učini među sinovima ljudskim.
On pretvori more u zemlju suhu +
te rijeku pregaziše.  *
Stog` se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom, +
oči mu paze na narode *
da se ne izdignu ljudi buntovni.

Blagoslivljajte, narodi, Boga našega, *
razglašujte hvalu njegovu!
Našoj je duši darovao život *
i ne dade da nam posrne noga.

Iskušavao si nas teško, Bože, *
iskušavao ognjem kao srebro.
Pustio si da u zamku padnemo, *
stisnuo lancima bokove naše.
Pustio si da nam zajašu za vrat: +
prošli smo kroz oganj i vodu, *
onda si pustio da odahnemo.

Ant. Blagoslivljajte, narodi, Boga našega, on je duši našoj darovao život, aleluja.

II.

Ant. 3. Čujte, svi koji se Boga bojite, što učini duši mojoj, aleluja.

S paljenicama ću u Dom tvoj ući, *
zavjete ispuniti pred tobom
što ih obećaše usne moje, *
što ih usta moja u tjeskobi obrekoše.
Prinijet ću ti paljenice pretile +
s kadom ovnova, *
žrtvovati volove i jarad.

Dođite, počujte, koji se Boga bojite, *
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Na svoja sam usta njega zvao, *
jezikom ga hvalio.
Da sam u srcu na zlo mislio, *
ne bi uslišio Gospod.
No Bog me uslišio: *
obazro se na glas molitve moje.

Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, *
naklonosti ne odvrati od mene!

Ant. Čujte, svi koji se Boga bojite, što učini duši mojoj, aleluja.

R. Živa je i djelotvorna riječ Božja.
O. Oštrija je od svakoga dvosjekla mača.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Početak Prve poslanice blaženoga Pavla apostola Solunjanima
(1, 1 – 2, 12)

Pavlova povezanost s Crkvom u Solunu

Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim.
Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji.
Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.
Sami doista znate, braćo: naš dolazak k vama nije bio uzaludan. Naprotiv, i pošto smo, kako znate, u Filipima trpjeli i bili pogrđeni, odvažismo se u Bogu našemu iznijeti vam, uz tešku borbu, evanđelje Božje. Uistinu, naše poticanje ne proistječe iz zablude, ni nečistoće, ni prijevare, nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evanđelje, tako ga i navješćujemo – ne kao da želimo ugoditi ljudima, nego Bogu koji prosuđuje srca naša. Nikada se zaista kako znate, ne poslužismo ni laskavom riječju ni – Bog nam je svjedok – prikrivenom pohlepom. Niti smo od ljudi iskali slavu – ni od vas, ni od drugih – premda smo se mogli nametnuti kao Kristovi apostoli. Ali bili smo među vama nježni kao majka što hrani i njeguje svoju djecu. Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše jer ste nam omiljeli.
Sjećate se doista, braćo, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evanđelje Božje i radili noću i danju da ne bismo opteretili koga od vas. Svjedoci ste vi i Bog kako smo se sveto, pravedno i besprijekorno vladali prema vama, vjernicima. Kao što znate, svakoga smo od vas kao otac svoju djecu, poticali, sokolili i zaklinjali da živite dostojno Boga koji vas pozva u svoje kraljevstvo i slavu.

OTPJEV (1 Sol 1, 9; 3, 12. 13)

R. Obratili ste se k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinitomu, i ičcekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, * koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.
O. Vama Gospodin dao te obilovali ljubavlju i učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta o dolasku Gospodina. * Koji nas izbavlja.

DRUGO ČITANJE: Iz Poslanice Smirnjanima svetoga Ignacija Antiohijskog, biskupa i mučenika
(Br. 1-4, 1: Funk 1, 235-237)

Krist nas je pozvao u svoje slavno kraljevstvo

Ignacije, koji se zove i Bogonosac, u čistom duhu i riječi Božjoj srdačno pozdravlja Crkvu u Smirni u Aziji. To je Crkva Boga Oca i ljubljenoga njegova Sina Isusa Krista. Postigla je po njihovu milosrđu svaki dar, puna je vjere i ljubavi, nije joj uskraćena nijedna milost, vrlo je mila Bogu i plodna je svetošću. Slavim Isusa Krista Boga koji vas je obdario takvom mudrošću. Primijetio sam da ste potpuno savršeni i čvrsti u vjeri, kao da su vam tijelo i duša čavlima pribijeni na križ Gospodina Isusa Krista, da ste postojani u ljubavi po snazi Kristove krvi, da čvrsto vjerujete u našega Gospodina koji je rođen po tijelu od potomstva Davidova, u Sina Božjega po volji i moći Božjoj, doista rođenog od Djevice, krštenog od Ivana, da se ispuni sve što je pravo. Pod Poncijem Pilatom i četverovlasnikom Herodom uistinu je za nas čavlima pribijen na križ (po Njegovoj božanskoj i svetoj muci mi smo ono što jesmo), da svojim uskrsnućem za sve vjekove podigne u jednom jedincatom tijelu svoje Crkve barjak pobjede svojim svetima i vjernima, kako medu Židovima tako i medu poganima.
Sve je to pretrpio radi nas da postignemo spasenje. A stvarno je trpio, kao što je stvarno i sam sebe uskrisio.
Znam da je i poslije uskrsnuća živio u tijelu, a vjerujem da živi još i sada. Kad je došao Petru i njegovim drugovima, rekao je: Pogledajte, opipajte me i vidite da nisam bestjelesni duh. I odmah Ga dotakoše i povjeravaše, te se združiše s njegovim tijelom i duhom. To je razlog zašto prezreše i pobijediše i samu smrt. Poslije uskrsnuća s njima je jeo i pio kao pravi pravcati čovjek, premda je duhom bio sjedinjem s Ocem.
Predragi, podsjećam vas na to iako znam da isto znate i vjerujete.

OTPJEV (Gal 2, 19-20)

R. Zakonu ja umrijeh da Bogu živim. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega, * koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.
O. S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. * Koji me ljubio.

HIMAN – TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali  * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni  Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš  zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati  nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Gospodine, Bože naš, daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi