SV. JOAKIM I ANA – SLUŽBA ČITANJA

SV. JOAKIM I ANA – SLUŽBA ČITANJA

Psalmi  od srijede IV. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu koji je divan u svetima svojim.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu koji je divan u svetima svojim.

HIMAN

Sveta lozo Davidova,
Joakime, sretni oče,
S dragom ženom svetom Anom
večernje nam hvale primi.

Vrli mužu, sretna majko,
Marijini roditelji!
Abrahamov dični rode,
Naroda svih blagoslove!

Ljubav vaša svijetu rodi
Čistu Majku Isusovu:
Novo doba s njome svanu,
Novi svijet se s njime rađa.

Slava tebi, Višnji Oče,
Hvala tebi, Božji Sine,
Svaka čast i Duhu Svetom
U sve vijeke vijeka. Amen.

PSALMODIJA

Ps 103 (102). Pjesan Božjem milosrđu

“Darom premilosrdnog srca Boga našega pohodilo nas Mlado sunce s visine.” (Lk 1,78)

I.

Ant. 1. Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstava njegovih.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,*
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj dušo moja, Gospodina, *
i ne zaboravi dobročinstava njegovih.
on ti otpušta sve grijehe tvoje, *
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti izbavlja život, *
kruni te dobrotom i nježnošću;
život ti ispunja dobrima, *
ko orlu ti se mladost obnavlja. −

Gospodin čini pravedna djela *
i potlačenima vraća pravicu.
Mojsiju objavi putove svoje *
sinovima lzraelovim djela svoja.

Ant. Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstava njegovih.

II.

Ant. 2. Kako je otac nježan prema sinovima tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje.

Milosrdan je i milostiv Gospodin, *
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv,
Jarostan nije za vječna vremena *
niti dovijeka plamti srdžba njegova.
Ne postupa s nama po grijesima našim *
niti nam plaća po našim krivnjama.

Jer kako je nebo visoko nad zemljom, *
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada, *
tako udaljuje od nas bezakonja naša.
Kako je otac nježan prema sinovima, *
tako je Gospodin nježan prema onima
što ga se boje.

Jer dobro zna kako smo sazdani, *
spominje se da smo prašina.
Dani su čovjekovi kao sijeno, *
cvate ko cvijetak na njivi;
jedva ga dotakne vjetar, i već ga nema, *
ne pamti ga više ni mjesto njegovo.

Ant. Kako je otac nježan prema sinovima, tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje.

III.

Ant. Blagoslivljajte Gospodina, sva djela njegova.

Al’ ljubav Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje, *
i njegova pravda nad sinovima sinova,
nad onima što njegov Savez čuvaju *
i pamte mu zapovijedi da ih izvrše.
Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje, *
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi, †
vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove, *
poslušni riječi njegovoj!
Blagoslivljajte Gospodina, sve vojske njegove, *
sluge njegove koje činite volju njegovu!
Blagoslivljajte Gospodina, sva djela njegova, †
na svakome mjestu vlasti njegove: *
blagoslivljaj Gospodina, dušo moja!

Ant. Blagoslivljajte Gospodina, sva djela njegova.

R. Pokaži mi, Gospodine, put odredaba svojih.
O. I o čudesima ću tvojim razmišljati.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Druge poslanice Korinćanima blaženoga Pavla, apostola
(3, 7 – 4, 4)

Slava službe novog saveza

Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova, koliko li će slavnija biti služba Duha. Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti. I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom. Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.
Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću, a ne kao Mojsije, koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga. Ali otvrdnu im pamet. Doista, do dana današnjega zastire taj prijevjes čitanje Staroga zavjeta: nije im otkriveno da je u Kristu prestao. Naprotiv, kad god se čita Mojsije, do danas prijevjes zastire srce njihovo.
Ali kad se Izrael obrati Gospodinu, skinut će se prijevjes. Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku – iz slave u slavu.

Zato, budući da po milosrđu imamo ovu službu, ne malakšemo. Ali odrekosmo se sramotnoga prikrivanja: ne nastupamo lukavo niti izopačujemo riječ Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom. Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju: u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja

OTPJEV (2 Kor 3, 18; Flp 3, 3)

R. A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo  * u istu sliku – iz slave u slavu.
O. Mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dičimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo, * u istu sliku – iz slave u slavu.

DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetog Ivana Damašćanskog, biskupa
(Govor 6, Rođenje B. D. Marije, 2. 4. 5. 6: PG 96, 667-670)

Po plodovima ćete ih njihovim poznati

Budući da je trebalo da Ana rodi Bogorodicu Djevicu, narav se ne usudi preteći klicu milosti, već ostade bez ploda sve dok milost ne proizvede svoj rod. Bilo je naime nužno da se rodi prvorođena, jer će se iz nje roditi prvorođeni od svakog stvorenja. U njemu je sve sazdano.
Blaženi paru, Joakime i Ano! Sve stvoreno s vama je povezano. Ono je preko vas prikazalo Stvoritelju najdragocjeniji dar od svih darova – čistu majku koja bi jedina dostojna Stvoritelja.
Veseli se, Ano, neplodna, koja ne rađaš: provali od veselja i viči koja nisi plodna. Raduj se, Joakime, jer od tvoje nam je kćeri rođeno dijete, i sin nam je dan, i njegovo će ime biti ime velikog savjeta, spasenja svega svijeta, Anđeo, Bog jaki. Taj je dječak Bog.
Blaženi paru sasvim neokaljani, Joakime i Ano! Poznajemo vas po plodu utrobe vaše, kako to negdje Gospodin reče: Po plodovima ćete ih njihovim poznati. Nadin reče: Po plodovima ćete ih njihovim poznati. Način svog života tako ste uredili kako bijaše milo Bogu i čin svog života tako ste uredili kako bijaše milo Bogu i dostojno one koja je iz vas niknula. Svojim ste čistim i svetim življenjem iznijeli na svjetlo ogrlicu djevičanstva, to jest onu koja će biti djevicom prije poroda, u porodu i nakon poroda. Onu, rekoh, koja će – jedina – uvijek njegovati djevičanstvo i u pameti, i u duši, i u tijelu.
O prečisti paru, Joakime i Ano! Vi opsluživaste čistoću koju propisuje naravni zakon i po Bogu postigoste što nadilazi narav: rodili ste svetu Bogorodicu koja ne pozna muža! Pobožno i sveto živeći u ljudskoj naravi rodili ste kćer koja nadilazi anđele i sada im je gospodarica. O najkransnija i najmilija djevojko! O kćeri Adamova i majko Božja! Blaženi bokovi i utroba iz koje si niknula! Blažene ruke što su te nosile. Blažene usne tvojih roditelja, kojima si dopustila da uživaju u čistim poljupcima, da bi u svemu uvijek njegovala djevičanstvo! Kliči Bogu sva zemljo, pjevaj, poskakuj od veselja i kliči psalme. Podignite svoj glas, smjelo podignite – nemojte se bojati.

OTPJEV (Usp. Lk 2, 37. 38; 7, 16)

R. Postovima i molitvama danju su i noću služili Gospodinu, * iščekujući otkupljenje Izraela.
O. Molili su Boga da pohodi svoj narod. * Iščekujući.

MOLITVA

Gospodine, Bože otaca naših! Svetom Joakimu i Ani dao si milost da budu roditelji majke tvoga utjelovljenog Sina. Njihovim zagovorom daj nam postići spasenje što si ga obećao svome narodu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi