SV. JOAKIM I ANA – VEČERNJA

SV. JOAKIM I ANA – VEČERNJA

psalmi od srijede IV. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Sveta lozo Davidova,
Joakime, sretni oče,
S dragom ženom svetom Anom
večernje nam hvale primi.

Vrli mužu, sretna majko,
Marijini roditelji!
Abrahamov dični rode,
Naroda svih blagoslove!

Ljubav vaša svijetu rodi
Čistu Majku Isusovu:
Novo doba s njome svanu,
Novi svijet se s njime rađa.

Slava tebi, Višnji Oče,
Hvala tebi, Božji Sine,
Svaka čast i Duhu Svetom
U sve vijeke vijeka. Amen.

PSALMODIJA

Ps 139 (138), 1-18, 23-24. Pohvala Sveznajućega

Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom? (Rim 11, 34).

Ant. 1. Znanje tvoje, Gospodine, odveć mi je čudesno.

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, †
ti znaš kada sjednem i kada ustanem, *
izdaleka ti već misli moje poznaješ.
Hodam li ili ležim, sve ti vidiš, *
znani su ti svi moji putovi.
Riječ mi još nije na jezik došla, *
a ti, Gospodine, sve već znadeš.
S leđa i s lica ti me obuhvaćaš, *
na mene si ruku svoju stavio.
Znanje to odveć mi je čudesno, *
previsoko da bih ga dokučio.

Kamo da idem od duha tvojega, *
i kamo da od tvog lica pobjegnem?
Ako se na nebo popnem, ondje si, *
ako u Podzemlje legnem i ondje si.
Uzmem li krila zorina *
pa se naselim moru na kraj,
i ondje bi me ruka tvoja vodila, *
desnica bi me tvoja držala.
Reknem li:  »Nek me barem tmine zakriju, *
i nek me noć umjesto svjetla okruži! «
ni tmina tebi neće biti tamna: †
noć sjaji kao dan *
i tama kao svjetlost.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Znanje tvoje, Gospodine, odveć mi je čudesno.

II

Ant. 2. Ja, Gospodin, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju.

Jer ti si moje stvorio bubrege, *
satkao me u krilu majčinu.
Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, *
što su djela tvoja predivna.

Dušu moju do dna si poznavao, *
kosti moje ne bjehu ti sakrite
dok nastajah u tajnosti, *
otkan u dubini zemlje.

Oči tvoje već tada gledahu djela moja, †
sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: *
dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.

Kako su mi, Bože, naumi tvoji nedokučivi, *
kako li je neprocjenjiv zbroj njihov.
Da ih brojim? Više ih je nego pijeska! *
Dođem li im do kraja, ti mi preostaješ!

Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, *
iskušaj me i upoznaj misli moje:
pogledaj, ne idem li putem pogubnim, *
i povedi me putem vječnim!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Ja, Gospodin, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20).
Prvorođenac, prije svakog stvorenja, i Prvorođenac od mrtvih

Ant. 3. U njemu je sve stvoreno i sve stoji u njemu.

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno: †
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.
On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
– uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.  Amen.

Ant. U njemu je sve stvoreno i sve stoji u njemu.

KRATKO ČITANJE (Rim 9, 4-5)

Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i Slava, i Savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja; njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.

KRATKI OTPJEV

R. Prihvati Izraela, slugu svoga, * spomenu se dobrote svoje. Prihvati.
O. Kako obeća ocima našim. * Spomenu se dobrote svoje. Slava Ocu. Prihvati.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Slavni Jišajev izdanak izvede ljupku mladicu iz koje je iznikao cvijet pun divnog mirisa.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Slavni Jišajev izdanak izvede ljupku mladicu iz koje je iznikao cvijet pun divnog mirisa.

PROŠNJE

Pomolimo se Ocu, izvoru svake svetosti, da po primjeru i zagovoru svetih i nas privede svetome životu:

Budimo sveti, jer ti si svet.

Oče sveti, htio si da se zovemo i da budemo tvoja djeca:
– daj da te po svemu krugu zemaljskom slavi sveta Crkva.
Oče sveti, htio si da hodimo čestito i u svemu tebi ugađamo:
– daj da budemo plodni dobrim djelima.
Oče sveti, u Kristu si nas sa sobom pomirio:
– čuvaj nas u svoje ime da svi budedmo jedno.
Oče sveti, na nebesku si nas gozbu pozvao:
– daj i nama po kruhu koji s neba silazi da uzmognemo postići puninu ljubavi prema tebi i braći ljudima.
Oče sveti, svim grešnicima otpusti krivnju
– i pokojne dovedi k svjetlu svoga lica.

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine, Bože otaca naših! Svetom Joakimu i Ani dao si milost da budu roditelji majke tvoga utjelovljenog Sina. Njihovim zagovorom daj nam postići spasenje što si ga obećao svome narodu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi