Četvrtak – Jutarnja molitva – 16. NKG

 Četvrtak – Jutarnja molitva -16. NKG
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

O BOŽE, HOĆU LI JA IKADA BITI PRVA? –
Počela sam dolaziti k Tebi, ali sam otkrila Tebe koji dolaziš meni.
Željela sam potrčati prema Tebi, ali sam otkrila Tebe koji već trčiš prema meni.
Željela sam Te čekati, ali sam vidjela da Ti čekaš mene.
Željela sam Te tražiti, ali sam otkrila da Ti mene tražiš.
Mislila sam: „Našla sam Te“, ali Ti si našao mene.
Željela sam Ti reći: „Volim Te“, ali čula sam Tebe koji govoriš: „Volim Te“.
Željela sam Tebe izabrati, ali Ti si prvi izabrao mene.
Željela sam Ti pisati, ali sam od Tebe dobila Pismo.
Željela sam živjeti u Tebi, ali sam otkrila da Ti živiš u meni.
Željela sam Te moliti za oproštenje, ali sam otkrila da mi već opraštaš.
Željela sam Ti se predati, ali sam otkrila da mi se Ti već daruješ.
Željela sam Ti ponuditi svoje prijateljstvo, ali sam otkrila da Ti meni
nudiš svoje prijateljstvo. Željela sam Te prva zazvati: „Abba! Oče!“,
ali sam čula da me Ti već zoveš: „Dijete moje!“
Željela sam Ti otkriti svoju nutrinu, ali Ti si mi već otkrivao svoj nutarnji život.
Željela sam Te pozvati u svoj život, ali primila sam Tvoj poziv da uđem u Tvoj život. Željela sam se radovati zbog moga povratka, ali Ti si se već radovao
jer sam se vratila.
O BOŽE, HOĆU LI JA IKADA BITI PRVA?

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen.
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Oglasi