SV. MARTA – SLUŽBA ČITANJA

SV. MARTA – SLUŽBA ČITANJA

Psalmi od sobote IV. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu koji je divan u svetima svojim.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu koji je divan u svetima svojim.

HIMAN

Hvala tebi, Marta,
Gostoljubna ženo,
Što ugosti Krista,
Spasitelja svijeta.

Učitelja dvoriš,
Poruku mu slušaš:
Slušaj što ti veli,
Riječi k srcu primi!

“Brineš se za mnogo –
Potrebno je jedno:
Marija je bolji
Izabrala dio”.

Marija uz brata
Isusu do nogu
Riječi Božje sluša
Djelom da ih vrši.

Zajedno sa sestrom
Na dan uskrsnuća
Grobu rano hitiš
Pomazati Tijelo.

U Bogu nam moli
Srce uvijek spremno
Da ugosti Krista,
Našeg prijatelja.

Tebi, slavno Trojstvo,
Budi vječna slava:
U dom svoj nas primi
Za domare svoje. Amen.

PSALMODIJA

Ps 50 (49). Za bogoslužje u duhu i istini

Nisam došao dokinuti Zakon nego dopuniti (usp. Mt 5,17)

I.

Ant. 1. Gospodin zove nebesa odozgo i zemlju da sudi svome narodu.

Bog nad bogovima, Gospodin, govori i zove zemlju *
od izlaza sunčeva do zalaza.
Sa Siona predivnog Bog zablista: *
Bog naš dolazi i ne šuti.
pred njim ide oganj što proždire, *
oko njega silna bjesni oluja.
On zove nebesa odozgo i zemlju *
da sudi narodu svojemu:
uberite mi sve pobožnike *
koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše’«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu − *
on je Bog sudac!

Ant. Gospodin zove nebesa odozgo i zemlju da sudi svome narodu.

II.

Ant. 2. Zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te.

»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti, †
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe: *
ja, Bog — Bog tvoj!
Ne korim te zbog žrtava tvojih — *
paljenice su tvoje svagda preda mnom.
Neću od doma tvog uzeti junca, *
ni jaraca iz tvojih torova:
ta moje su sve životinje šumske, *
tisuće zvjeradi u gorama mojim.
Znam sve ptice nebeske, *
moje je sve što se miče u poljima.
Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, *
jer moja je zemlja i sve što je ispunja.
Zar da ja jedem meso bikova *
‘li da pijem krv jaraca?
Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, *
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
‘zazovi me u dan tjeskobe: *
oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.«

Ant. Zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te.

III.

Ant. 3. Žrtva me zahvalna pravo štuje, veli Gospodin.

A grešniku Bog progovara: †
»Što nabrajaš naredbe moje, *
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija, *
te riječi moje za leda bacaš?
Kad tata vidiš, s njime se bratimiš *
i družiš se s preljubnicima.
Svoja si usta predao pakosti, *
a jezik ti plete prijevare.
U društvu na brata govoriš *
i kaljaš sina matere svoje.
Sve si to učinio, a ja da šutim? †
Zar misliš da sam ja tebi sličan? *
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«
Shvatite ovo, svi vi koji Boga zaboraviste *
da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće.
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: †
i onomu koji hodi stazama pravim — *
njemu ću pokazati spasenje svoje.

Ant. Žrtva me zahvalna pravo štuje, veli Gospodin.

R. Neprestano za vas molimo i ištemo.
O. Da se ispunite spoznajom volje Njegove.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Druge poslanice Korinćanima blaženoga Pavla, apostola

(6,1- 7,1)

Radujte se u Gospodinu uvijek

Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.
Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni da se ne kudi ova služba, nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji: velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama, pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima, u čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u Duhu Svetomu, u ljubavi nehinjenoj, u riječi istinitoj, u snazi Božjoj; oružjem pravde zdesna i slijeva; slavom i sramotom; zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti; kao nepoznati, a poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjeni, a ne ubijeni; kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
Usta su naša otvorena vama, Korinćani, srce naše rašireno. Nije vam tijesno u nama, ali je tijesno u vašim grudima. Za uzdarje – kao djeci govorim – raširite se i vi.

Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog:
Prebivat ću u njima
i hoditi među njima;
i bit ću Bog njihov,
a oni narod moj.
Zato iziđite iz njihove sredine
i odvojite se, govori Gospodin,
i ništa nečisto ne dotičite
i ja ću vas primiti.
18I bit ću vam otac
i vi ćete mi biti sinovi i kćeri,
veli Gospodin Svemogući.

Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake ljage tijela i duha te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu.

OTPJEV (2 Kor 6,14.16; 1 Kor 3,16)

R. Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom?  * Jer mi smo hram Boga živoga
O. Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. *Jer mi smo hram Boga živoga

DRUGO ČITANJE: Iz Govora Svetog Augustina, biskupa (103. govor, 1-2.6)

Blago onima kojima je bilo dano, prihvatiti Krista u svojoj kući

Riječi našeg Gospodina Isusa Krista nas podsjećaju da težimo ka jednom cilju, kada pokušavamo preraspodijeliti poslove ovoga svijeta. Težiti moramo za njim, jer mi smo samo putnici, a ne stalni doseljenici; jer smo upravo na putu, a ne kod kuće; jer samo želimo i ne uživamo. Međutim, treba željeti, marljivo i bez prekida, ako želimo postići svoj cilj.

 

Marta i Marija su sestre, sestre po krvi i po vjeri. Obje su bile u bliskom kontaktu s Gospodinom, obje su služile Gospodinu u jedinstvu. Marta ga je primila,  kao što se obično prihvaćaju gosti. No primila ga je i kao sluškinja Gospodara, kao bolnica Liječnika spasitelja, kao pravog Stvoritelja. Primila ga je , da bi nahranila njegovo tijelo, no najprije se sama nahranila Duhom. Gospodin je naime uzeo našu sliku sluge i u toj podložnoj slici je htio,  da ga hrane sluge , i to je učinio iz ljubavi, a ne iz nužde. Zato se i dao hraniti  iz ljubavi. Imao je tijelo u kojem je osjetio glad i žeđ.

 

Stoga je Gospodin prihvaćen kao gost. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime. Sluge je posvojio, i prozvao ih braćom; zatvorene je otkupio i postavio ih za nasljednike. Međutim, nitko od vas se ne usuđuje govoriti: Blago onima koji su prihvatili Krista u svoj dom! Nikad se ne žali, ne gunđaj, jer je si rođen u vrijeme kada Krista ne možeš vidjeti u tijelu. Nije da vas je  lišio sreće, jer izričito tvrdi: Što učinite jednom od  ove moje najmanje braće, meni učiniste.

 

Uostalom, Marta, budi mirna: za svoju vjernu službu si blagoslovljena, tvoj trud biti će naplaćen počinkom. Sada imaš velik posao, htjela bi nahraniti smrtna tijela, čak i svece. Ali kada dođeš u nebesku domovinu, da li ćeš naći putnika, kojeg ćeš prihvatili pod krov? da li ćeš naći gladnoga, da mu odlomiš komadić kruha? Žednoga, da ga napojiš? Bolesnika, da ga obiđeš? Svadljivca, da ga smiriš? Umrloga, da ga pokopaš?

Svega toga neće biti. No, što će, dakle, biti tamo? Ono što je Marija izabrala: tamo se nećemo nahraniti, ali smo nahranjeni. zato će tamo biti u dovoljnoj mjeri svega kao što je ovdje Marija izabrala: sa punog stola pobirala je mrvice Gospodnje riječi. Da li stvarno želite znati što će biti tamo? Sam Gospodin tvrdi  svojim slugama:  Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih.

OTPJEV

R. Kada je Isus uskrsnuo Lazara, U betaniji priredili su mu gozbu * Marta posluživaše.
O.Marija uzme dragocjeno ulje, i pomaza Isusove noge * Marta posluživaše.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, tvoj je Sin bio gost u kući blažene Marte. Podaj, molimo, da i mi po njezinu zagovoru vjerno služimo Kristu u braći ljudima te nas ti na kraju života ugostiš u nebeskom dvoru. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi