NEDJELJA – 1. VEČERNJA (17. NKG)

NEDJELJA – 1. VEČERNJA (17. NKG)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvečer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.

PSALMODIJA

Ps 141 (140), Molitva ukušnji i progonstvu

I vinu se dim kadioni s molitvama svetih iz ruke anđeoske pred lice Božje (Otk, 8, 4)

Ant. 1. Nek mi se uzdigne Gospodine, molitva kao kad pred lice tvoje.

Prizivljem te Gospodine, k meni pohitaj!*
Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
Nek mi se uzdigne molitva*
kao kad pred lice tvoje,
nek bude ko prinos večernji!

Na usta mi Gospodine, stražu postavi,*
i stražare na vrata usana mojih!
Ne daj da mi se srce zlu prikloni,*
da bezbožno počinim djela opaka;
i u društvu zlotvora*
da ne blagujem poslastica njihovih!
Nek me samo udari pravednik,
ljubav je što me kara,+
al’ ulje grešničko neće mi glavu pomazat; *
zloći njihovoj oprijet ću se uvijek
svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove,*
razumjet će kako blage bijahu riječi moje.
Kao kad orač ore i para zemlju,*
tako će im se na rubu podzemlja kosti rasuti.
Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje,*
k tebi se utječem,
ne daj da mi duša propadne!
Čuvaj me od stupice koju postaviše meni,*
od zamki zločinaca!

Ant. Nek mi se uzdigne Gospodine, molitva kao kad pred lice tvoje.

Ps 142 (141) ti si mi utočište

Sve je to ispunjeno u vrijeme Gospodinove muke ( Sv. Hilarije)

Ant. 2. Ti si mi, Gospodine, utočište, ti si dio moj u zemlji živih.

Iz svega glasa vapijem Gospodinu,*
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku,*
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni,*
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim*
potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se na desno i pogledam :*
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,
nitko za moj život ne mari.

K tebi Gospodine vapijem; +
govorim: ti si moje utočište,*
ti si dio moj u zemlji živih.

Poslušaj moje vapaje,*
jer sam veoma nevoljan.
Izbavi me od gonitelja mojih,*
jer od mene oni su močniji.

Izbavi iz tamnice dušu moju *
da zahvaljujem imenu tvojemu.
Oko mene će se okupiti pravednici*
zbog dobra što si ga iskazao meni.

Ant. Ti si mi, Gospodine, utočište, ti si dio moj u zemlji živih.

Hvalospijev ( Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

Ant. 3. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi za svagda.

Isus Krist,trajni lik Božji.*
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe oplijeni
uzevši lik sluge +
postavši ljudima sličan:*
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,+
poslušan do smrti,*
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi +
i darova mu ime,*
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno*
nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati: *
Isus Krist jest Gospodin!
na slavu Boga Oca.

Ant. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi za svagda.

KRATKO ČITANJE (Rim 11, 33-36)

O dubino bogatstva i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vijekove! Amen.

KRATKI OTPJEV

R. Kako su silna *djela tvoja Gospodine. Kako su.
O. Sve si mudro učinio *Djela tvoja Gospodine.  Slava Ocu. Kako su.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga. Blago tebi, Šimune, sine Jonin.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga. Blago tebi, Šimune, sine Jonin.

PROŠNJE

Jedinome Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu, slavu iskažimo i usrdnom mu se molbom utecimo:

                Budi Gospodine uza svoj narod.

Gospodine sveti Oče, svemogući, daj da na našoj zemlji nikne pravda
i tvoj narod uživa obilje mira.
Daj da mnoštvo naroda uđe u tvoje kraljevstvo
te se tako svi ljudi i narodi spase.
Daj da supružnici ostanu u tvom miru i tvoju volju vrše
te žive trajno u uzajamnoj ljubavi.
Gospodine nagradi sve naše dobročinitelje
i daj im život vječni.
Pogledaj dobrostivo na sve koji su izgubili život u ratu ili su žrtve ljudske mržnje
primi ih u nebeski pokoj.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, zaštito i uzdanje naše, bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto. Umnoži nad nama svoje milosrđe, da se po tvom promislu i vodstvu tako služimo zemaljskim dobrima te srcem prionemo za nebeska. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi